برنامه کلاسی دوره 35 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 35 راهنمایان اکوتوریسم
یکشنبه
1397/04/03
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
کامران کشیری

سه شنبه
1397/04/05
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
کامران کشیری

پنجشنبه
1397/04/07
مناطق حفاظت شده
داوود ملکی

یکشنبه
1397/04/10
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
کامران کشیری

سه شنبه
1397/04/12
اکولوژی
کامران کشیری

پنجشنبه
1397/04/14
اکولوژی
کامران کشیری

یکشنبه
1397/04/17
اکولوژی
کامران کشیری

سه شنبه
1397/04/19
اکولوژی
کامران کشیری

پنجشنبه
1397/04/21
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

یکشنبه
1397/04/24
امتحان اکولوژی

یکشنبه
1397/04/24
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی


سه شنبه
1397/04/26
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

پنجشنبه
1397/04/28
نجوم
کاظم کوکرم


یکشنبه
1397/04/31
امتحان مبانی اکوتوریسم
ساعت 16:30

یکشنبه
1397/04/31
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

سه شنبه
1397/05/02
نجوم
کاظم کوکرم

پنجشنبه
1397/05/04
پروژه
مسعود جامسون

یکشنبه
1397/05/07
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

سه شنبه
1397/05/09
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز


پنجشنبه
1397/05/11
سفر درس استقرار در طبیعت


جمعه
1397/05/12
سفر و امتحان درس استقرار


یکشنبه
1397/05/14
زمین شناسی
کیمیا عجایبی


سه شنبه
1397/05/16
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


پنجشنبه
1397/05/18
زمین شناسی
کیمیا عجایبی


یکشنبه
1397/05/21
زمین شناسی
کیمیا عجایبیسه شنبه
1397/05/23
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروجپنجشنبه
1397/05/25
زمین شناسی
کیمیا عجایبییکشنبه
1397/05/28
امتحان زمین شناسی
16:30یکشنبه
1397/05/28
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروجسه شنبه
1397/05/30
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروجیکشنبه
1397/06/04
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبورسه شنبه
1397/06/06
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبوریکشنبه
1397/06/11
تجهیزات
مجتبی نورمحمدیسه شنبه
1397/06/13
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادریپنجشنبه
1397/06/15
برنامه عملی کوهپیمایی


جمعه
1397/06/16
برنامه عملی کوهپیمایییکشنبه
1397/06/18
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغیسه شنبه
1397/06/20
آشنایی با پستاندران ایران
شهاب چراغیپنجشنبه
1397/06/22
حشرات و پروانه ها
علرضا نادرییکشنبه
1397/06/25
امتحان حشرات و پروانه ها
16:30یکشنبه
1397/06/25
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغیسه شنبه
1397/06/27
پروژه

مسعود جامسون


یکشنبه
1397/07/01
ارائه شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج


سه شنبه
1397/07/03
روحیات ملل

ایمان رویین دژیچهارشنبه
1397/07/04
سفر درس پستانداران


پنجشنبه
1397/07/05
سفر درس پستانداران


جمعه
1397/07/06
سفر درس پستاندارانیکشنبه
1397/07/08
امتحان درس پستانداران

16:30


یکشنبه
1397/07/08
عکاسی

مهدی نبی یان


سه شنبه
1397/07/10
عکاسی

مهدی نبی یان


پنجشنبه
1397/07/12
عکاسی

مهدی نبی یان


یکشنبه
1397/07/15
روحیات ملل

ایمان رویین دژی


سه شنبه
1397/07/17
روحیات ملل

ایمان رویین دژی


پنجشنبه
1397/07/19
روحیات ملل

ایمان رویین دژی


جمعه
1397/07/20
بازدید عکاسییکشنبه
1397/07/22
فنون و مهارتهای تورگردانی

مهسا مطهر


سه شنبه
1397/07/24
آشنایی با فرهنگ و اقوام

علی چراغیپنجشنبه
1397/07/26
آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری


یکشنبه
1397/07/29
امتحان روحیات ملل

16:30


یکشنبه
1397/07/29
آشنایی با فرهنگ و اقوام

علی چراغی


سه شنبه
1397/08/01
آشنایی با فرهنگ و اقوام

علی چراغی


پنجشنبه
1397/08/03
فنون و مهارتهای تورگردانی

مهسا مطهر


یکشنبه
1397/08/06
فنون و مهارتهای تورگردانی

مهسا مطهر


پنجشنبه
1397/08/10
آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری


یکشنبه
1397/08/13
آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری


سه شنبه
1397/08/15
آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری


یکشنبه
1397/08/20
امتحان درس گیاهان

16:30


یکشنبه
1397/08/20
آداب و معاشرت

جلال نصیریان


سه شنبه
1397/08/22
آشنایی با فرهنگ و اقوام

علی چراغی


پنجشنبه
1397/08/24
فنون و مهارتهای تورگردانی

مهسا مطهر


یکشنبه
1397/08/27
آداب و معاشرت

جلال نصیریان


سه شنبه
1397/08/29
آشنایی با فرهنگ و اقوام

علی چراغی


پنجشنبه
1397/09/01
گیاهان

مجید اسکندری


سه شنبه
1397/09/06
آشنایی با فرهنگ و اقوام

علی چراغی


پنجشنبه
1397/09/08
فنون و مهارتهای تورگردانی

مهسا مطهر


یکشنبه
1397/09/11
گیاهان ایران

مجید اسکندری


سه شنبه
1397/09/13
فنون و مهارتهای تورگردانی

مهسا مطهر


پنجشنبه
1397/09/15
فنون ومهارتهای تورگردانی

مهسا مطهر


جمعه
1397/09/16
بازدید درس گیاهانیکشنبه
1397/09/18
امتحان گیاهان

ساعت 16:30


یکشنبه
1397/09/18
فنون ومهارتهای تورگردانی

مهسا مطهر


سه شنبه
1397/09/20
زبان

شاهین سبحانی


پنجشنبه
1397/09/22
زبان

شاهین سبحانی


یکشنبه
1397/09/25
امتحان فرهنگ و اقوام

ساعت 16:30


یکشنبه
1397/09/25
زبان

شاهین سبحانی


سه شنبه
1397/09/27
زبان

شاهین سبحانی


پنجشنبه
1397/09/29
پروژه

مسعود جامسون


یکشنبه
1397/10/02
زبان

شاهین سبحانی


سه شنبه
1397/10/04
زبان

شاهین سبحانی


پنجشنبه
1397/10/06
آشنایی با پرندگان

پرویز بختیاری


یکشنبه
1397/10/09
زبان

شاهین سبحانی


سه شنبه
1397/10/11
زبان

شاهین سبحانیپنجشنبه
1397/10/13
آشنایی با پرندگان

پرویز بختیاری


یکشنبه
1397/10/16
امتحان زبان

ساعت 16:30


یکشنبه
1397/10/16
تاریخ معاصر

طه ولی زاده


سه شنبه
1397/10/18
تاریخ معاصر

طه ولی زاده


پنجشنبه
1397/10/20
آشنایی با پرندگان

پرویز بختیاری


جمعه
1397/10/21
بازدید درس پرندگان
 
 
سه شنبه
1397/10/25
تاریخ معاصر

طه ولی زادهیکشنبه
1397/10/30
امتحان درس پرندگان

ساعت 16:30


یکشنبه
1397/10/30
فنون و مهارتها

مهسا مطهر


سه شنبه
1397/11/02
سخنوری و فن بیان

مهسا مطهر


پنجشنبه
1397/11/04
سخنوری و فن بیان

مهسا مطهر


یکشنبه
1397/11/07
قوانین و مقررات تورگردانی

مهدی عنبر


سه شنبه
1397/11/09
پروژه

مسعود جامسون


پنج شنبه
1397/11/11
قوانین و مقررات تورگردانی

مهدی عنبر


یکشنبه
1397/11/14
قوانین و مقررات تورگردانی

مهدی عنبر


سه شنبه
1397/11/16
سخنوری و فن بیان

مهسا مطهر


پنجشنبه
1397/11/18
قوانین و مقررات تورگردانی

مهدی عنبر


سه شنبه
1397/11/23
امتحان فنون و مهارتها

ساعت 16:30


سه شنبه
1397/11/23
خزندگان

کامران کمالی


یکشنبه
1397/11/28
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

اشکان بروج


سه شنبه
1397/11/30
امتحان قوانین و مقررات

ساعت 16:30


سه شنبه
1397/11/30
خزندگان

کامران کمالی


یکشنبه
1397/12/05
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

اشکان بروج


یکشنبه
1397/12/12
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

اشکان بروج


سه شنبه
1397/12/14
خزندگان

کامران کمالی


پنجشنبه
1397/12/16
بازدید درس مناطق حفاظت شده

جمعه
1397/12/17
بازدید درس مناطق حفاظت شده

یکشنبه
1397/12/19
اصول تفسیر میراث

ایمان روئین دژی


سه شنبه
1397/12/21
امتحان خزندگان

ساعت 16:30


سه شنبه
1397/12/21
اصول تفسیر میراث

ایمان روئین دژی


پنجشنبه
1397/12/23
اصول تفسیر میراث

ایمان روئین دژییکشنبه
1398/01/18
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

سه شنبه
1398/01/20
کمک های اولیه
رمضان حاج علی رضایی

پنجشنبه
1398/01/22
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر
 

جمعه
1398/01/23
بازدید درس فنون و مهارتها


یکشنبه
1398/01/25
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

سه شنبه
1398/01/27
امتحان خزندگان
ساعت 16:30

سه شنبه
1398/01/27
کمک های اولیه
رمضان حاج علی رضایی

سه شنبه
1398/02/24
کمک های اولیه
حسین عبادتی

پنجشنبه
1398/02/26
سفر کارآموزی

جمعه
1398/02/27
سفر کارآموزی

یکشنبه
1398/02/29
کمک های اولیه
حسین عبادتی

سه شنبه
1398/02/31
کمک های اولیه
حسین عبادتی

پنجشنبه
1398/03/02
کمک های اولیه
حسین عبادتی

سه شنبه
1398/03/07
کمک های اولیه
حسین عبادتی

پنجشنبه
1398/03/09
کمک های اولیه
حسین عبادتی
مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :