مدارک مورد نیاز سفارت ایتالیا
خانه / کانون‌های موسسه طبیعت / کانون سافاری طبیعت / مدارک مورد نیاز سفارت ایتالیا

مدارک مورد نیاز سفارت ایتالیا

کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امورخارجه

 

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی
الف - مدت اعتبارحداقل 6 ماه ازتاریخ ورود و داشتن دوصفحه سفیدروبروی هم
ب - ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی میباشد

2 ) 3 قطعه عک س 4 * 3 رنگی،تمام رخ با زمینه سفید، کاملا ازروبرو،بدون لبخند،بدون عینک، گردی صورت کاملا مشخص باشد،حداکثر برای 6 ماه اخیر (عکس با گذرنامه و ویزاهای قبلی یکی نباشد)

3 ) اصل و ترجمه شناسنامه

4 ) اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی (زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 10 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4 باشد)
الف- حسابهای جاری:کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی
ب- گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرده های بانکی به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهرشعبه و امضای بانک
ج- بایدحداقل موجودی حساب یاسپرده برای هر نفر 500.000.000 ریال باشد

5 ) اصل و ترجمه سند مالکیت

6 ) اصل و ترجمه مدارک شغلی :
الف- پزشکان:پروانه مطب یاحکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی ازمحل کار ،پروانه دائم پزشکی،کارت نظامپزشکی
ب- وکلا : پروانه وکالت
ج- مشاغل دولتی:حکم کارگزینی (درصورت ارائه حکم سال قبل ارائه گواهی اشتغال به کار با ذکر عدم صدورحکم جدیداز سازمان مربوطه الزامی میباشد(،آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوی دریافتی و تا دیه مرخصی، سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان (حداقل 6 ماهه )
د- بازنشسته ها:ارائه حکم بازنشستگی،ارائه آخرین فیش حقوقی
ه- مشاغل غیردولتی:گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوی وسابقه بیمه تامین اجتماعی بامهرسازمان (حداقل 6 ماه)
و- درصورت خویش فرما بودن جواز کسب/آخرین آگهی تغییرات
* در صورتی که آگهی تغییرات مربوط به بیش از سه سال اخیر باشد،ارائه آگهی تغییرات جدید و یا نامه از اداره ثبت مبنی بر ادامه فعالیت شرکت الزامی است
ز - معلمان،اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه :اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه فیش حقوی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان (حداقل 6 ماهه )
ح- دانش آموزان،دانشجویان : اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل * جهت دانش آموزانی که درسال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل،ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراه ی والدین یا با یکی ازآنها سفر می کنند رضایت نامه محضری الزامی است.رضایتنامه محضری علاوه بر ترجمه نیازبه تائید دادگستری و امورخارجه دارد

8 ) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار

9 ) ارائه اصل سندطلای برای مسافرین مطلقه الزامی میباشد
* حضور کلیه مسافرین (به جز افراد زیر 11 سال) جهت انگشت نگاری در مرکز انگشت نگاری CKGS الزامی میباشد .
* تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل ودقیق
* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر ،نزد آژانس باقی میماند.
* چک رم زدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبل غ 500.000.000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که اعلام می گردد . پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقبا لازم بذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی میباشد .مطالب مرتبط


برچسب ها