آشنایی با راسته بال غشاييان
خانه / سرفصل های دوره راهنمایان گردشگری / آشنایی با بندپایان و حشرات / آشنایی با راسته بال غشاييان

آشنایی با راسته بال غشاييان (Hymenoptera)

اغلب حشرات راسته بال غشائیان دو جفت بال غشايی و نازک دارند که وجه تمايز با حشرات مشابه ديگر مانند حشرات راسته دو بالان است، همچنين داشتن شاخک‌های قطور، گرز مانند و بلند که از شاخک‌های مويی شکل دو بالان کاملاً متفاوت است، راهنمایان اکوتوریسم و طبیعت‌گردان را در شناسايی بال غشائيان از دو بالان ياری می‌نمايد.

راسته بال غشائيان شامل انواع زنبورهای گرده افشان، انگل، خرمايی، مورچه‌ها و ... است. اين راسته در حدود 200,000 گونه دارد که در حدود 90 خانواده جای گرفته‌اند. دگرديسی در حشرات راسته بال غشائيان از نوع کامل است.
حشرات اين راسته بسيار متنوع بوده و عادات غذايی بسيار متفاوتی دارند. بسياری از انواع راسته بال غشاییان، گوشت‌خوار بوده و تخم‌های خود را بر روی لارو حشرات ديگر قرار می‌دهند و با اين کار به کنترل بيولوژيکی آن‌ها کمک می‌نمايند. بدين منظور و برای کنترل جمعيت آفات کشاورزی، بسياری از انواع زنبورهای انگل را پرورش داده و در اختيار کشاورزان قرار می‌دهند.

همچنين زنبورها نقش بسيار مؤثری در تلقيح گل‌ها دارند که با اين کار هم به احيای مراتع و جنگل‌ها کمک نموده و هم در باروری محصولات کشاورزی مؤثرند. بسياری از انواع زنبورها داراي اندام تخم‌ريزی‌اند که با وجود کيسه زهری در انتهای آن تبديل به يک نيش زهرآگين شده است. نيش برخی از انواع زنبورها قليايی بوده که بسيار دردناک و گاهی کشنده است.

مورچه‌ها نيز در راسته بال غشاييان قرار دارند. در حدود 2,000 گونه مورچه در سراسر جهان وجود داشته که تعداد انواع آن‌ها در مناطق استوايی بسيار بيشتر از مناطق سردسير است. مورچه‌ها زندگی اجتماعی داشته و به روش‌های مختلفی زندگی خود را اداره می‌نمايند. گاه در يک کلنی مورچه بيش از چند ميليون حشره وجود دارد که با نظمی بينظير هر يک از افراد آن به انجام وظايف خود مشغول‌اند.

در مناطق استوايی بسياری از انواع حشرات بال غشائیان، وابسته به درختان هستند. برخی از انواع مورچه‌ها با پرورش و نگهداری از شته‌ها، به استحصال شيره ترشح شده از آن‌ها برای تغذيه خود و نوزادانشان می‌پردازند و در ازای اين خدمت، شته‌ها، آن‌ها را در برابر خطرات حمله حشرات ديگر محافظت می‌نمايند.

مورچه آتشین

مورچه دراکولامطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 

 

 

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

فرم مشاوره دوره راهنمایان طبیعت‌گردی

نام 
نام خانوادگی 
شماره همراه  
کد بالا را در کادر وارد نمایید :