برنامه کلاسی دوره 47 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 47 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه درسی دوره 47 راهنمایان اکوتوریسم

اردیبهشت

 روز تاریخ  درس استاد
 یکشنبه 1400/02/12
افتتاحیه دوره
موسسه طبیعت
پنجشنبه 1400/02/16 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
یکشنبه
1400/02/19
اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری
سه‌شنبه
1400/02/21
اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری
یکشنبه
1400/02/26 اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری
سه‌شنبه
1400/02/28

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

پتجشنبه
1400/02/30 اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی

خرداد

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه
1400/03/02
اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
سه‌شنبه
1400/03/04
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
 پنجشنبه 1400/03/06
اکولوژی و حفاظت کامران کمالی
 یکشنبه 1400/03/09
اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
سه‌شنبه
1400/03/11

امتحان مبانی اکوتوریسم

اکولوژی و حفاظت

16:00 الی 17:00

کامران کمالی

 یکشنبه 1400/03/23
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
سه‌شنبه
1400/03/25

امتحان اکولوژی و حفاظت

شناخت صنعت گردشگری

16:00 الی 17:00

اشکان بروج

پنجشنبه
1400/03/27
آشنایی با زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
یکشنبه
1400/03/30
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

تیر

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه 1400/04/01 شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
پنجشنبه
1400/04/03
آشنایی با زمین‌شناسی کیمیا عجایبی  
 یکشنبه 1400/04/06

آشنایی با زمین‌شناسی

19:30 الی 16:30

کیمیا عجایبی
 سه‌شنبه 1400/04/08

امتحان شناخت صنعت

قوانین و مقررات تورگردانی 

 16:00 الی 17:00

محمد منظرنژاد

 پنجشنبه 1400/04/10
آشنایی با زمین‌شناسی  کیمیا عجایبی
 یکشنبه 1400/04/13
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
سه‌شنبه
1400/04/15

 امتحان زمین‌شناسی

آشنایی با تجهیزات طبیعتگردی

16:00 الی 17:00

حسین ابراهیمی

 یکشنبه 1400/04/20
قوانین و مقررات تورگردانی  محمد منظرنژاد
 سه‌شنبه 1400/04/22
آشنایی با مناطق حفاظت شده ایران
شهاب چراغی
 پنجشنبه 1400/04/24
قوانین و مقررات تورگردانی  محمد منظرنژاد
یکشنبه
1400/04/27
استقرار در طبیعت محمود سخت‌باز
 سه‌شنبه 1400/04/29
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

مرداد

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه 1400/05/03
آشنایی با نجوم و صور فلکی
ناصر کاوه‌فیروز
سه‌شنبه 1400/05/05
استقرار در طبیعت
محمود سخت‌باز
یکشنبه 1400/05/10

 امتحان قوانین و مقررات

آشنایی با نجوم و صور فلکی

16:00 الی 17:00

ناصر کاوه‌فیروز

سه‌شنبه 1400/05/12
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
پنجشنبه 1400/05/14
 آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
یکشنبه 1400/05/17
 آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
سه‌شنبه
1400/05/19
گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی
 پنجشنبه 1400/05/21 گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی
جمعه
1400/05/22
بازدید درس گیاهان
مجید اسکندری
 یکشنبه 1400/05/31

امتحان گیاهان

عکاسی در طبیعت

16:00 الی 17:00

نیما عربشاهی

شهریور

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه 1400/06/02
عکاسی در طبیعت
نیما عربشاهی
یکشنبه 1400/06/07
عکاسی در طبیعت
نیما عربشاهی
 سه‌شنبه 1400/06/09
شناخت روحیات ملل (انگلیسی)
میثم امامی
 پنجشنبه 1400/06/11
شناخت روحیات ملل (انگلیسی)
میثم امامی
 یکشنبه 1400/06/14
آشنایی با حشرات و بندپایان
علیرضا نادری
 سه‌شنبه 1400/06/16
آشنایی با حشرات و بندپایان علیرضا نادری
 پنجشنبه 1400/06/18
شناخت روحیات ملل (ژاپنی)
احمد خلیلی
یکشنبه
1400/06/21
آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
 سه‌شنبه 1400/06/23

امتحان حشرات و اکوسیستم‌ها

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

 16:00 الی 17:00

علی چراغی

 پنجشنبه 1400/06/25
شناخت روحیات ملل (چینی)
احمد خلیلی
یکشنبه
 1400/06/28 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری پرویز بختیاری
 سه‌شنبه 1400/06/30
آشنایی با اقوام و عشایر ایران  علی چراغی

مهر

 روز تاریخ  درس استاد
پنجشنبه 1400/07/01
آشنایی با روحیات ملل (انگلیسی)
میثم امامی
یکشنبه
1400/07/04
آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری پرویز بختیاری
سه‌شنبه 1400/07/06
آشنایی با روحیات ملل (فرانسوی)
نگار قوسی 
پنجشنبه 1400/07/08
آشنایی با روحیات ملل (اسپانیایی)  مرجان آراسته 
 یکشنبه  1400/07/11 آشنایی با روحیات ملل (چینی)
احمد خلیلی
 یکشنبه 1400/07/18

امتحان پرندگان

آشنایی با اقوام و عشایر ایران 

16:00 الی 17:00

علی چراغی 

 سه‌شنبه 1400/07/20
آشنایی با اقوام و عشایر ایران
علی چراغی 
 پنجشنبه 1400/07/22
آشنایی با روحیات ملل (آلمانی)   نرگس ندرلو 
 یکشنبه 1400/07/25
فنون و مهارت‌های تورگردانی
 مهسا مطهر
 سه‌شنبه 1400/07/27
آشنایی با اقوام و عشایر ایران  علی چراغی 
 پنجشنبه 1400/07/29
آشنایی با خزندگان و دوزیستان
کامران کمالی

آبان

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه 1400/08/04
آشنایی با خزندگان و دوزیستان
کامران کمالی
پنجشنبه 1400/08/06
سفر درس استقرار در طبیعت
محمود سخت‌باز
جمعه
1400/08/07
 یکشنبه 1400/08/09 فنون و مهارت‌های تورگردانی مهسا مطهر
 سه‌شنبه 1400/08/11
آشنایی با اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
 پنجشنبه 1400/08/13
آشنایی با خزندگان و دوزیستان کامران کمالی
 یکشنبه 1400/08/16

امتحان درس اقوام

فنون و مهارت‌های تورگردانی

16:00 الی 17:00

مهسا مطهر

 سه‌شنبه 1400/08/18
فنون و مهارت‌های تورگردانی مهسا مطهر 
 پنجشنبه 1400/08/20
آشنایی با اقوام و عشایر ایران علی چراغی
جمعه
1400/08/21
بازدید درس گیاهان
مجید اسکندری
یکشنبه
1400/08/23

امتحان درس خزندگان

فنون و مهارت‌های تورگردانی

16:00 الی 17:00

مهسا مطهر

 سه‌شنبه 1400/08/25
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
 پنجشنبه 1400/08/27
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی   طه ولی‌زاده 
 یکشنبه 1400/08/30

امتحان اقوام و عشایر

فنون و مهارت‌های تورگردانی

16:00 الی 17:00

مهسا مطهر 

آذر

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه
1400/09/02
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی   طه ولی‌زاده 
 پنجشنبه 1400/09/04
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
طه ولی‌زاده 
 یکشنبه 1400/09/07
سخنوری و فن‌ بیان
مهسا مطهر
 سه‌شنبه 1400/09/09

امتحان فنون و مهارت‌ها

آشنایی با پستانداران ایران

16:00 الی 17:00

شهاب چراغی

پنجشنبه
1400/09/11
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
جمعه
1400/09/12
سفر درس پرندگان
پرویز بختیاری
یکشنبه  1400/09/14 سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر
سه‌شنبه 1400/09/16
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
پنجشنبه
1400/09/18
آشنایی با پستانداران ایران شهاب چراغی
 یکشنبه  1400/09/21 آشنایی با جغرافیای کوهستان سعید صبور
 سه‌شنبه 1400/09/23
اشنایی با جغرافیای کوهستان سعید صبور
پنجشنبه 1400/09/25
زبان انگلیسی تخصصی
 مسعود تقوی
 یکشنبه 1400/09/28
آشنایی با ماهیان و آبزیان
کیاوش گلزاریان‌پور 
 سه‌شنبه 1400/09/30
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه آرینا ظهوریان

دی

 روز تاریخ  درس استاد
 پنجشنبه 1400/10/02  سفر آشنایی با پستانداران ایران شهاب چراغی 
 جمعه  1400/10/03
یکشنبه   1400/10/05

 امتحان آشنایی با پستانداران ایران

آشنایی با ماهیان و آبزیان

16:00 الی 17:00

کیاوش گلزاریان‌پور 

سه‌شنبه   1400/10/07  مدیریت بحران و کمک‌های اولیه آرینا ظهوریان 
 پنجشنبه  1400/10/09 زبان تخصصی اکوتوریسم مسعود تقوی 
 یکشنبه  1400/10/12 تجربه سفر حسین عبدالهی
 سه‌شنبه  1400/10/14 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه آرینا ظهوریان
پنجشنبه  1400/10/16  سفر پرندگان پرویز بختیاری
یکشنبه  1400/10/19 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه آرینا ظهوریان
 سه‌شنبه 1400/10/21 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه آرینا ظهوریان
 پنجشنبه 1400/10/23 زبان تخصصی اکوتوریسم  مسعود تقوی
یکشنبه  1400/10/26 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه آرینا ظهوریان
 سه‌شنبه 1400/10/28 جی‌پی‌اس و نقشه‌خوانی مسعود فرح‌بخش 
پنجشنبه  1400/10/30 زبان تخصصی اکوتوریسم مسعود تقوی

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه  1400/11/03

 تاریخ معاصر ایران

طه ولی‌زاده 

سه‌شنبه  1400/11/05

تاریخ معاصر ایران

طه ولی‌زاده

 پنجشنبه  1400/11/07 زبان تخصصی اکوتوریسم مسعود تقوی
 یکشنبه 1400/11/10 تاریخ معاصر ایران طه ولی‌زاده
 سه‌شنبه 1400/11/12 -- --
پنجشنبه  1400/11/14

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

ساعت 14:00 الی 18:00

اشکان بروج
جمعه
1400/11/15

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

ساعت 14:00 الی 18:00 

 اشکان بروج
یکشنبه  1400/11/17 اصول تفسیر میراث میثم امامی
 سه‌شنبه 1400/11/19 کمک‌های اولیه آرینا ظهوریان
 پنجشنبه 1400/11/21 زبان تخصصی اکوتوریسم مسعود تقوی
یکشنبه  1400/11/24 شناخت روحیات ملل ایتالیایی
مریم کریمی
پنجشنبه  1400/11/28 اصول تفسیر میراث میثم امامی

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه 1400/12/01

اصول سخنوری و فن بیان

محمدرضا دانشور

سه‌شنبه 1400/12/03
اصول سخنوری و فن ‎بیان محمدرضا دانشور
پنجشنبه 1400/12/05
اخلاق حرفه‎ای و الگوهای رفتاری در گردشگری جلال نصیریان
پنجشنبه 1400/12/12
زبان تخصصی اکوتوریسم
مسعود تقوی
 یکشنبه 1400/12/15
--
--
سه ‎شنبه 1400/12/17

امتحان زبان تخصصی

اخلاق حرفه‎ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

16:00 الی 17:00

جلال نصیریان

دوره راهنمایان طبیعتگردی شامل 30 عنوان درسی اصلی‌ست که می‌توانید لیست کامل دروس را با جزئیات (تعداد ساعت، مدرس، منابع) را در لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست دروس راهنمایان طبیعت‌گردی

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :