برنامه کلاسی دوره 33 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 33 راهنمایان اکوتوریسم
شنبه
1397/04/09
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

دوشنبه
1397/04/11
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

چهارشنبه
1397/04/13
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

شنبه
1397/04/16
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

چهارشنبه
1397/04/20
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

شنبه
1397/04/23
پروژه
مسعود جامسون

دوشنبه
1397/04/25
امتحان اکولوژی


دوشنبه
1397/04/25
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

چهارشنبه
1397/04/27
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

پنجشنبه
1397/04/28
سفر درس استقرار در طبیعت

جمعه
1397/04/29
سفر و امتحان درس استقرار

شنبه
1397/04/30
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

دوشنبه
1397/05/01
امتحان شناخت صنعت


دوشنبه
1397/05/01
زمین شناسی
کیمیا عجایبی


چهارشنبه
1397/05/03
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

شنبه
1397/05/06
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

دوشنبه
1397/05/08
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

چهارشنبه
1397/05/10
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

شنبه
1397/05/13
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

دوشنبه
1397/05/15
امتحان زمین شناسی

دوشنبه
1397/05/15
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

چهارشنبه
1397/05/17
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

شنبه
1397/05/20
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

دوشنبه
1397/05/22
امتحان قوانین و مقررات

دوشنبه
1397/05/22
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

چهارشنبه
1397/05/24
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری


جمعه
1397/05/26
سفر درس گیاهان


شنبه
1397/05/27
آداب و معاشرت
جلال نصیریان

دوشنبه
1397/05/29
امتحان گیاهان

دوشنبه
1397/05/29
آداب و معاشرت
جلال نصیریان

شنبه
1397/06/03
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری

دوشنبه
1397/06/05
تجهیزات
مجتبی نورمحمدی

چهارشنبه
1397/06/07
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری

پنجشنبه
1397/06/08
برنامه عملی کوهپیمایی


جمعه
1397/06/09
برنامه عملی کوهپیمایی


شنبه
1397/06/10
خزندگان
کامران کمالی

دوشنبه
1397/06/12
امتحان حشرات و پروانه ها


دوشنبه
1397/06/12
خزندگان
کامران کمالی

چهارشنبه
1397/06/14
خزندگان
کامران کمالی

شنبه
1397/06/17
پستانداران
شهاب چراغی

دوشنبه
1397/06/19
امتحان خزندگان


دوشنبه
1397/06/19
پستانداران
شهاب چراغی

چهارشنبه
1397/06/21
پستانداران
شهاب چراغی

پنجشنبه
1397/06/22
سفر درس پستانداران


جمعه
1397/06/23
سفر درس پستانداران


شنبه
1397/06/24
فنون و مهارتهای تورگردانی
رضا دانشور


دوشنبه
1397/06/26
امتحان پستانداران


دوشنبه
1397/06/26
فنون و مهارتهای تورگردانی
رضا دانشور

شنبه
1397/06/31
فنون و مهارتهای تورگردانی
رضا دانشور

دوشنبه
1397/07/02
فنون و مهارتهای تورگردانی
رضا دانشور

سه شنبه
1397/07/03
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی

چهارشنبه
1397/07/04
فنون و مهارتهای تورگردانی
رضا دانشور

پنجشنبه
1397/07/05
بازدید درس خزندگان


شنبه
1397/07/07
عکاسی
مهدی نبی یان

دوشنبه
1397/07/09
عکاسی
مهدی نبی یان

سه شنبه
1397/07/10
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی

چهارشنبه
1397/07/11
عکاسی
مهدی نبی یان

جمعه
1397/07/13
بازدید عکاسی


شنبه
1397/07/14
پرندگان
پرویز بختیاری

دوشنبه
1397/07/16
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری

سه شنبه
1397/07/17
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی

چهارشنبه
1397/07/18
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری

شنبه
1397/07/21
پرندگان
پرویز بختیاری

دوشنبه
1397/07/23
امتحان حشرات

دوشنبه
1397/07/23
سخنوری و فن بیان
رضا دانشور


سه شنبه
1397/07/24
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی

چهارشنبه
1397/07/25
سخنوری و فن بیان
رضا دانشور

شنبه
1397/07/28
پرندگان
پرویز بختیاری

دوشنبه
1397/07/30
امتحان پرندگان


دوشنبه
1397/07/30
سخنوری و فن بیان
رضا دانشور

سه شنبه
1397/08/01
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی


چهارشنبه
1397/08/02
روحیات ملل
کیومرث فلاحی

جمعه
1397/08/04
سفر پرندگان


شنبه
1397/08/05
آشنایی با میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

دوشنبه
1397/08/07
آشنایی با میراث فرهنگی
آرش نوراقایی

چهارشنبه
1397/08/09
روحیات ملل
کیومرث فلاحی

شنبه
1397/08/12
آشنایی با میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

دوشنبه
1397/08/14
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1397/08/15
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی

شنبه
1397/08/19
زبان
شاهین سبحانی

دوشنبه
1397/08/21
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1397/08/22
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی

چهارشنبه
1397/08/23
روحیات ملل
کیومرث فلاحی

شنبه
1397/08/26
زبان
شاهین سبحانی

دوشنبه
1397/08/28
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1397/08/29
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی

سه شنبه
1397/08/29
امتحان کمکهای اولیه


چهارشنبه
1397/08/30
روحیات ملل
کیومرث فلاحی

دوشنبه
1397/09/05
زبان
شاهین سبحانی

چهارشنبه
1397/09/07
روحیات ملل
کیومرث فلاحی

شنبه
1397/09/10
زبان
شاهین سبحانی

دوشنبه
1397/09/12
زبان
شاهین سبحانی

چهارشنبه
1397/09/14
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی

دوشنبه
1397/09/19
امتحان زبان
16:30

دوشنبه
1397/09/19
اپلیکیشن ها
اشکان بروج

چهارشنبه
1397/09/21
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی

شنبه
1397/09/24
اپلیکیشن ها
اشکان بروج

دوشنبه
1397/09/26
امتحان روحیات ملل
16:30

دوشنبه
1397/09/26
اپلیکیشن ها
اشکان بروج

شنبه
1397/10/01
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی

دوشنبه
1397/10/03
تاریخ معاصر
طه ولی زاده

چهارشنبه
1397/10/05
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی


دوشنبه
1397/10/10
تاریخ معاصر
طه ولی زاده

چهارشنبه
1397/10/12
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی

شنبه
1397/10/15
تاریخ معاصر
طه ولی زاده

دوشنبه
1397/10/17
تاریخ معاصر
طه ولی زاده

شنبه
1397/10/19
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی

شنبه
1397/10/22
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحیمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :