برنامه کلاسی دوره 58 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 58 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 58 راهنمایان اکوتوریسم (حضوری)

خرداد

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1402/03/22

افتتاحیه دوره

مسعود جامسون

چهارشنبه

1402/03/24

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

شنبه

1402/03/27

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

دوشنبه

1402/03/29

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

چهارشنبه

1402/03/37

فرآیند صدور کارت تورلیدری

مینا مجتبایی

تیر

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1402/04/03

اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

دوشنبه

1402/04/05

اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

چهارشنبه

1402/04/07

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

شنبه

1402/04/10

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

دوشنبه

1402/04/12

اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری 

علیرضا نادری

چهارشنبه

1402/04/14

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

شنبه

1402/04/17

اکولوژی و حفاظت 

کامران کمالی

دوشنبه

1402/04/19

امتحان اکوسیستم‌ها

اکولوژی و حفاظت

16:30 الی 17:00

کامران کمالی

چهارشنبه

1402/04/21

تجهیزات طبیعت‌گردی و اصول راهپیمایی

حسین ابراهیمی

شنبه

1402/04/24

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

دوشنبه

1402/04/26

امتحان اکولوژی

نجوم و صور فلکی

17:30

16:30 الی 17:00

کاظم کوکرم

چهارشنبه

1402/04/28

نجوم و صور فلکی

17:30

کاظم کوکرم

پنجشنبه

1402/04/29

سفر مفاهیم و اصول پایه طبیعت گردی 

حسین ابراهیمی

جمعه

1402/04/30

شنبه

1402/04/31

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

امرداد

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1402/05/02

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

چهارشنبه

1402/05/04

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

شنبه

1402/05/07

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

دوشنبه

1402/05/09

امتحان شناخت صنعت

قوانین و مقررات تورگردانی

16:30 الی 17:00

محمد منظرنژاد

چهارشنبه

1402/05/11

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

شنبه

1402/05/14

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

دوشنبه

1402/05/16

اصول و مبانی عکاسی

نیما عربشاهی

چهارشنبه

1402/05/18

اصول و مبانی عکاسی

نیما عربشاهی

شنبه

1402/05/21

اصول و مبانی عکاسی

نیما عربشاهی

دوشنبه

1402/05/23

امتحان قوانین 

میراث فرهنگی و معنوی و اصول تفسیر میراث

 16:30 الی17:00

آرش نورآقایی

چهارشنبه

1402/05/25

میراث فرهنگی و معنوی و اصول تفسیر میراث

آرش نورآقایی

شنبه

1402/05/28

استقرار در طبیعت

محمود سخت باز

دوشنبه

1402/05/30

استقرار در طبیعت

محمود سخت باز

شهریور

روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1402/06/01

میراث فرهنگی و معنوی و اصول تفسیر میراث

آرش نورآقایی

شنبه

1402/06/04

میراث فرهنگی و معنوی و اصول تفسیر میراث

آرش نورآقایی

دوشنبه

1402/06/06

میراث فرهنگی و معنوی و اصول تفسیر میراث

آرش نورآقایی

چهارشنبه

1402/06/08

نقشه‌خوانی و کار با GPS

شاهو نیکنام

شنبه

1402/06/11

آشنایی با حشرات و بندپایان

علیرضا نادری

دوشنبه

1402/06/13

آشنایی با حشرات و بندپایان

علیرضا نادری

چهارشنبه

1402/06/15

تعطیل رسمی

شنبه

1402/06/18

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

دوشنبه

1402/06/20

امتحان حشرات

تجربه سفر

16:30 الی 17:00

حسین عبداللهی

چهارشنبه

1402/06/22

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

شنبه

1402/06/25

تعطیل رسمی

دوشنبه

1402/06/27

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

چهارشنبه

1402/06/29

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

مهر

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1402/07/01

تعطیل

دوشنبه

1402/07/03

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی و ژئوتوریسم

کیمیا عجایبی

چهارشنبه

1402/07/05

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی و ژئوتوریسم

کیمیا عجایبی

جمعه

1402/07/07

بازدید گیاهان

مجید اسکندری

شنبه

1402/07/08

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی و ژئوتوریسم

کیمیا عجایبی

دوشنبه

1402/07/10

امتحان گیاهان

16:30 الی 17:00

آشنایی با مناطق چهارگانه ایران

داوود ملکی

چهارشنبه

1402/07/12

تعطیل

پنجشنبه

1402/07/13

سفر و امتحان درس استقرار در طبیعت

محمود سخت‌باز

جمعه

1402/07/14

شنبه

1402/07/15

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی و ژئوتوریسم

کیمیا عجایبی

دوشنبه

1402/07/17

امتحان زمین‌شناسی

16:30 ال 17:00

فنون و مهارت‌هار تورگردانی

میثم امامی

چهارشنبه

1402/07/19

فنون و مهارت‌هار تورگردانی

میثم امامی

شنبه

1402/07/22

فنون و مهارت‌هار تورگردانی

میثم امامی

دوشنبه

1402/07/24

فنون و مهارت‌هار تورگردانی

میثم امامی

چهارشنبه

1402/07/26

فنون و مهارت‌هار تورگردانی

میثم امامی

شنبه

1402/07/29

فنون و مهارت‌هار تورگردانی

میثم امامی

آبان

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1402/08/01

فنون و مهارت‌هار تورگردانی

میثم امامی

چهارشنبه

1402/08/03

فنون و مهارت‌هار تورگردانی

میثم امامی

شنبه

1402/08/06

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

دوشنبه

1402/08/08

اعلام می‌گردد.

--

چهارشنبه

1402/08/10

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

شنبه

1402/08/13

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

دوشنبه

1402/08/15

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

چهارشنبه

1402/08/17

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

پنجشنبه

1402/08/18

 سفر پستانداران

شهاب چراغی

جمعه

1402/08/19

شنبه

1402/08/20

تاریخ معاصر ایران

مریم کاشفی‌نیا

دوشنبه

1402/08/22

امتحان پستانداران

تاریخ معاصر ایران

16:30 الی 17:00

مریم کاشفی‌نیا

چهارشنبه

1402/08/24

تعطیل

--

شنبه

1402/08/27

تاریخ معاصر ایران

مریم کاشفی‌نیا

دوشنبه

1402/08/29

شناخت روحیات ملل (انگلیسی)

میثم امامی

آذر

روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1402/09/01

شناخت روحیات ملل (فرانسوی)

نگار قوسی

شنبه

1402/09/04

شناخت روحیات ملل (انگلیسی)

میثم امامی

دوشنبه

1402/09/06

امتحان تاریخ

شناخت روحیات ملل (ژاپنی)

16:30 الی 17:00

احمد خلیلی

چهارشنبه

1402/09/08

تعطیل

--

پنجشنبه

1402/09/09

سفر فنون و مهارت‌ها

میثم امامی

جمعه

1402/09/10

شنبه

1402/09/11

اصول سخنوری و فن بیان

مهسا مطهر

دوشنبه

1402/09/13

شناخت روحیات ملل (چینی)

احمد خلیلی

چهارشنبه

1402/09/15

شناخت روحیات ملل (آلمانی)

آقای اصغری

شنبه

1402/09/18

اصول سخنوری و فن بیان

مهسا مطهر

دوشنبه

1402/09/20

الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه‌ای در گردشگری

امیرحسین مسعودی

چهارشنبه

1402/09/22

الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه‌ای در گردشگری

امیرحسین مسعودی

شنبه 1402/09/25 تعطیل --
دوشنبه 1402/09/27
چهارشنبه 1402/09/29

دی

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1402/10/02

الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه‌ای در گردشگری

امیرحسین مسعودی

دوشنبه

1402/10/04

آشنایی با پرندگان و پرنده نگری

پرویز بختیاری

چهارشنبه

1402/10/06

تعطیل

--

شنبه

1402/10/09

تعطیل

--

دوشنبه

1402/10/11

آشنایی با پرندگان و پرنده نگری

پرویز بختیاری

چهارشنبه

1402/10/13

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

شنبه

1402/10/16

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

دوشنبه

1402/10/18

آشنایی با پرندگان و پرنده نگری

پرویز بختیاری

چهارشنبه

1402/10/20

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

جمعه

1402/10/22

سفر پرندگان

پرویز بختیاری

شنبه

1402/10/23

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

 دوشنبه

1402/10/25

امتحان پرندگان

اقوام و عشایر ایران زمین

16:30 الی 17:00

علی چراغی

چهارشنبه

1402/10/27

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

شنبه

1402/10/30

اقوام و عشایر ایران زمین

علی چراغی

بهمن

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1402/11/02

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1402/11/04

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

شنبه

1402/11/07

آشنایی با ماهیان و آبزیان

شهرام شرفی

دوشنبه

1402/11/09

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1402/11/11

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

شنبه

1402/11/14

آشنایی با ماهیان و آبزیان

شهرام شرفی

دوشنبه

1402/11/16

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1402/11/18

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

شنبه

1402/11/21

تعطیل

دوشنبه

1402/11/23

آشنایی با ماهیان و آبزیان

شهرام شرفی

سه‌شنبه

1402/11/24

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1402/11/25

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

شنبه

1402/11/28

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

یکشنبه

1402/11/29

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

دوشنبه

1402/11/30

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

اسفند

روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1402/12/02

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

پنجشنبه

1402/12/03

سفر مناطق حفاظت شده

داوود ملکی

جمعه

1402/12/04

شنبه

1402/12/05

تعطیل

دوشنبه

1402/12/07

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

کامران کمالی

چهارشنبه

1402/12/09

امتحان کمک‌ها

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

16:30 الی 17:00

کامران کمالی

شنبه

1402/12/12

تعطیل

دوشنبه

1402/12/14

تعطیل

چهارشنبه

1402/12/16

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

مهدی نوابی

شنبه

1402/12/19

تعطیل

یکشنبه

1402/12/20

امتحان زبان

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

16:30 الی 17:00

مهدی نوابی

دوشنبه

1402/12/21

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

کامران کمالی

چهارشنبه

1402/12/23

امتحان اقوام

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

16:30 الی 17:00

مهدی نوابی

شنبه

1402/12/26

تعطیل

سال نو مبارک

دوشنبه

1402/12/28

فروردین

روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1403/01/29

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

مهدی نوابی

اردیبهشت

روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1403/02/05

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

مهدی نوابی

چهارشنبه

1403/02/12

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

مهدی نوابی

دوره راهنمایان طبیعتگردی شامل 30 عنوان درسی اصلی‌ست که می‌توانید لیست کامل دروس را با جزئیات (تعداد ساعت، مدرس، منابع) را در لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست دروس راهنمایان طبیعت‌گردی

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :