آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
خانه / سرفصل های دوره راهنمایان گردشگری / آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

در بين متونی که از گذشته‌های دور به ميراث رسيده است، کلمه فرهنگ از دو حرف "فره" به معنای شکوه‌ و عظمت و "هنگ" از ريشه اوستايی سنگ به معنی کشيدن و سنگينی و وقار برگرفته شده است و در متون فارسی پهلوی به معنای دانش و دانایی آمده است.
اما در حوزه زبان انگليسی مفهوم فرهنگ تحولات ديگری به خود می‌بيند. عده‌ای از زبان‌شناسان و انسان‌شناسان (از جمله ادوارت بارنت تایلور) فرهنگ را مترادف با تمدن به‌کار‌گرفتند. آنها معتقدند فرهنگ کليت درهم تنيده‌ای است که از دانش، دين، هنر، قانون، اخلاقيات، آداب‌و‌رسوم و هرگونه توانايی و عادتی که آدمی به‌عنوان عضو جامعه به دست می‌آورد، تشکيل می‌شود.
البته نظام فرهنگی يک جامعه را به عنوان مجموعه‌ای از باورها، آيين‌ها، انديشه‌ها، ارزش‌ها و نيز مسايل، موضوعات و مقولات مادی که تک‌تک افراد به عنوان اعضای اين گروه يا اجتماع آنها را فرا می‌گيرند هم لحاظ می‌کنند. هر چند در اين مورد مجموعه وسيعی از تعاريف موجود است، اما عام‌ترين تعريف اين رويکرد از آن تايلور است.
از آنجا که نظام هنری و زيبا شناختی رابطه مستقيم بر فرهنگ جامعه دارد؛ هنر دارای مصاديق متعدد و گسترده‌ای همانند شعر، موسيقی، نقاشی، معماری، صنايع‌دستی و اموری از اين قبيل می‌گردد. فرهنگ هر جامعه هنر آن جامعه را هدايت و رهبری می‌نمايد و فرهنگ در قالب آن تحقق عينی می‌يابد.

لنج‌سازی و چادر‌شب بافی

لیست میراث جهانی ایران

میراث از ریشه ارث، به هر چیزی اطلاق می‌شود که از گذشتگان و نیاکان به ما رسیده باشد، از آب، ملک، خانه و ... تا خلق‌وخوی و مظاهر فیزیکی و کالبدی انسان که از طریق وراثت از نسلی به نسلی می‌رسد.
همه آنچه از گذشته به ارث می‌رسد، صبغه فرهنگی ندارد و تنها آن چیزی میراث فرهنگی نامیده می‌شود، که فرهنگ و عوامل فرهنگی در ساختار آنها مؤثر است. این میراث شامل میراث فرهنگی، اجتماعی، ملت، قوم، خانواده و ... است و به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: میراث فرهنگی ملموس و مادی، میراث فرهنگی غیرملموس و معنوی.

میراث فرهنگی کشور ما به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی به عنوان کشوری که با فرهنگ دیرین، در سرنوشت انسان و تمدن‌های جهانی دخیل بوده، اهمیت ویژه داشته و آثار به جا مانده از گذشتگان ما همواره زینت‌بخش موزه‌های جهان بوده است.
در درس‌های راهنمایان گردشگری، سرفصل "آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی" در هر دو دوره راهنمایان طبیعتگردی و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی ارائه می‌شود و شامل 12 ساعت آموزش تئوری (4 جلسه‌ 3 ساعته) است و درس همچنین این درس جزء درس‌های آزمون جامع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای دریافت کارت راهنمایان کردشگری فقط برای فراگیران دوره ایرانگردی و جهانگردی است. آزمون داخلی آن در موسسه یرای راهنمایان تاریخی فرهنگی به صورت کتبی برگزار می‌گردد.

از کتاب‌های مرتبط با میراث ایران می‌توان کتاب ایران 1001 - 100 میراث ایران را نام برد.

مدرس آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی در موسسه طبیعت آقای آرش نورآقایی هستند.

مهمترین مباحثی که در این درس مطرح می‌شوند، عبارتند از:

  • میراث و تعریف آن
  • انواع میراث (ملموس و غیر ملموس، فرهنگی، معنوی و ...)
  • میراث جهانی ثبت شده در یونسکو
  • میراث جهانی ایران

 

نقالی و چوگان

میراث طبیعی ایرانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 

 

 

فرم مشاوره دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

نام 
نام خانوادگی 
شماره همراه