برنامه کلاسی دوره 36 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 36 راهنمایان اکوتوریسم
یکشنبه
1397/08/20
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

سه شنبه
1397/08/22
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

پنجشنبه
1397/08/24
مناطق حفاظت شده
داوود ملکی

یکشنبه
1397/08/27
اکولوژی
کامران کمالی

سه شنبه
1397/08/29
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

پنجشنبه
1397/09/01
اکولوژی
کامران کمالی

سه شنبه
1397/09/06
اکولوژی
کامران کمالی

پنجشنبه
1397/09/08
اکولوژی
کامران کمالی

یکشنبه
1397/09/11
امتحان مبانی اکوتوریسم

ساعت 16:30


یکشنبه
1397/09/11
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری


سه شنبه
1397/09/13
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری

پنجشنبه
1397/09/15
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری

یکشنبه
1397/09/18
امتحان اکولوژی
ساعت 16:30

یکشنبه
1397/09/18
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

سه شنبه
1397/09/20
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

یکشنبه
1397/09/25
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

سه شنبه
1397/09/27
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز


پنجشنبه
1397/09/29
سفر درس استقرار در طبیعت


جمعه
1397/09/30
سفر و امتحان درس استقرار


یکشنبه
1397/10/02
تجهیزات
مجتبی نورمحمدی


سه شنبه
1397/10/04
پروژه
مسعود جامسون


پنجشنبه
1397/10/06
زمین شناسی
کیمیا عجایبی


یکشنبه 
1397/10/09
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور


سه شنبه
1397/10/11
نجوم
ناصر کاوه فیروز


پنجشنبه
1397/10/13
زمین شناسی
کیمیا عجایبی


یکشنبه
1397/10/16
زمین شناسی
کیمیا عجایبی


سه شنبه
1397/10/18
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور


پنجشنبه
1397/10/20
نجوم
ناصر کاوه فیروز


یکشنبه
1397/10/23
زمین شناسی
کیمیا عجایبی


سه شنبه
1397/10/25
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری


پنجشنبه
1397/10/27
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری


سه شنبه
1397/11/02
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


پنجشنبه
1397/11/04
فلسفه سفر
حسین عبدالهی


یکشنبه
1397/11/07
امتحان زمین شناسی
ساعت 16:30


یکشنبه
1397/11/07
تاریخ معاصر
علی چراغی


سه شنبه
1397/11/09
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


پنجشنبه
1397/11/11
بازدید درس مبانی اکوتوریسم


جمعه
1397/11/12
بازدید درس مبانی اکوتوریسم


یکشنبه
1397/11/14
امتحان حشرات و پروانه ها
ساعت 16:30


یکشنبه
1397/11/14
تاریخ معاصر
علی چراغی


سه شنبه
1397/11/16
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


پنجشنبه
1397/11/18
پروژه
مسعود جامسون


سه شنبه
1397/11/23
شناخت صنعت گردشگری 
اشکان بروج


پنجشنبه
1397/11/25
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد


یکشنبه
1397/11/28
تاریخ معاصر
علی چراغی


سه شنبه
1397/11/30
پرندگان
پرویز بختیاری


پنجشنبه
1397/12/02
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد


یکشنبه
1397/12/05
تاریخ معاصر
علی چراغی


سهشنبه
1397/12/07
پرندگان
پرویز بختیاری


پنجشنبه
1397/12/09
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد


یکشنبه
1397/12/12
امتحان تاریخ معاصر
ساعت 16:30


یکشنبه
1397/12/12
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد


سه شنبه
1397/12/14
پرندگان
پرویز بختیاری


یکشنبه
1397/12/12
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد


سه شنبه
1397/12/14
پرندگان
پرویز بختیاری


پنجشنبه
1397/12/16
اخلاق حرفه ای و الگوهای رفتاری
جلال نصیریان


جمعه
1397/12/17
بازدید درس پرندگان

 

یکشنبه
1397/12/19
ارائه شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


سه شنبه
1397/12/21
امتحان قوانین و مقررات تورگردانی
ساعت 16:30


سه شنبه
1397/12/21
اخلاق حرفه ای و الگوهای رفتاری
جلال نصیریانیکشنبه
1398/01/18
روحیات ملل  
ایمان رویین دژی

سه شنبه
1398/01/20
روحیات ملل  
ایمان رویین دژی

پنشنبه
1398/01/22
روحیات ملل  
ایمان رویین دژی

یکشنبه
1398/01/25
امتحان پرندگان
ساعت 16:30

یکشنبه
1398/01/25
آشنایی با پستانداران
شهاب چراغی

سه شنبه
1398/01/27
آشنایی با پستانداران
شهاب چراغی


پنجشنبه
1398/01/29
ارائه شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


سه شنبه
1398/02/03
آشنایی با پستانداران
شهاب چراغی

پنجشنبه
1398/02/05
سفر درس پستانداران

جمعه
1398/02/06
سفر درس پستانداران

یکشنبه
1398/02/08
آشنایی با گیاهان
مجید اسکندری


سه شنبه
1398/02/10
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

پنجشنبه
1398/02/12
آشنایی با گیاهان
مجید اسکندری

یکشنبه
1398/02/15
آشنایی با گیاهان 
مجید اسکندری

سه شنبه
1398/02/17
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی


پنجشنبه
1398/02/19
آشنایی با گیاهان 
مجید اسکندری
 

یکشنبه
1398/02/22
زبان
شاهین سبحانیسه شنبه
1398/02/24
امتحان روحیات ملل
ساعت 16:30

سه شنبه
1398/02/24
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

پنجشنبه
1398/02/26
گیاهان
مجید اسکندری

یکشنبه
1398/02/29
زبان
شاهین سبحانی


سه شنبه
1398/02/31
امتحان پستانداران
ساعت 16:30

سه شنبه
1398/02/31
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

پنجشنبه
1398/03/02
زبان
شاهین سبحانی

یکشنبه
1398/03/05
مدیریت ذهن و تنفس
روناک برزگری

پنجشنبه
1398/03/09
زبان
شاهین سبحانی

یکشنبه
1398/03/12
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

یکشنبه
1398/03/19
امتحان گیاهان
ساعت 16:30

یکشنبه
1398/03/19
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1398/03/21
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

پنجشنبه
1398/03/23
سفر درس کوهپیمایی

جمعه
1398/03/24
سفر درس کوهپیمایی

یکشنبه
1398/03/26
امتحان اقوام
ساعت 16:30

یکشنبه
1398/03/26
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1398/03/28
زبان
شاهین سبحانی

پنجشنبه
1398/03/30
زبان
شاهین سبحانی

جمعه
1398/03/31
بازدید درس گیاهان

یکشنبه
1398/04/02
امتحان گیاهان
ساعت 16:30

یکشنبه
1398/04/02
گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی

یکشنبه
1398/04/04
امتحان زبان
16:30

سه شنبه
1398/04/04
گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی

پنجشنبه
1398/04/06
سفر درس گردشگری آبی ساحلی

جمعه
1398/04/07
سفر درس گردشگری آبی ساحلی

 

یکشنبه
1398/04/09
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

یکشنبه
1398/04/16
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

سه شنبه
1398/04/18
عکاسی
مهدی نبی یان

پنجشنبه
1398/04/20
عکاسی - 14 الی 20
مهدی نبی یان

یکشنبه
1398/04/23
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

سه شنبه
1398/04/25
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

پنجشنبه
1398/04/27
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

یکشنبه
1398/04/30
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

سه شنبه
1398/05/01
فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج

پنجشنبه
1398/05/03
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

یکشنبه
1398/05/06
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

سه شنبه
1398/05/08
فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج

پنجشنبه
1398/05/10
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

جمعه
1398/05/11
بازدید درس عکاسی
--

یکشنبه
1398/05/13
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

سه شنبه
1398/05/15
فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج

پنجشنبه
1398/05/17
خزندگان الی 18:30
کامران کمالی

یکشنبه
1398/05/20
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

سه شنبه
1398/05/22
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

پنجشنبه
1398/05/24
خزندگان الی 18:30
کامران کمالی

جمعه
1398/05/25
بازدید درس خزندگان
--
پنجشنبه
1398/05/31
پروژه
مسعود جامسون

یکشنبه
1398/06/03
امتحان کمک ها
16:30

یکشنبه
1398/06/03
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی

سه شنبه
1398/06/05
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی

پنجشنبه
1398/06/07
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی

یکشنبه
1398/06/10
امتحان خزندگان
16:30

یکشنبه
1398/06/10
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر

سه شنبه
1398/06/12
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

پنج شنبه
1398/06/14
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

یکشنبه
1398/06/24
امتحان فنون و مهارت ها
16:30

یکشنبه
1398/06/24
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

سه شنبه
1398/06/26
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

پنجشنبه
1398/06/28
سفر درس مناطق حفاظت شده
--

جمعه
1398/06/29
سفر درس مناطق حفاظت شده
--

یکشنبه
1398/06/31
 سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر

سه شنبه
1398/07/02
 سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :