برنامه کلاسی دوره 47 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 47 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه درسی دوره 47 راهنمایان اکوتوریسم

اردیبهشت

 روز تاریخ  درس استاد
 یکشنبه 1400/02/12
افتتاحیه دوره
موسسه طبیعت
پنجشنبه 1400/02/16 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
یکشنبه
1400/02/19
اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری
سه‌شنبه
1400/02/21
اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری
یکشنبه
1400/02/26 اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری
سه‌شنبه
1400/02/28

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

پتجشنبه
1400/02/30 اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی

خرداد

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه
1400/03/02
اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
سه‌شنبه
1400/03/04
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
 پنجشنبه 1400/03/06
اکولوژی و حفاظت کامران کمالی
 یکشنبه 1400/03/09
اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
سه‌شنبه
1400/03/11

امتحان مبانی اکوتوریسم

اکولوژی و حفاظت

16:00 الی 17:00

کامران کمالی

 یکشنبه 1400/03/23
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
سه‌شنبه
1400/03/25

امتحان اکولوژی و حفاظت

شناخت صنعت گردشگری

16:00 الی 17:00

اشکان بروج

پنجشنبه
1400/03/27
آشنایی با زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
یکشنبه
1400/03/30
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

تیر

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه 1400/04/01 شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
پنجشنبه
1400/04/03
آشنایی با زمین‌شناسی کیمیا عجایبی  
 یکشنبه 1400/04/06

آشنایی با زمین‌شناسی

19:30 الی 16:30

کیمیا عجایبی
 سه‌شنبه 1400/04/08

امتحان شناخت صنعت

قوانین و مقررات تورگردانی 

 16:00 الی 17:00

محمد منظرنژاد

 پنجشنبه 1400/04/10
آشنایی با زمین‌شناسی  کیمیا عجایبی
 یکشنبه 1400/04/13
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
سه‌شنبه
1400/04/15

 امتحان زمین‌شناسی

آشنایی با تجهیزات طبیعتگردی

16:00 الی 17:00

حسین ابراهیمی

 یکشنبه 1400/04/20
قوانین و مقررات تورگردانی  محمد منظرنژاد
 سه‌شنبه 1400/04/22
آشنایی با مناطق حفاظت شده ایران
شهاب چراغی
 پنجشنبه 1400/04/24
قوانین و مقررات تورگردانی  محمد منظرنژاد
یکشنبه
1400/04/27
استقرار در طبیعت محمود سخت‌باز
 سه‌شنبه 1400/04/29
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

مرداد

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه 1400/05/03
آشنایی با نجوم و صور فلکی
ناصر کاوه‌فیروز
سه‌شنبه 1400/05/05
استقرار در طبیعت
محمود سخت‌باز
یکشنبه 1400/05/10

 امتحان قوانین و مقررات

آشنایی با نجوم و صور فلکی

16:00 الی 17:00

ناصر کاوه‌فیروز

سه‌شنبه 1400/05/12
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
پنجشنبه 1400/05/14
 آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
یکشنبه 1400/05/17
 آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
سه‌شنبه
1400/05/19
گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی
 پنجشنبه 1400/05/21 گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی
جمعه
1400/05/22
بازدید درس گیاهان
مجید اسکندری
 یکشنبه 1400/05/31

امتحان گیاهان

عکاسی در طبیعت

16:00 الی 17:00

نیما عربشاهی

شهریور

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه 1400/06/02
عکاسی در طبیعت
نیما عربشاهی
یکشنبه 1400/06/07
عکاسی در طبیعت
نیما عربشاهی
 سه‌شنبه 1400/06/09
شناخت روحیات ملل (انگلیسی)
میثم امامی
 پنجشنبه 1400/06/11
شناخت روحیات ملل (انگلیسی)
میثم امامی
 یکشنبه 1400/06/14
آشنایی با حشرات و بندپایان
علیرضا نادری
 سه‌شنبه 1400/06/16
آشنایی با حشرات و بندپایان علیرضا نادری
 پنجشنبه 1400/06/18
شناخت روحیات ملل (ژاپنی)
احمد خلیلی
یکشنبه
1400/06/21
آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
 سه‌شنبه 1400/06/23

امتحان حشرات و اکوسیستم‌ها

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

 16:00 الی 17:00

علی چراغی

 پنجشنبه 1400/06/25
شناخت روحیات ملل (چینی)
احمد خلیلی
یکشنبه
 1400/06/28 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری پرویز بختیاری
 سه‌شنبه 1400/06/30
آشنایی با اقوام و عشایر ایران  علی چراغی

مهر

 روز تاریخ  درس استاد
پنجشنبه 1400/07/01
آشنایی با روحیات ملل (انگلیسی)
میثم امامی
یکشنبه
1400/07/04
آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری پرویز بختیاری
سه‌شنبه 1400/07/06
آشنایی با روحیات ملل (فرانسوی)
نگار قوسی 
پنجشنبه 1400/07/08
آشنایی با روحیات ملل (اسپانیایی)  مرجان آراسته 
 یکشنبه  1400/07/11 آشنایی با روحیات ملل (چینی)
احمد خلیلی
 یکشنبه 1400/07/18

امتحان پرندگان

آشنایی با اقوام و عشایر ایران 

16:00 الی 17:00

علی چراغی 

 سه‌شنبه 1400/07/20
آشنایی با اقوام و عشایر ایران
علی چراغی 
 پنجشنبه 1400/07/22
آشنایی با روحیات ملل (آلمانی)   نرگس ندرلو 
 یکشنبه 1400/07/25
فنون و مهارت‌های تورگردانی
 مهسا مطهر
 سه‌شنبه 1400/07/27
آشنایی با اقوام و عشایر ایران  علی چراغی 
 پنجشنبه 1400/07/29
آشنایی با خزندگان و دوزیستان
کامران کمالی

آبان

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه 1400/08/04
آشنایی با خزندگان و دوزیستان
کامران کمالی
پنجشنبه 1400/08/06
سفر درس استقرار در طبیعت
محمود سخت‌باز
جمعه
1400/08/07
 یکشنبه 1400/08/09 فنون و مهارت‌های تورگردانی مهسا مطهر
 سه‌شنبه 1400/08/11
آشنایی با اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
 پنجشنبه 1400/08/13
آشنایی با خزندگان و دوزیستان کامران کمالی
 یکشنبه 1400/08/16

امتحان درس اقوام

فنون و مهارت‌های تورگردانی

16:00 الی 17:00

مهسا مطهر

 سه‌شنبه 1400/08/18
فنون و مهارت‌های تورگردانی مهسا مطهر 
 پنجشنبه 1400/08/20
آشنایی با اقوام و عشایر ایران علی چراغی
جمعه
1400/08/21
بازدید درس گیاهان
مجید اسکندری
یکشنبه
1400/08/23

امتحان درس خزندگان

فنون و مهارت‌های تورگردانی

16:00 الی 17:00

مهسا مطهر

 سه‌شنبه 1400/08/25
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
 پنجشنبه 1400/08/27
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی   طه ولی‌زاده 
 یکشنبه 1400/08/30

امتحان اقوام و عشایر

فنون و مهارت‌های تورگردانی

16:00 الی 17:00

مهسا مطهر 

آذر

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه
1400/09/02
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی   طه ولی‌زاده 
 پنجشنبه 1400/09/04
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
طه ولی‌زاده 
 یکشنبه 1400/09/07
سخنوری و فن‌ بیان
مهسا مطهر
 سه‌شنبه 1400/09/09

امتحان فنون و مهارت‌ها

آشنایی با پستانداران ایران

16:00 الی 17:00

شهاب چراغی

پنجشنبه
1400/09/11
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
جمعه
1400/09/12
سفر درس پرندگان
پرویز بختیاری
یکشنبه  1400/09/14 سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر
سه‌شنبه 1400/09/16
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
پنجشنبه
1400/09/18
آشنایی با پستانداران ایران شهاب چراغی
 یکشنبه  1400/09/21 شناخت روحیات ملل (ایتالیایی)
ایمان روئین‌دژی
 سه‌شنبه 1400/09/23
اصول تفسیر میراث
ایمان روئین‌دژی
 پنجشنبه 1400/09/25
زبان انگلیسی تخصصی
 مسعود تقوی
 یکشنبه 1400/09/28
آشنایی با ماهیان و آبزیان
کیاوش گلزاریان‌پور 
 سه‌شنبه 1400/09/30
اصول تفسیر میراث  ایمان روئین‌دژی 

دی

 روز تاریخ  درس استاد
پنجشنبه
1400/10/02
 سفر درس پستانداران
 شهاب چراغی
 جمعه 1400/10/03


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :