برنامه کلاسی دوره 3 راهنمایان تاریخی فرهنگی
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 3 راهنمایان تاریخی فرهنگی

سه شنبه
1397/04/05
جغرافیا
نیما آذری

پنجشنبه
1397/04/07
شناخت اماکن تاریخی
رضا نوری

یکشنبه
1397/04/10
شناخت موزه های ایران
ایمان رویین دژی

سه شنبه
1397/04/12
جغرافیا
نیما آذری

پنجشنبه
1397/04/14
شناخت اماکن تاریخی
رضا نوری

یکشنبه
1397/04/17
شناخت موزه های ایران
ایمان رویین دژی

سه شنبه
1397/04/19
جغرافیا
نیما آذری

پنجشنبه
1397/04/21
بازدید درس موزه ها
ایمان رویین دژی

شنبه
1397/04/23
مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی


یکشنبه
1397/04/24
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی


سه شنبه
1397/04/26
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

پنجشنبه
1397/04/28
شناخت اماکن تاریخی
رضا نوری

یکشنبه
1397/04/31
امتحان مبانی اکوتوریسم
ساعت 13:30

یکشنبه
1397/04/31
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

سه شنبه
1397/05/02
جغرافیا
نیما آذری

پنجشنبه
1397/05/04
شناخت اماکن تاریخی
رضا نوری

یکشنبه
1397/05/07
شناخت اماکن تاریخی
رضا نوری

سه شنبه
1397/05/09
جغرافیا
نیما آذری


پنجشنبه
1397/05/11
معماری ایران و جهان
رضا نوری

یکشنبه
1397/05/14
امتحان درس شناخت اماکن
ساعت 16:30یکشنبه
1397/05/14
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


سه شنبه
1397/05/16
جغرافیا
نیما آذری


پنجشنبه
1397/05/18
معماری ایران و جهان
رضا نوری


یکشنبه
1397/05/21
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


سه شنبه
1397/05/23
جغرافیا
نیما آذری


پنجشنبه
1397/05/25
معماری ایران و جهان
رضا نوری


یکشنبه
1397/05/28
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


سه شنبه
1397/05/30
جغرافیا
نیما آذرییکشنبه
1397/06/04
امتحان شناخت صنعت گردشگری
13:30یکشنبه
1397/06/04
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری


سه شنبه
1397/06/06
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری


یکشنبه
1397/06/11
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری


سه شنبه
1397/06/13
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری


پنجشنبه
1397/06/15
معماری ایران و جهان
رضا نوری


یکشنبه
1397/06/18
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری


سه شنبه
1397/06/20
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری


پنجشنبه
1397/06/22
معماری ایران و جهان
رضا نوری


یکشنبه
1397/06/25
میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
آرش نورآقاییسه شنبه
1397/06/27
جغرافیا
نیما آذرییکشنبه
1397/07/01
امتحان تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
13:30

یکشنبه
1397/07/01
میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
آرش نورآقاییسه شنبه
1397/07/03
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضاییپنجشنبه
1397/07/05
معماری ایران و جهان
رضا نورییکشنبه
1397/07/08
میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
آرش نورآقاییسه شنبه
1397/07/10
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضاییپنجشنبه
1397/07/12
معماری ایران و جهان
رضا نورییکشنبه
1397/07/15
میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
آرش نورآقایی

سه شنبه
1397/07/17
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضاییپنجشنبه
1397/07/19
معماری ایران و جهان
رضا نوری

یکشنبه
1397/07/22
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

سه شنبه
1397/07/24
کمکهای اولیه
رمضان حاج علی رضایی

پنجشنبه
1397/07/26
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

یکشنبه
1397/07/29
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

سه شنبه
1397/08/01
کمکهای اولیه
رمضان حاج علی رضایی

پنجشنبه
1397/08/03
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

یکشنبه
1397/08/06
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

پنجشنبه
1397/08/10
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

یکشنبه
1397/08/13
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

سه شنبه
1397/08/15
کمکهای اولیه
رمضان حاج علی رضایی

یکشنبه
1397/08/20
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

سه شنبه
1397/08/22
کمکهای اولیه
رمضان حاج علی رضایی

پنجشنبه
1397/08/24
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

یکشنبه
1397/08/27
جغرافیا
نیما آذری

سه شنبه
1397/08/29
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

پنجشنبه
1397/09/01
معماری ایران و جهان
رضا نوری

سه شنبه
1397/09/06
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

پنجشنبه
1397/09/08
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

یکشنبه
1397/09/11
امتحان فرهنگ و اقوام
ساعت 13:30

یکشنبه
1397/09/11
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

سه شنبه
1397/09/13
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

پنجشنبه
1397/09/15
معماری ایران و جهان
رضا نوری

یکشنبه
1397/09/18
امتحان جغرافیا
ساعت 13:30

یکشنبه
1397/09/18
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1397/09/20
زبان
شاهین سبحانی

پنجشنبه
1397/09/22
آداب و معاشرت
جلال نصیریان

یکشنبه
1397/09/25
امتحان معماری و شناخت اماکن تاریخی
ساعت 13:30

یکشنبه
1397/09/25
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1397/09/27
زبان
شاهین سبحانی

پنجشنبه
1397/09/29
آداب و معاشرت
جلال نصیریان

یکشنبه
1397/10/02
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1397/10/04
زبان
شاهین سبحانی

پنج شنبه
1397/10/06
آداب و معاشرت
جلال نصیریان

یکشنبه
1397/10/09
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1397/10/11
زبان
شاهین سبحانی

پنجشنبه
1397/10/13
سفر درس معماری


جمعه
1397/10/14
سفر درس معماری


یکشنبه 
1397/10/16
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1397/10/18
زبان
شاهین سبحانی

پنجشنبه
1397/10/20
قوانین و مقررات تورگردانی
مهدی عنبر

یکشنبه
1397/10/23
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1397/10/25
GPS
مجتبی نورمحمدی

پنجشنبه
1397/10/27
قوانین و مقررات تورگردانی
مهدی عنبر

یکشنبه
1397/10/30
امتحان زبان
ساعت 13:30

یکشنبه
1397/10/30
قوانین و مقررات تورگردانی
مهدی عنبر

سه شنبه
1397/11/02
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر


پنجشنبه
1397/11/04
قوانین و مقررات تورگردانی
مهدی عنبر

یکشنبه
1397/11/07
امتحان قوانین و مقررات
ساعت 13:30

یکشنبه
1397/11/07
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

سه شنبه
1397/11/09
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر

پنجشنبه
1397/11/11
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر

یکشنبه
1397/11/14
امتحان قوانین و مقررات
13:30


یکشنبه
1397/11/14
سخنوری و فن بیان 
مهسا مطهر


سهشنبه
1397/11/16
اصول تفسیر میراث
میثم امامی


پنجشنبه
1397/11/18
تاریخ معاصر
طه ولی زاده


سه شنبه
1397/11/23
اصول تفسیر میراث
میثم امامی


پنجشنبه
1397/11/25
تاریخ معاصر
طه ولی زاده


یکشنبه
1397/11/28
امتحان فنون و مهارتها
13:30


یکشنبه
1397/11/28
اصول تفسیر میراث
میثم امامی


سه شنبه
1397/11/30
تاریخ معاصر
طه ولی زاده


سه شنبه
1397/12/14
امتحان اصول تفسیر میراث
13:30


سه شنبه
1397/12/14
تاریخ معاصر
طه ولی زاده


پنجشنبه
1397/12/16
روحیات ملل
ایمان روئین دژی


یکشنبه
1397/12/19
امتحان تاریخ معاصر
13:30


یکشنبه
1397/12/19
روحیات ملل
ایمان روئین دژی


سه شنبه
1397/12/21
روحیات ملل
ایمان روئین دژیمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :