چند نکته با رئیس محیط زیست
خانه / اینانلو / چند نکته با رئیس محیط زیست

چند نکته با رئیس محیط زیست

 خانم دکتر ابتکار خوش آمدید، می دانید که من از منتقدین شما بوده ام و احتمالا در آینده نیز اگر موردی باشد خواهم بود اما با توجه به شرایط موجود و احتساب جمیع جهات معتقدم که انتخاب شما انتخاب درستی بوده است و درنگ یک ماه و چند روزه آقای رئیس جمهور و مشاورین شان درنگی خردمندانه بوده چرا که سرانجام منتهی به انتخابی هوشمندانه شده است اما در همین ابتدای کار لازم می دانم که چند موضوع را متذکر شوم:                        

1- طبیعت و محیط زیست ایران در شرایطی است که به هیچ عنوان آزمون و خطای بیش از این را تحمل ندارد و سفر سریع شما در دومین روز مسوولیت تان به پارک ملی ارومیه نشان دهنده آن است که این موضوع را به خوبی دریافته و اگر احتمالا آزمون و خطائی هم بوده در هشت ساله نخست اتفاق افتاده و گذشته.

2- یکی از انتقادهایی که نسبت به شما داشتیم انتخاب هایتان بود که بخصوص در دوره اول ریاست تان به هیچ وجه انتخاب های درستی نبود، شما در نزد پدری فرهیخته پرورش یافته اید که همه ما برای ایشان احترام ویژه قائلیم علاوه بر آن هشت سال مسوولیت قبلی در سازمان حفظ محیط زیست و در شورای شهر شما را بسیار پخته تر کرده به همین دلیل انتظار داریم که با اندیشه و درنگ و با مشاوره های خردمندانه اکنون کسانی را برای معاونت و مشاورت برگزینید که واقعا این کاره باشند، نخست خاک بیابان خورده، آفتاب کویر و سرمای کوهستان دیده و بعد دارای درجات علمی و آکادمیک باشند و بدانند آن چیزی که در پردیسان می گذرد لزوما همانی نیست که در بیابان اتفاق می افتد ، بدانند در سازمانی خدمت می کنند که گاهی محیط بانانش دو ماه یکبار نیز پوتین از پای در نمی آورند بنابراین کسانی را که در زندگی پوتین نپوشیده اند را تحویل نمی گیرند، البته شما به عنوان مغز متفکر و سیاست گزار اصلی مستثنی هستید.

 3- یکی از ویژه گی های محیط زیست فراگیر بودن آن است، به وسعت تمامی ایران که در جای جای آن از کویر گرفته تا کوهستان و جنگل و دریا "مردم" زندگی می کنند و اگر نخواهند، سازمان حفاظت محیط زیست با مامورانی چند برابر هم نمی تواند از محیط زیست کشور محافظت کند بنابراین مردم می بایست در این محافظت سهیم و شریک باشند و شما می بایست مستقیم و غیر مستقیم دائما با مردم حرف بزنید و ارتباط داشته باشید و در این رهگذر پل ارتباطی شما با مردم، خبرنگاران و رسانه ای ها هستند، سلف شما در این ارتباط ضعیف بود .آنچنان که در سال های اخیر دیدید خبرنگاران و رسانه ای ها را از سازمان محیط زیست فراری داد و پردیسان تبدیل به جزیره ای دور از مردم شد ،که مسلما این موضوع را به خوبی از عکس العمل های حاضرین در جلسه تودیع و معارفه دریافتید، تازه حاضرین در این جلسه به نوعی وابسته به سازمان بودند و گرنه در میان عامه مردم قضیه از این هم بدتر است.

4- در نشست هایی که بعضی از آن ها را شخصا شاهد بوده ام با محیط بانان قدیمی داشتید به خوبی واقفید که بازنشستگان سازمان محیط زیست حتما با بازنشستگان ادارات و سازمان های دیگر فرق دارند، آن ها به هنگام بازنشستگی دریائی از دانش و تجربه اند که به خوبی می توانند به عنوان مشاورین رئیس سازمان، مدیران کل و مدیران ادارات مثمر ثمر بوده و در آموزش محیط بان های جدید نقش موثری داشته باشند.

5- فضیلتی را که من به شخصه و آن هایی که شما را از نزدیک می شناسند در شما می ستائیم روحیه شجاع و مبارز شماست و این روحیه مانع می شود که شما بر خلاف اهدافتان پردیسان را تبدیل به مرکز نگهداری ماشین های امضا بکنید. به عنوان اولین گام ، سوگندی که از اعضای کابینه در مورد حفاظت از محیط زیست گرفته اید مبین آن است.

بازهم نکاتی هست که در آینده اگر عمری باشد گفته خواهد شد با این امید که طبیعت، محیط زیست و حیات وحش بی نظیر و گرانبهای ایران از این وضعیت اسفناک نجات پیدا کند.

 مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :