برنامه کلاسی دوره51 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره51 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 51 راهنمایان اکوتوریسم (آنلاین)

بهمن

 روز

تاریخ

 درس

استاد

شنبه

1400/11/09

افتتاحیه دوره

مسعود جامسون

دوشنبه

1400/11/11

مبانی اکوتوریسم

محدثه گرمابدری

چهارشنبه

1400/11/13

مبانی اکوتوریسم

محدثه گرمابدری

شنبه

1400/11/16

مبانی اکوتوریسم

محدثه گرمابدری

دوشنبه

1400/11/18

آشنایی با اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

چهارشنبه

1400/11/20

آشنایی با اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

شنبه

1400/11/23

آشنایی با اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

دوشنبه

1400/11/25

آشنایی با اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

چهارشنبه

1400/11/27

امتحان مبانی اکوتوریسم

18:00 الی 19:00

شنبه

1400/11/30

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

شهرام شرفی

اسفند

 روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1400/12/02

امتحان اکولوژی

آشنایی با اکوسیستم‌ها

20:00 الی 21:00

شهرام شرفی

چهارشنبه

1400/12/04

آشنایی با تجهیزات طبیعت‌گردی

حسین ابراهیمی

شنبه

1400/12/07

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

شهرام شرفی

دوشنبه

1400/12/09

آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

چهارشنبه

1400/12/11

آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

شنبه

 1400/12/14

آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی 

محمد منظرنژاد

 دوشنبه

1400/12/16

امتحان اکوسیستم‌ها

آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی

20:00 الی 21:00

محمد منظرنژاد

 چهارشنبه

1400/12/18

آشنایی با مناطق چهارگانه محیط‌ زیست

داوود ملکی

فروردین

 روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1401/01/15

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

چهارشنبه

1401/01/17

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

شنبه

1401/01/20

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

دوشنبه

1401/01/22

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

چهارشنبه

1401/01/24

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

پنجشنبه

1401/01/25

بازدید زمین‎شناسی

کیمیا عجایبی

شنبه

1401/01/27

عکاسی در طبیعت

نیما عربشاهی

دوشنبه

1401/01/20

عکاسی در طبیعت

نیما عربشاهی

چهارشنبه

1401/01/31

عکاسی در طبیعت

نیما عربشاهی

اردیبهشت

 روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1401/02/05

امتحان قوانین و مقررات

استقرار در طبیعت

20:00 الی 21:00

محمود سخت‎باز

چهارشنبه

1401/02/07

استقرار در طبیعت

محمود سخت‎باز

پنجشنبه

1401/02/08

امتحان و سفر استقرار در طبیعت

محمود سخت‎باز

جمعه

1401/02/09

شنبه

1401/02/17

آشنایی با جغرافیای کوهستان

سعید صبور

دوشنبه

1401/02/19

امتحان زمین‌شناسی

شناخت صنعت گردشگری

 20:00 الی 21:00

آی‌تک نصیریان

 چهارشنبه

1401/02/21

شناخت صنعت گردشگری 

آی‌تک نصیریان

شنبه

1401/02/24

شناخت صنعت گردشگری 

آی‌تک نصیریان

دوشنبه

1401/02/26

شناخت صنعت گردشگری 

آی‌تک نصیریان

چهارشنبه

1401/02/28

آشنایی با جغرافیای کوهستان 

سعید صبور 

 شنبه

1401/02/31

آشنایی با حشرات و بندپایان 

مهدی زارع 

خرداد

 روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1401/03/02

امتحان شناخت صنعت گردشگری

آشنایی با حشرات و بندپایان

20:00 الی 21:00

مهدی زارع

چهارشنبه

1401/03/04

آشنایی با ماهیان و آبزیان

کیاوش گلزاریان‌پور

شنبه

1401/03/07

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

سمیه مراغی

دوشنبه

1401/03/09

بازخورد سفرهای زمین‌شناسی و استقرار در طبیعت

--

چهارشنبه

1401/03/11

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

سمیه مراغی

دوشنبه

1401/03/16

آشنایی با ماهیان و آبزیان

کیاوش گلزاریان‌پور 

چهارشنبه

1401/03/18

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی 

سمیه مراغی

شنبه

1401/03/21

آشنایی با فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

دوشنبه

1401/03/23

آشنایی با فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

چهارشنبه

1401/03/25

آشنایی با فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

پنجشنبه

1401/03/26

سفر مناطق حفاظت شده

داوود ملکی

جمعه

1401/03/27

شنبه

1401/03/28

آشنایی با فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

دوشنبه

1401/03/30

آشنایی با فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

تیر

 روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1401/04/01

آشنایی با فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

شنبه

1401/04/04

آشنایی با نجوم و صور فلکی

سعید مذهب 

دوشنبه

1401/04/06

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

سمیه مراغی

چهارشنبه

1401/04/08

آشنایی با نجوم و صور فلکی

سعید مذهب

شنبه

1401/04/11

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

دوشنبه

 1401/04/13

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

چهارشنبه

1401/04/15

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

دوشنبه

1401/04/20

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

چهارشنبه

1401/04/22

نقشه‌خوانی و GPS

شاهو نیک‎نام

جمعه

1401/04/24

بازدید درس گیاهان

مجید اسکندری

شنبه

1401/04/25

اصول سرپرستی گشت‌ها در طبیعت

محمد اسدی

چهارشنبه

1401/04/29

امتحان درس گیاهان

بازخورد سفر مناطق حفاظت شده

20:00 الی 21:00

مسعود جامسون

مرداد

 روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1401/05/01

سخنوری و فن بیان

مهسا مطهر

دوشنبه

1401/05/03

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1401/05/05

سخنوری و فن بیان

مهسا مطهر

شنبه

1401/05/08

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای اخلاقی

مهسا مطهر

دوشنبه

1401/05/10

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1401/05/12

رفتار حرفه‌ای و الگوهای اخلاقی

مهسا مطهر

پنجشنبه

1401/05/13

سفر فنون و مهارت‌های تورگردانی

 

میثم امامی

جمعه

1401/05/14

شنبه

1401/05/22

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

دوشنبه

1401/05/24

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1401/05/26

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

شنبه

1401/05/29

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

دوشنبه

1401/05/31

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

شهریور

 روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1401/06/02

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

شنبه

1401/06/05

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

دوشنبه

1401/06/07

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1401/06/09

شناخت روحیات ملل انگلیسی

میثم امامی

پنجشنبه

1401/06/10

سفر کوهپیمایی

 

حسین ابراهیمی

جمعه

1401/06/11

شنبه

1401/06/12

شناخت روحیات ملل انگلیسی

میثم امامی

دوشنبه

1401/06/14

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1401/06/16

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

شنبه

1401/06/19

شناخت روحیات ملل فرانسه

نگار قوسی

دوشنبه

1401/06/21

شناخت روحیات ملل ژاپنی

احمد خلیلی

چهارشنبه

1401/06/23

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

جمعه

1401/06/25

بازدید کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

دوشنبه

1401/06/28

امتحان کمک‌های اولیه

شناخت روحیات ملل آلمانی
(18:00 الی 21:00)

10:00 الی 18:00

نرگس ندرلو

مهر

 روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1401/07/09

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

 دوشنبه

1401/07/11

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

شنبه

1401/07/16

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

دوشنبه

1401/07/18

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

چهارشنبه

1401/07/20

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

شنبه

1401/07/23

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

دوشنبه

1401/07/25

امتحان اقوام و عشایر

شناخت روحیات ملل ایتالیایی

10:00 الی 18:00

مریم کریمی

پنجشنبه

1401/07/28

سفر پستانداران

شهاب چراغی

جمعه 1401/07/29
شنبه 1401/07/30 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری

آبان

 روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه 1401/08/02

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

چهارشنبه 1401/08/04 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
شنبه 1401/08/07 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری پرویز بختیاری
دوشنبه 1401/08/09

امتحان پستانداران

زبان تخصصی اکوتوریسم

10:00 الی 18:00

شاهین سبحانی

چهارشنبه 1401/08/11 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
شنبه 1401/08/14 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری پرویز بختیاری
دوشنبه 1401/08/16 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
چهارشنبه 1401/08/18 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
شنبه 1401/08/21 آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران
کامران کمالی
دوشنبه 1401/08/23

امتحان پرندگان

زبان تخصصی اکوتوریسم

10:00 الی 18:00

شاهین سبحانی

چهارشنبه 1401/08/25 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
شنبه 1401/08/28 آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران کامران کمالی
دوشنبه 1401/08/30

امتحان زبان

آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران

10:00 الی 18:00

کامران کمالی

آذر

 روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1401/09/02

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

جمعه

1401/09/04

سفر پرندگان

پرویز بختیاری

شنبه

1401/09/05

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

دوشنبه

1401/09/07

امتحان خزندگان

زبان تخصصی اکوتوریسم

10:00 الی 18:00

شاهین سبحانی

چهارشنبه

1401/09/09

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

جمعه

1401/09/11

بازدید خزندگان

کامران کمالی

شنبه 1401/09/12 کابرد فناوری اطلاعات در سفر
محمد اسدی
دوشنبه 1401/09/14 آشنایی با حشرات و بندپایان
محسن کیانی
چهارشنبه 1401/09/16 آشنایی با حشرات و بندپایان محسن کیانی
شنبه 1401/09/19 تاریخ معاصر ایران
کامران کشیری
دوشنبه 1401/09/21 اصول تفسیر میراث
میثم امامی
چهارشنبه 1401/09/23 تاریخ معاصر ایران
کامران کشیری
شنبه 1401/09/26 اصول تفسیر میراث میثم امامی
دوشنبه 1401/09/28 اصول تفسیر میراث میثم امامی
چهارشنبه 1401/09/30 تاریخ معاصر ایران کامران کشیری

دی

 روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه 1401/10/03 تاریخ معاصر ایران کامران کشیری

دوره راهنمایان طبیعتگردی شامل 30 عنوان درسی اصلی‌ست که می‌توانید لیست کامل دروس را با جزئیات (تعداد ساعت، مدرس، منابع) را در لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست دروس راهنمایان طبیعت‌گردی

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :