مناطق حفاظت شده ایران
خانه / سرفصل های دوره راهنمایان گردشگری / مناطق چهارگانه / مناطق حفاظت شده ایران

مناطق حفاظت شده

منطقه حفاظت‌شده 

اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای رویشگاه‌های گیاهی و زیستگاه‌های جانوری انتخاب می‌شوند. مناطق حفاظت شده، محیط‌های مناسبی برای اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهش‌های محیط زیستی به شمار می‌آیند. انجام فعالیت‌های گردشگری و بهره‌برداری مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و بر اساس طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است.

برای دیدن نقشه مناطق چهارگانه حفاظتی ایران روی عکس کلیک نمایید

لیست مناطق حفاظت شده ایران طبق آخرین آمار

مناطق حفاظت شده ایران
 ردیف  نام منطقه حفاظت شده
مساحت به هکتار
 محل جغرافیایی
 1 منطقه حفاظت شده ارسباران
76,857
آذربایجان شرقی
 2 منطقه حفاظت شده مراکان
103,983
آذربایجان غربی و شرقی
 3 منطقه حفاظت شده سهند
66,004
آذربایجان شرقی
 4 منطقه حفاظت شده دیزمار
69,366
آذربایجان شرقی
 5 منطقه حفاظت شده کاغذکنان
51,733
آذربایجان شرقی
 6 منطقه حفاظت شده قوریگل
555
آذربایجان شرقی
 7 منطقه حفاظت شده علمدارداغی
12,685
آذربایجان شرقی
 8 منطقه حفاظت شده چاراویماق
75,653
آذربایجان شرقی
 9 منطقه حفاظت شده صوفی‌چای
13,092
آذربایجان شرقی
 10 منطقه حفاظت شده یاری‌قاری
73,000
آذربایجان شرقی
 11 منطقه حفاظت شده بزقوش
49,407
آذربایجان شرقی
 12 منطقه حفاظت شده میرآباد
11,435
آذربایجان غربی
 13 منطقه حفاظت شده تالاب سدنوروزلو
832
آذربایجان غربی
 14 منطقه حفاظت شده مغان
35,218
اردبیل
 15 منطقه حفاظت شده آق‌داغ
93,890
اردبیل
 16 منطقه حفاظت شده کرکس
113,911
اصفهان
 17 منطقه حفاظت شده دالانکوه
33,731
اصفهان 
 18 منطقه حفاظت شده قمصرو‌بزرک
59,890
اصفهان
 19 منطقه حفاظت شده کهیاز
92,252
اصفهان
 20 منطقه حفاظت شده رودخانه کرج
8,617
البرز
 21 منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ
30,445
ایلام
 22 منطقه حفاظت شده کولک
61,858
ایلام
 23 منطقه حفاظت شده کبیرکوه
17,937
ایلام
 24 منطقه حفاظت شده دینارکوه
41,590
ایلام
 25 منطقه حفاظت شده مند
32,967
بوشهر
 26 منطقه حفاظت شده حله
44,783
بوشهر
 27 منطقه حفاظت شده جاجرود
55,424
تهران
 28 منطقه حفاظت شده ورجین
26,981
تهران
 29 منطقه حفاظت شده کویر
248,957
تهران
 30 منطقه حفاظت شده رودخانه جاجرود
2,986
تهران
 31 منطقه حفاظت شده البرز مرکزی
398,091
تهران و مازندران
 32 منطقه حفاظت شده سبزکوه
56,081
چهارمحال‌وبختیاری
 33 منطقه حفاظت شده تنگ‌صیاد
27,269
چهارمحال‌وبختیاری
 34 منطقه حفاظت شده هلن
40,131
چهارمحال‌وبختیاری
 35 منطقه حفاظت شده قیصری
9,816
چهارمحال‌وبختیاری
36
منطقه حفاظت شده شیدا
23,899
چهارمحال‌وبختیاری
 37 منطقه حفاظت شده شیرستان
44,546
چهارمحال‌وبختیاری
 38 منطقه حفاظت شده آرک و کرنگ
24,454
خراسان جنوبی
 39 منطقه حفاظت شده شاسکوه و اسفدن
70,300
خراسان جنوبی
 40 منطقه حفاظت شده درمیان و سربیشه
84,039
خراسان جنوبی
 41 منطقه حفاظت شده مظفری
92,807
خراسان جنوبی
 42 منطقه حفاظت شده گرزمی
12,571
خراسان رضوی
 43 منطقه حفاظت شده کوه‌بزنگان
73,565
خراسان رضوی
 44 منطقه حفاظت شده تخت سلطان
20,027
خراسان رضوی
 45 منطقه حفاظت شده بینالود
64,375
خراسان رضوی
 46 منطقه حفاظت شده تندوره
9,580
خراسان رضوی
 47 منطقه حفاظت شده دربادام
30,437
خراسان رضوی
 48 منطقه حفاظت شده درونه
62,431
خراسان رضوی
 49 منطقه حفاظت شده رئیسی
7,214
خراسان رضوی
 50 منطقه حفاظت شده هلالی
119,876
خراسان رضوی
 51 منطقه حفاظت شده ارس‌سیستان
150,605
خراسان رضوی
 52 منطقه حفاظت شده جنگل خواجه
38,506
خراسان رضوی
 53 منطقه حفاظت شده افتخاری
66,884
خراسان رضوی
 54 منطقه حفاظت شده باغ کشمیر
20,299
خراسان رضوی
 55 منطقه حفاظت شده هنگام
31,698
خراسان رضوی
 56 منطقه حفاظت شده قرچه
31,171
خراسان رضوی
 57 منطقه حفاظت شده پروند
21,411
خراسان رضوی
 58 منطقه حفاظت شده الله اکبر
39,879
خراسان رضوی
 59 منطقه حفاظت شده سیرخون
48,098
خراسان رضوی
 60 منطقه حفاظت شده زرین کوه
32,718
خراسان رضوی
 61 منطقه حفاظت شده رودخانه‌ کشف‌رود
19,490
خراسان رضوی
 62 منطقه حفاظت شده رودخانه تجن
 7,408 خراسان رضوی
 63 منطقه حفاظت شده قرخود
43,150
خراسان شمالی
 64 منطقه حفاظت شده ساریگل
21,309
خراسان شمالی
 65 منطقه حفاظت شده سرانی
18,144
خراسان شمالی
 66 منطقه حفاظت شده سالوک
 11,677 خراسان شمالی
 67 منطقه حفاظت شده شیمبار و حوزه دریاچه سد کارون
54,139
خوزستان
 68 منطقه حفاظت شده دز
15,430
خوزستان
 69 منطقه حفاظت شده کرخه
5,514
خوزستان
 70 منطقه حفاظت شده شالو و منگشت
13,122
خوزستان
 71 منطقه حفاظت شده هفت شهیدان
9,789
خوزستان
 72 منطقه حفاظت شده کرایی
40,734
خوزستان
 73 منطقه حفاظت شده دیمه
11,303
خوزستان
 74 منطقه حفاظت شده چهل‌پا
16,711
خوزستان
 75 منطقه حفاظت شده میشداغ
54,926
خوزستان
76
منطقه حفاظت شده هورالعظیم
122,325
خوزستان
 77 منطقه حفاظت شده انگوران
92,509
زنجان
 78 منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد
121,843
زنجان
 79 منطقه حفاظت شده توران
1,037,120
سمنان
 80 منطقه حفاظت شده جنگل ابر
10,479
سمنان
 81 منطقه حفاظت شده پرور
65,510
سمنان
 82 منطقه حفاظت شده گاندو
465,181
سیستان و بلوچستان
 83 منطقه حفاظت شده کوه بیرک
74,907
سیستان و بلوچستان
 84 منطقه حفاظت شده کوه پوزک
46,144
سیستان و بلوچستان
 85 منطقه حفاظت شده شیله
6,525
سیستان و بلوچستان
 86 منطقه حفاظت شده تنگ بستاک
 14,960 فارس
 87 منطقه حفاظت شده آبشار مارگون
3,195
فارس
 88 منطقه حفاظت شده بهرام‌گور
403,539
فارس
 89 منطقه حفاظت شده هرمد
208,068
فارس
 90 منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان
56,713
فارس
 91 منطقه حفاظت شده میان جنگل فسا
55,026
فارس
 92 منطقه حفاظت شده ماله‌گاله
51,955
فارس
 93 منطقه حفاظت شده دره‌باغ
33,677
فارس
 94 منطقه حفاظت شده باشگل
25,454
قزوین
 95 منطقه حفاظت شده الموت
46,751
قزوین
 96 منطقه حفاظت شده طارم سفلی
47,209
قزوین
 97 منطقه حفاظت شده پلنگ‌دره
34,177
قم
 98 منطقه حفاظت شده بیجار
31,770
کردستان
 99 منطقه حفاظت شده بدر و پریشان
42,331
کردستان
 100 منطقه حفاظت شده عبدالرزاق
38,567
کردستان
 101 منطقه حفاظت شده کوسالا و شاهو
75,999
کردستان
 102 منطقه حفاظت شده بیدوئیه
155,957
کرمان
 103 منطقه حفاظت شده بحرآسمان
119,572
کرمان
 104 منطقه حفاظت شده دهج
102,802
کرمان
 105 منطقه حفاظت شده سنگ مس
10,316
کرمان
 106 منطقه حفاظت شده کوه‌شیر
15,039
کرمان
 107 منطقه حفاظت شده مارز
213,578
کرمان
 108 منطقه حفاظت شده کوه‌جوپار
83,350
کرمان
 109 منطقه حفاظت شده چاه‌کوچه
72,973
کرمان
 110 منطقه حفاظت شده سعدی
37,300
کرمان
 111 منطقه حفاظت شده کوه‌آسیاب‌کوهبنان
13,332
کرمان
 112 منطقه حفاظت شده قلاجه
42,938
کرمانشاه
 113 منطقه حفاظت شده بیستون
56,273
کرمانشاه
 114 منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل
25,430
کرمانشاه
 115 منطقه حفاظت شده دنا
68,009
کهگیلویه و بویراحمد
 116 منطقه حفاظت شده کوه‌خیز و کوه‌سرخ
32,332
کهگیلویه و بویراحمد
 117 منطقه حفاظت شده سولک
2,326
کهگیلویه و بویراحمد
 118 منطقه حفاظت شده خامین
25,586
کهگیلویه و بویراحمد
 119 منطقه حفاظت شده کوه‌دیل
10,374
کهگیلویه و بویراحمد
 120 منطقه حفاظت شده دنای‌شرقی
31,375
کهگیلویه و بویراحمد
 121 منطقه حفاظت شده سیوک
12,858
کهگیلویه و بویراحمد
 122 منطقه حفاظت شده زاو
12,850
گلستان
 123 منطقه حفاظت شده لوه
3,670
گلستان
 124 منطقه حفاظت شده جهان‌نما
31,317
گلستان
 125 منطقه حفاظت شده لیسار
4,498
گیلان
 126 منطقه حفاظت شده سیاه‌کشیم
39,514
گیلان
 127 منطقه حفاظت شده گشت‌رودخان و سیاه‌مزگی
39,514
گیلان
 128 منطقه حفاظت شده سیاهرود رودبار
28,290
گیلان
 129 منطقه حفاظت شده سرولات و جواهردشت
21,254
گیلان
 130 منطقه حفاظت شده اشتران‌کوه
81,902
لرستان
 131 منطقه حفاظت شده تنگ‌هفت (سمندر1)
891
لرستان
 132 منطقه حفاظت شده سفیدکوه
69,645
لرستان
 133 منطقه حفاظت شده خیبوس و انجیل‌سی
4,000
مازندران
 134 منطقه حفاظت شده واز
9,646
مازندران
 135 منطقه حفاظت شده اساس
4,314
مازندران
 136 منطقه حفاظت شده بلس‌کوه
11,212
مازندران
 137 منطقه حفاظت شده چهارباغ
19,482
مازندران
 138 منطقه حفاظت شده هراز
15,540
مازندران
 139 منطقه حفاظت شده آبشار شیرگاه
3,763
مازندران
 140 منطقه حفاظت شده بولا
3,759
مازندران
 141 منطقه حفاظت شده شش رودبار
7,922
مازندران
 142 رودخانه حفاظت‌شده چالوس
15,827
مازندران
 143 رودخانه حفاظت‌ شده سردآبرود
4,256
مازندران
 144 رودخانه حفاظت شده هراز
5,527
مازندران
 145 منطقه حفاظت شده الوند
8,267
مرکزی
 146 منطقه حفاظت شده هفتادقله
97,438
مرکزی
 147 منطقه حفاظت شده حرا
86,258
هرمزگان
 148 منطقه حفاظت شده گنو
43,298
هرمزگان
 149 منطقه حفاظت شده جزایر فارور
2,849
هرمزگان
 150 منطقه حفاظت شده سراج
51,499
هرمزگان
 151 منطقه حفاظت شده حرای تیاب و میناب
78,099
هرمزگان
 152 منطقه حفاظت شده حرا (گابریک و جاسک)
35,507
هرمزگان
 153 منطقه حفاظت شده حرا رودگز
27,051
هرمزگان
 154 منطقه حفاظت شده حرای خوران
2,518
هرمزگان
 155 منطقه حفاظت شده کوه‌کشار
29,348
هرمزگان
 156 منطقه حفاظت شده کوه‌هماگ
100,509
هرمزگان
 157 منطقه حفاظت شده کوه‌باز
33,187
هرمزگان
 158 منطقه حفاظت شده پرزوئیه
123,349
هرمزگان
 159 منطقه حفاظت شده طارم
80,827
هرمزگان
 160 منطقه حفاظت شده لشکردر
15,518
همدان
 161 منطقه حفاظت شده خانگرمز
8,828
همدان
 162 منطقه حفاظت شده گلپرآباد
8,346
همدان
 163 منطقه حفاظت شده شراء (نشر)
10,734
همدان
 164 منطقه حفاظت شده آلموبلاغ
9,696
همدان
 165 منطقه حفاظت شده ملوسان
9,229
همدان
 166 منطقه حفاظت شده کالمند
230,691
یزد
 167 منطقه حفاظت شده کوه بافق
88,394
یزد
 168 منطقه حفاظت شده سیاه‌کوه
124,749
یزد
 169 منطقه حفاظت شده باغ‌شادی
10,810
یزد

دریافت مشاوره تخصصی رایگان
مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :