رزومه استاد محمدرضا دانشور
خانه / رزومه / معرفی اساتید موسسه / رزومه استاد محمدرضا دانشور

 رضا دانشور

 

جناب آقای محمدرضا دانشور

مدرس درس های فنون و مهارت‌های تورگردانی،  سخنوری و فن‌بیان در دوره‌های بلندمدت، کوتاه‌مدت موسسه طبیعت

متولد: 1351/02/31


سوابق تحصیلی:

·         کارشناس زبان و ادبيات آلمانی وكارشناسى ارشد مترجمى زبان آلمانى

·         كارشناسى ارشد مترجمى زبان آلمانى دانشگاه تهران


شرکت در دوره های آموزشی مرتبط گردشگرى:

·         دوره سيزدهم راهنمايان ايران گردی و جهان گردی مرکز استان تهران-هفت پيکر 360 ساعت / 15 شهريور 1376

·         دوره ويژه ارتقاء سطح کيفی راهنمايان آلمانی زبان/ موسسه بنياد- تهران 36 ساعت / 6 مرداد 1379

·         32 ساعت در تهران/ 16 ژانويه 2001/Studiosus  دوره آموزشی ويژه انتخاب راهنما شرکت

·         /درآلمان در شهر اينگلشتات 60 ساعت/ 13 ژانويه 2002  Studiosus دوره تخصصی پايه شرکت آلمانی

·         موسسه فرهنگی ايران و اتريش و اخذ مدرك مربوطه 2011  C2 دوره تخصصی زبان آلمانی

·         دوره تخصصی آموزش راهنمايان آلمانی زبان-موسسه فرهنگی ايران و اتريش-تهران 8 ساعت/ 24 فوريه 2003

·         دوره سوم راهنمايان طبيعت‌گردی- موسسه طبيعت تهران 385 ساعت/ دي ماه 1382

·         دوره آموزش مدرسان مديريت فنی در درس بازاريابی –تهران- موسسه آموزشی مجمع 12 ساعت/ 26 بهمن 1384     

·         دوره آموزش مدرسان مديريت فنی در درس عمليات تور- موسسه آموزشی مجمع 12 ساعت/29 بهمن 1384

·         دوره آموزش مدرسان مديريت فنی  در درس شناخت صنعت جهان گردی- مجمع 12 ساعت/ 24 بهمن 1384

·         شرکت درسمینار تخصصی برند در جهان گردی 1389  

·         شرکت درکارگاه تخصصی آشنايى با مهارت هاى اعزام و پذيرش هيات هاى تجارى1389  

سوابق کاری و حرفه ای:

·         راهنمای تورکشورهای آلمانی زبان در شرکت ايران توريست از 1373/06/01 الی 1374/06/07

·         راهنمای تورکشورهای آلمانی زبان در شرکت آيتو از 1374/06/07 الی 1377/11/20

·         کارشناس بازاريابی بخش آلمان شرکت آيتو از 1377/11/20 الی 1381/06/10

·         مدير بخش آلمان شرکت گنجينه پرشيا از 1381/12/01 الی 1385/01/31

·         مديربخش تورهای ورودی دپارتمان آلمان شرکت خدمات هوائی و مسافرتی ارگ جديد از 1385/01/31 تاکنون

·         عضو هيئت مديره جامعه راهنمايان ايران گردی و جهان گردی به مدت يک سال-1383

·         شرکت متوالی در نمايشگاه های بين المللی گردشگری برلين آلمان از 2001 الی 2017ميلادی

·         شرکت در نمايشگاه بين المللی گردشگری کيش 1378/10/30 الی 1378/11/06

·         شرکت در نمايشگاه بين المللی گردشگری لندن 2005/11/14 الی 2005/11/17

·         تدريس دروس جهان گردی در موسسه بنياد و مجمع از1380

·         تدريس دروس جهان گردی در موسسه طبيعت از 1382

·         تدريس در مركز آموزش علمى- كاربردى فرهنگ و هنر واحد37 به مدت دو ترم تحصيلى 1385-1386

·         تدريس دروس جهان گردی در موسسه آواى جلب سياحان از  1384تاکنون

·         در سالهای 2001/2002 Studiosus  راهنمای رسمی شرکت آلمانی

·         در سالهای2004/2005/2006 Bayerisches Pilgerbüro  راهنمای رسمی شرکت آلمانی

·         راهنما و مترجم مقامات عالی رتبه در سفر رئيس جمهور اتريش و هيئت همراه در ژانويه 2004

·         راهنما و مترجم مقامات عالی رتبه در سفر قائم مقام صدر اعظم اتريش هيئت همراه 10 مه 2004

·         همکاری با اطاق بازرگانی و صنايع ايران و آلمان در زمينه ترجمه حضوری و برگزاری تورهای تخصصی تجارى

·         سخنرانی در برنامه جلسات تخصصی آموزشی راهنمايان با همکاری سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و جامعه  راهنمايان  

·         راهنمای برگزيده نمونه آلمانی زبان سال 1385 شمسی توسط رياست محترم سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری

·         راهنمای برگزيده نمونه آلمانی زبان سال 1387 شمسی توسط رياست محترم سازمان ميراث فرهنگی و گردشگریمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام