آبشارها و چشمه و آبگرم های استان اردبیل
خانه / ایران / اردبیل / آبشارها و چشمه و آبگرم های استان اردبیل

آبشارها و چشمه و آبگرم های استان اردبیل

چشمه‌ها و آبگرم‌ها:

1. مجتمع آب‌درمانی سبلان 2. مجتمع آب‌درمانی بش باجیلار 3. مجتمع آب‌درمانی قینرجه 4. مجتمع آب‌درمانی ایرانیان 5. مجتمع آب‌درمانی شابیل 6. مجتمع آبدرمانی سردابه 7. مجتمع آبدرمانی و چشمه آبگرم قینرجه 8. مجتمع آبگرم قهوه سوئی 9. مجتمع آبگرم کوثر 10. آبگرم قوتور سوئی 11. آب‌گرم خوش نامه (خلخال) 12. آبگرم ساری سو 13. آبگرم قره سو 14. آبگرم پهنلو 15. آبگرم ژنرال 16. آبگرم گاو میش گولی 17. آب‌گرم موییل 18. آبگرم قینرجه (نیر) 19. آب‌گرم ایلاندو 20. آبگرم گیوی 21. آبگرم گرم خانه (خلخال) 22. آبگرم ملک سویی (مشگین شهر) 23. آبگرم برجلو (نیر) 24. آب معدنی انزان (مشگین شهر) 25. آب معدنی ارجستان 26. آب معدنی چناران (خلخال) 27. گوز سوئی 28. بیله دره 29. بیله دره گازدار (ویلادرق)

آب‌گرم ایلاندو
آبگرم گاو میش گولی
آبگرم قینرجه

 

آبشارها:

1.گوگور 2.سردابه 3.گوگور‌آلوارس 4.آقبلاغ 5.گوزلو 6.نره‌گر 7.نوده 8.شیروان دره 9.شورشورنه 10.کلور (خلخال) 11.آبشارهای هشتجین

آشارهای ایران


دریافت مشاوره تخصصی رایگان
برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :