برنامه کلاسی دوره 61 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 61 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 61 راهنمایان اکوتوریسم (حضوری)

آذر

روز

تاریخ

درس

استاد

سه‌شنبه

1402/09/14

افتتاحیه دوره

مسعود جامسون

پنجشنبه

1402/09/16

تعطیل

--

یکشنبه

1402/09/19

اصول و مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

سه‌شنبه

1402/09/21

اصول و مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

پنجشنبه

1402/09/23

اصول و مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

یکشنبه

1402/09/26

تعطیل رسمی

سه‌شنبه

1402/09/28

تعطیل

--

پنجشنبه

1402/09/30

تعطیل

--

دی

روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه

1402/10/03

فرایند صدور کارت

مینا مجتبایی

سه‌شنبه

1402/10/05

 امتحان مبانی

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

16:30 الی 17:00

علیرضا نادری

پنجشنبه

1402/10/07

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

یکشنبه

1402/10/10

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

سه‌شنبه 1402/10/12 قوانین و مقررات گردشگری محمد منظرنژاد

پنجشنبه

1402/10/14

آشنایی با اصول و تجهیزات طبیعت‌گردی

حسین ابراهیمی

یکشنبه

1402/10/17

امتحان اکوسیستم‌ها

قوانین و مقررات گردشگری

16:30 الی 17:00

محمد منظرنژاد

سه‌شنبه

1402/10/19

قوانین و مقررات گردشگری

محمد منظرنژاد

پنجشنبه

1402/10/21

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

یکشنبه

1402/10/24

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

سه‌شنبه

1402/10/26

قوانین و مقررات گردشگری

محمد منظرنژاد

پنجشنبه

1402/10/28

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

بهمن

روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه

1402/11/01

امتحان قوانین و مقررات

نجوم و صورت‌های فلکی

16:30 الی 17:00

کاظم کوکرم

سه‌شنبه

1402/11/03

اصول و مبانی عکاسی

نیما عربشاهی

پنجشنبه

1402/11/05

تعطیل

یکشنبه

1402/11/08

نجوم و صورت‌های فلکی

کاظم کوکرم

سه‌شنبه

1402/11/10

اصول و مبانی عکاسی

نیما عربشاهی

پنجشنبه

1402/11/12

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

یکشنبه

1402/11/15

امتحان اکولوژی

استقرار در طبیعت

16:30 الی 17:00

محمود سخت‌باز

سه‌شنبه

1402/11/17

استقرار در طبیعت

محمود سخت‌باز

پنجشنبه

1402/11/19

تعطیل

یکشنبه

1402/11/22

سه‌شنبه

1402/11/24

آشنایی با حشرات و بندپایان

علیرضا نادری

یکشنبه

1402/11/29

آشنایی با حشرات و بندپایان

علیرضا نادری

اسفند

روز

تاریخ

درس

استاد

سه‌شنبه

1402/12/01

اصول و مبانی عکاسی

نیما عربشاهی

پنجشنبه

1402/12/03

تعطیل

کشنبه

1402/12/06

تعطیل رسمی

سه‌شنبه

1402/12/08

تعطیل

پنجشنبه

1402/12/10

تعطیل

یکشنبه

1402/12/13

تعطیل

سه‌شنبه

1402/12/15

امتحان حشرات

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

16:30 الی 17:00

آرش نورآقایی

پنجشنبه

1402/12/17

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

آرش نورآقایی

یکشنبه

1402/12/20

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

آرش نورآقایی

سه‌شنبه

1402/12/22

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

آرش نورآقایی

پنجشنبه

1402/12/24

تعطیل

یکشنبه

1402/12/27

تعطیل

سال نو مبارک

سه‌شنبه

1402/12/29

دوره راهنمایان طبیعتگردی شامل 30 عنوان درسی اصلی‌ست که می‌توانید لیست کامل دروس را با جزئیات (تعداد ساعت، مدرس، منابع) را در لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست دروس راهنمایان طبیعت‌گردی

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :