برنامه کلاسی دوره 8 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 8 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

برنامه کلاسی دوره 8 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی (آنلاین)

تیر

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1402/04/24

افتتاحیه دوره

مسعود جامسون

دوشنبه

1402/04/26

فرآیند صدور کارت تورلیدری

مینا مجتبایی

چهارشنبه

1402/04/28

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

شنبه

1402/04/31

آشنایی با معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

امرداد

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1402/05/02

شناخت صنعت گردشگری

محدثه گرمابدری

چهارشنبه

1402/05/04

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

شنبه

1402/05/07

آشنایی با معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

دوشنبه

1402/05/09

شناخت صنعت گردشگری

محدثه گرمابدری

چهارشنبه

1402/05/11

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

شنبه

1402/05/14

آشنایی با معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

دوشنبه

1402/05/16

امتحان مبانی

صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران

10:00 الی 17:00

علی چراغی

چهارشنبه

1402/05/18

شناخت صنعت گردشگری

محدثه گرمابدری

شنبه

1402/05/21

آشنایی با معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

دوشنبه

1402/05/23

صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1402/05/25

شناخت صنعت گردشگری

محدثه گرمابدری

شنبه

1402/05/28

آشنایی با معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

دوشنبه

1402/05/30

 امتحان شناخت صنعت

صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران

 10:00 الی 17:00

علی چراغی

شهریور

روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1402/06/01

قوانین و مقررات گردشگری

محمد منظرنژاد

شنبه

1402/06/04

آشنایی با معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

دوشنبه

1402/06/06

صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1402/04/08

قوانین و مقررات گردشگری

محمد منظرنژاد

شنبه

1402/06/11

آشنایی با معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

دوشنبه

1402/06/13

قوانین و مقررات گردشگری

محمد منظرنژاد

چهارشنبه

1402/06/15

تعطیل رسمی

شنبه

1402/06/18

آشنایی با معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

دوشنبه

1402/06/20

قوانین و مقررات گردشگری

محمد منظرنژاد 

چهارشنبه

1402/06/22

تجربه سفر

حسین عبداللهی

شنبه

1402/06/25

تعطیل رسمی

دوشنبه

1402/06/27

موزه‌های ایران

مرجان هوشیاری

چهارشنبه

1402/06/29

موزه‌های ایران

مرجان هوشیاری

مهر

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1402/07/01

آشنایی با معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

دوشنبه

1402/07/03

قوانین و مقررات گردشگری

محمد منظرنژاد

چهارشنبه

1402/07/05

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

جمعه

1402/07/07

بازدید درس موزه‌های ایران

ساعت 10:00

مرجان هوشیاری

 

شنبه

1402/07/08

 امتحان قوانین

10:00 الی 17:00

 

 آشنایی با معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

دوشنبه

1402/07/10

تعطیل

چهارشنبه

1402/07/12

تعطیل

شنبه

1402/07/15

آشنایی با معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

دوشنبه

1402/07/17

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1402/07/19

مبانی جغرافیای گردشگری

مسعود جامسون

شنبه

1402/07/22

آشنایی با معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

دوشنبه

1402/07/24

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1402/07/26

مبانی جغرافیای گردشگری

مسعود جامسون

شنبه

1402/07/29

آشنایی با معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

آبان

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1402/08/01

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1402/08/03

مبانی جغرافیای گردشگری

مسعود جامسون

شنبه

1402/08/06

آشنایی با معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

دوشنبه

1402/08/08

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1402/08/10

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

امیرحسین مسعودی

شنبه

1402/08/13

آشنایی با معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

دوشنبه

1402/08/15

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1402/08/17

نقشه‌خوانی و کار با GPS

شاهو نیکنام

شنبه

1402/08/20

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

امیرحسین مسعودی

دوشنبه

1402/08/22

امتحان معماری

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

10:00 الی 17:00

ثمین لشگری

چهارشنبه

1402/08/24

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ثمین لشگری

شنبه

1402/08/27

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ثمین لشگری

دوشنبه

1402/08/29

امتحان اماکن

فنون و مهارت‌های تورگردانی

10:00 الی 17:00

مهسا مطهر

آذر

روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1402/09/01

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

امیرحسین مسعودی

شنبه

1402/09/04

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ثمین لشگری

دوشنبه

1402/09/06

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

چهارشنبه

1402/09/08

تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام

مریم کاشفی‌نیا

شنبه

1402/09/11

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

دوشنبه

1402/09/13

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

چهارشنبه

1402/09/15

تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام

مریم کاشفی‌نیا

شنبه

1402/09/18

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

دوشنبه

1402/09/20

امتحان اقوام

فنون و مهارت‌های تورگردانی

10:00 الی 17:00

مهسا مطهر

چهارشنبه

1402/09/22

تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام

مریم کاشفی‌نیامطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :