برنامه کلاسی دوره 45 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 45 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی و درسی دوره 45 راهنمایان اکوتوریسم

آبان

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه 99/08/25
افتتاحیه دوره
موسسه طبیعت
 سه‌شنبه 99/08/27
آشنایی با مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
 پنجشنبه 99/08/29
آشنایی با مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

آذر

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه 99/09/02
آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری
سه‌شنبه
99/09/04
آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری
 پنجشنبه 99/09/06
آشنایی با مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
یکشنبه
99/09/09
امتحان مبانی اکوتوریسم
آشنایی با اکوسیستم‌ها

17 الی 16:30

علیرضا نادری

 سه‌شنبه 99/09/11
آشنایی با اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
 پنجشنبه 99/09/13
آشنایی با اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
یکشنبه
99/09/16
آشنایی با اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
سه‌شنبه
99/09/18
آشنایی با تجهیزات طبیعت‌گردی
حسین ابراهیمی
پنجشنبه
99/09/20
آشنایی با اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
یکشنبه
99/09/23
آشنایی با زمین‌شناسی و ژئوتوریسم
کیمیا عجایبی
 سه‌شنبه 99/09/25
آشنایی با نجوم و صورفلکی
کاظم کوکرم
 پنجشنبه 99/09/27
آشنایی با زمین‌شناسی و ژئوتوریسم
کیمیا عجایبی
 یکشنبه 99/09/30

 آشنایی با نجوم و صور فلکی

کاظم کوکرم

دی

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه 99/10/02

آشنایی با زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

پنجشنبه
99/10/04
آشنایی با زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
یکشنبه 99/10/07

امتحان اکولوژی

آشنایی با حشرات و پروانه‌ها

17:00 الی 16:00

علیرضا نادری

سه‌شنبه
99/10/09
آشنایی با حشرات و پروانه‌ها
علیرضا نادری
پنجشنبه 99/10/11
آشنایی با زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
یکشنبه 99/10/14

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

سه‌شنبه
99/10/16

امتحان زمین‌شناسی

عکاسی در طبیعت

17:00 الی 16:00

نیما عربشاهی

پنجشنبه
99/10/18
عکاسی در طبیعت
نیما عربشاهی
یکشنبه
99/10/21

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

سه‌شنبه
99/10/23

عکاسی در طبیعت

نیما عربشاهی

پنجشنبه 99/10/25
زبان تخصصی
شاهین سبحانی
سه‌شنبه 99/10/30

امتحان اکوسیستم‌ها و حشرات 

شناحت صنعت گردشگری

17:00 الی 16:00 

اشکان بروج

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
پنجشنبه
99/11/02 آشنایی با گیاهان ایران مجید اسکندری
یکشنبه 99/11/05 شناخت صنعت گردشگری اشکان بروج
سه‌شنبه
99/11/07 آشنایی با گیاهان ایران مجید اسکندری
پنجشنبه 99/11/09 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
یکشنبه 99/11/12

امتحان شناخت صنعت

آشنایی با گیاهان ایران

17:00 الی 16:00

مجید اسکندری

سه‌شنبه
99/11/14 آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
پنجشنبه
99/11/16 پرسش و پاسخ
محمد اسدی
یکشنبه
99/11/19 استقرار در طبیعت محمود سخت‌باز
سه‌شنبه
99/11/21 جغرافیای کوهستان سعید صبور
یکشنبه 99/11/26

امتحان گیاهان

قوانین و مقررات تورگردانی

17:00 الی 16:00

محمد منظرنژاد

سه‌شنبه 99/11/28 استقرار در طبیعت
محمود سخت‌باز
پنجشنبه  99/11/30  جغرافیای کوهستان
سعید صبور

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه 99/12/03 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
سه‌شنبه
99/12/05 قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
پنجشنبه 99/12/07
 سفر استقرار در طبیعت
محمود سخت‌باز
جمعه 99/12/08
یکشنبه 99/12/10 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
سه‌شنبه
99/12/12 زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
پنجشنبه
99/12/14 قوانین ومقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
یکشنبه
99/12/17 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
سه‌شنبه
99/12/19 قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 

 

 

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

فرم مشاوره دوره راهنمایان طبیعت‌گردی

نام 
نام خانوادگی 
شماره همراه  
کد بالا را در کادر وارد نمایید :