برنامه کلاسی دوره 37 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 37 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 37 راهنمایان اکوتوریسم (راهنمایان طبیعت گردی)


دوشنبه
1397/09/05
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری

چهارشنبه
1397/09/07
اکوسیتم ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری

شنبه
1397/09/10
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری

دوشنبه
1397/09/12
اکولوژی
کامران کمالی

چهارشنبه
1397/09/12
اکولوژی
کامران کمالی

چهارشنبه
1397/09/14
اکولوژی
کامران کمالی

شنبه
1397/09/17
اکولوژی
کامران کمالی

دوشنبه
1397/09/19
اکولوژی
کامران کمالی

چهارشنبه
1397/09/21
مناطق حفاظت شده
داودملکی

شنبه
1397/09/24
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

دوشنبه
1397/09/26
امتحان اکولوژی
ساعت 16:30

دوشنبه
1397/09/26
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

چهارشنبه
1397/09/28
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

شنبه
1397/10/01
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

دوشنبه
1397/10/03
امتحان مبانی اکوتوریسم
ساعت 16:30

دوشنبه
1397/10/03
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

چهارشنبه
1397/10/05
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

شنبه
1397/10/08
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

دوشنبه
1397/10/10
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


چهارشنبه
1397/10/12
استقرار در طبیعت
محمود سخت بازشنبه
1397/10/15
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

دوشنبه
1397/10/17
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

چهارشنبه
1397/10/19
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

شنبه
1397/10/22
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

دوشنبه
1397/10/24
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

چهارشنبه
1397/10/26
تجهیزات
مجتبی نوررمحمدی

شنبه
1397/10/29
نجوم
کاظم کوکرم

دوشنبه
1397/11/01
امتحان زمین شناسی
ساعت 16:30

دوشنبه
1397/11/01
نجوم
کاظم کوکرم

چهارشنبه
1397/11/03
فلسفه سفر
حسین عبدالهی

پنجشنبه
1397/11/04
سفر درس مبانی اکوتوریسم


جمعه
1397/11/05
سفر درس مبانی اکوتوریسم


شنبه
1397/11/06
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری

دوشنبه
1397/11/08
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری

چهارشنبه
1397/11/10
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور

 

شنبه
1397/11/13
پروژه
مسعود جامسون


چهارشنبه
1397/11/17
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

چهارشنبه
1397/11/24
قوانین و مقررات تورگردانی
محمدمنظرنژاد

شنبه
1397/11/27
پرندگان
پرویز بختیاری


دوشنبه
1397/11/29
امتحان حشرات و پروانه ها
ساعت 16:30

دوشنبه
1397/11/29
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

چهارشنبه
1397/12/01
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

شنبه
1397/12/04
پرندگان
پرویز بختیاری

دوشنبه
1397/12/06
ارائه شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


چهارشنبه
1397/12/08
تاریخ معاصر
علی چراغی


شنبه
1397/12/11
آشنایی با پرندگان ایران
پرویز بختیاری


دوشنبه
1397/12/13
امتحان قوانین و مقررات تورگردانی
16:30


دوشنبه
1397/12/13
تاریخ معاصر
علی چراغی


چهارشنبه
1397/12/15
تاریخ معاصر
علی چراغی


پنجشنبه
1397/12/16
بازدید درس پرندگان
پرویز بختیاری


شنبه
1397/12/18
تاریخ معاصر
علی چراغی


دوشنبه
1397/12/20
امتحان پرندگان
16:30


دوشنبه
1397/12/20
پروژه
مسعود جامسون


چهارشنبه
1397/12/22
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور

شنبه
1398/01/17
عکاسی
مهدی نبی یان

دوشنبه
1398/01/19
روحیات ملل
ایمان رویین دژی

چهارشنبه
1398/01/21
روحیات ملل
ایمان رویین دژی


جمعه
1398/01/23
بازدید درس عکاسی


شنبه
1398/01/24
آشنایی با پستانداران
شهاب چراغی

دوشنبه
1398/01/26
امتحان تاریخ
ساعت 16:30

دوشنبه
1398/01/26
آشنایی با پستانداران
شهاب چراغی

چهارشنبه
1398/01/28
آشنایی با پستانداران
شهاب چراغی


پنجشنبه
1398/01/29
سفردرس پستانداران


جمعه
1398/01/30
سفر درس پستانداران


دوشنبه
1398/02/02
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

چهارشنبه
1398/02/04
آداب معاشرت و اخلاق حرفه ای
جلال نصیریان

شنبه
1398/02/07
پروژه
مسعود جامسون


دوشنبه
1398/02/09
امتحان پستانداران
ساعت 16:30


دوشنبه
1398/02/09
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

چهارشنبه
1398/02/11
آداب معاشرت و اخلاق حرفه ای
جلال نصیریان

پنج شنبه
1398/02/12
سفر درس استقرار در طبیعت


جمعه
1398/02/13
سفر و امتحان درس استقرار شنبه
1398/02/14
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

دوشنبه
1398/02/16
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی


چهارشنبه
1398/02/18
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

شنبه
1398/02/21
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

دوشنبه
1398/02/23
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

چهارشنبه
1398/02/25
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

جمعه
1398/02/27
بازدید درس گیاهان


شنبه
1398/02/28
زبان
شاهین سبحانی


دوشنبه
1398/02/30
امتحان درس گیاهان
ساعت 16:30

دوشنبه
1398/02/30
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی


چهارشنبه
1398/03/01
زبان تخصصی
شاهین سبحانی


شنبه
1398/03/04
مدیریت ذهن و تنفس
روناک برزگری


چهارشنبه
1398/03/08
زبان تخصصی
شاهین سبحانی


شنبه
1398/03/11
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی


شنبه
1398/03/18
فنون و مهارت ها
رضا دانشور


دوشنبه
1398/03/20
امتحان روحیات
ساعت 16:30
دوشنبه
1398/03/20
زبان تخصصی
شاهین سبحانی


چهارشنبه
1398/03/22
زبان تخصصی
شاهین سبحانی


شنبه
1398/03/25
فنون و مهارت ها
رضا دانشور


دوشنبه
1398/03/27
امتحان اقوام و عشایر
ساعت 16:30


دوشنبه
1398/03/27
زبان تخصصی
شاهین سبحانی


چهارشنبه
1398/03/29
زبان تخصصی
شاهین سبحانی


شنبه
1398/04/01
فنون و مهارت ها
محمد رضا دانشور

دوشنبه
1398/04/03
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

چهارشنبه
1398/04/05
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

دوشنبه
1398/04/10
فنون و مهارت ها
محمد رضا دانشور

چهارشنبه
1398/04/12
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

چهارشنبه
1398/04/12
امتحان زبان تخصصی
شاهین سبحانی

شنبه
1398/04/15
فنون و مهارت ها
محمد رضا دانشور

دوشنبه
1398/04/17
عکاسی
مهدی نبی یان

چهارشنبه
1398/04/19
عکاسی
مهدی نبی یان

شنبه
1398/04/22
سخنوری و فن بیان
محمد رضا دانشور

دوشنبه
1398/04/24
گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی

چهارشنبه
1398/04/26
گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی

پنجشنبه
1398/04/27
سفر گردشگری آبی
 

جمعه
1398/04/28
سفر گردشگری آبی
 

شنبه
1398/04/29
سخنوری و فن بیان
محمد رضا دانشور

دوشنبه
1398/04/31
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

چهارشنبه
1398/05/02
عکاسی
مهدی نبی یان

جمعه
1398/05/04
بازدید عکاسی
--

شنبه
1398/05/05
پروژه
مسعود جامسون

دوشنبه
1398/05/07
امتحان فنون و مهارت ها
16:30

دوشنبه
1398/05/07
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

چهارشنبه
1398/05/09
کمک ههای اولیه
محمد نبی خانی

پنجشنبه
1398/05/10
سفر درس کوهپیمایی
--

جمعه
1398/05/11
سفر درس کوهپیمایی
--

شنبه
1398/05/12
خزندگان 16:30الی 21:00
کامران کمالی

دوشنبه
1398/05/14
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

چهارشنبه
1398/05/16
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

شنبه
1398/05/19
خزندگان 16:30الی 21:00
کامران کمالی

چهارشنبه
1398/05/23
فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج

دوشنبه
1398/05/28
فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج

چهارشنبه
1398/05/30
فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج

شنبه
1398/06/02
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی

دوشنبه
1398/06/04
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی

چهارشنبه
1398/06/06
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی

شنبه
1398/06/09
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

دوشنبه
1398/06/11
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

چهارشنبه
1398/06/13
امتحان خزندگان
16:30

چهارشنبه
1398/06/13
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

پنجشنبه
1398/06/14
سفر درس مناطق حفاظت شده
--

جمعه
1398/06/15
سفر درس مناطق حفاظت شده
--

شنبه
1398/06/23
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

دوشنبه
1398/06/25
امتحان کمک ها
16:30

دوشنبه
1398/06/25
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

جمعه
1398/06/29
بازدید درس خزندگان
--


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :