برنامه کلاسی دوره 4 راهنمایان تاریخی فرهنگی
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 4 راهنمایان تاریخی فرهنگی

شنبه
1397/11/27
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری

دوشنبه
1397/11/29
جغرافیا
نیما آذری

چهارشنبه
1397/12/01
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

شنبه
1397/12/04
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری

دوشنبه
1397/12/06
جغرافیا
نیما آذری

چهارشنبه
1397/12/08
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

شنبه
1397/12/11
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری


دوشنبه
1397/12/13
جغرافیا

نیما آذری


چهارشنبه
1397/12/15
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی


شنبه
1397/12/18
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری

دوشنبه
1397/12/20
جغرافیا
نیما آذری


شنبه
1398/01/17
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری

دوشنبه
1398/01/19
جغرافیا
نیما آذری

چهارشنبه
1398/01/21
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

شنبه
1398/01/24
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری


دوشنبه
1398/01/26
جغرافیا
نیما آذری

چهارشنبه
1398/01/28
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری

دوشنبه
1398/02/02
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی


چهارشنبه
1398/02/04
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

شنبه
1398/02/07
شناخت اماکن تاریخی
رضا نوری

دوشنبه
1398/02/09
جغرافیا
نیما آذری


چهارشنبه
1398/02/11
GPS
علی چراغی

پنجشنبه
1398/02/12
سفر درس مبانی اکوتوریسم


جمعه
1398/02/13
سفر درس مبانی اکوتوریسم


شنبه
1398/02/14
شناخت اماکن تاریخی
رضا نوری


دوشنبه
1398/02/16
امتحان درس مبانی اکوتوریسم
ساعت 16:30

دوشنبه
1398/02/16
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

چهارشنبه
1398/02/18
فلسفه سفر
حسین عبداللهی

شنبه
1398/02/21
موزه ها
ایمان رویین دژی

دوشنبه
1398/02/23
امتحان درس جغرافیا
ساعت 16:30

دوشنبه
1398/02/23
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

چهارشنبه
1398/02/25
موزه ها
ایمان رویین دژی

شنبه
1398/02/28
شناخت اماکن تاریخی
رضا نوری


دوشنبه
1398/02/30
امتحان درس تاریخ
ساعت 16:30

دوشنبه
1398/02/30
پروژه
مسعود جامسون

چهارشنبه
1398/03/01
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

شنبه
1398/03/04
صنایع دستی
مهرنوش رمضان نیا


چهارشنبه
1398/03/08
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

شنبه
1398/03/11
شناخت اماکن تاریخی
رضا نوری

شنبه
1398/03/18
معماری ایران و جهان
رضا نوری

دوشنبه
1398/03/20
صنایع دستی
مهرنوش رمضان نیا

چهارشنبه
1398/03/22
قوانین و مقررات
محمد منظرنژاد

شنبه
1398/03/25
معماری ایران و جهان
رضا نوری

دوشنبه
1398/03/27
صنایع دستی
مهرنوش رمضان نیا

چهارشنبه
1398/03/29
قوانین و مقررات
محمد منظرنژاد

شنبه
1398/04/01
معماری ایران و جهان
رضا نوری

دوشنبه
1398/04/03
صنایع دستی
مهرنوش رمضان نیا

چهارشنبه
1398/04/05
قوانین و مقررات
محمد منظرنژاد

دوشنبه
1398/04/10
تاریخ معاصر
علی چراغی

چهارشنبه
1398/04/12
قوانین و مقررات
محمد منظرنژاد

شنبه
1398/04/15
معماری ایران و جهان
رضا نوری

دوشنبه
1398/04/17
تاریخ معاصر
علی چراغی

چهارشنبه
1398/04/19
ارائه شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

شنبه
1398/04/22
معماری ایران و جهان
رضا نوری

دوشنبه
1398/04/24
امتحان قوانین و مقررات
16:30

دوشنبه
1398/04/24
تاریخ معاصر
علی چراغی

چهارشنبه
1398/04/26
آداب معاشرت
جلال نصیریان

شنبه
1398/04/29
معماری ایران و جهان
رضا نوری

دوشنبه
1398/04/31
تاریخ معاصر
علی چراغی

چهارشنبه
1398/05/02
آداب معاشرت
جلال نصیریان

شنبه
1398/05/05
معماری ایران و جهان
رضا نوری

دوشنبه
1398/05/07
امتحان تاریخ معاصر
16:30

دوشنبه
1398/05/07
اقوام و عشایر
علی چراغی

چهارشنبه
1398/05/09
مدیریت ذهن و تنفس
روناک برزگری

شنبه
1398/05/12
معماری ایران و جهان
رضا نوری

دوشنبه
1398/05/14
اقوام و عشایر
علی چراغی

چهارشنبه
1398/05/16
اقوام و عشایر
علی چراغی

شنبه
1398/05/19
معماری ایران و جهان
رضا نوری

چهارشنبه
1398/05/23
تجهیزات
کیانوش فرهادی نژاد

شنبه
1398/05/26
معماری ایران و جهان
رضا نوری

دوشنبه
1398/05/28
پروژه
مسعود جامسون

چهارشنبه
1398/05/30
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

شنبه
1398/06/02
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

دوشنبه
1398/06/04
اقوام و عشایر
علی چراغی

چهارشنبه
1398/06/06
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

جمعه
1398/06/08
بازدید درس موزه ها
--

شنبه
1398/06/09
معماری ایران و جهان
رضا نوری

دوشنبه
1398/06/11
امتحان تاریخ و اماکن
16:30

دوشنبه
1398/06/11
اقوام و عشایر
علی چراغی

چهارشنبه
1398/06/13
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

شنبه
1398/06/23
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

دوشنبه
1398/06/25
اقوام و عشایر
علی چراغی

چهارشنبه
1398/06/27
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

پنجشنبه
1398/06/28
سفر درس معماری
--

جمعه
1398/06/29
سفر درس معماری
--

شنبه
1398/06/30
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

دوشنبه
1398/07/01
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

چهارشنبه
1398/07/03
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

شنبه
1398/07/06
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

دوشنبه
1398/07/08
امتحان اقوام و عشایر
16:30

دوشنبه
1398/07/08
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

چهارشنبه
1398/07/10
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

شنبه
1398/07/13
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

دوشنبه
1398/07/15
زبان
شاهین سبحانی

چهارشنبه
1398/07/17
زبان
شاهین سبحانی

شنبه
1398/07/20
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

دوشنبه
1398/07/22
امتحان کمک های اولیه
16:30

دوشنبه
1398/07/22
زبان
شاهین سبحانی

چهارشنبه
1398/07/24
زبان
شاهین سبحانی

دوشنبه
1398/07/29
زبان
شاهین سبحانی

چهارشنبه
1398/08/01
زبان
شاهین سبحانی

شنبه
1398/08/11
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

دوشنبه
1398/08/13
زبان
شاهین سبحانی

شنبه
1398/08/18
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

دوشنبه
1398/08/20
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری

چهارشنبه
1398/08/22
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری

شنبه
1398/08/25
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

دوشنبه
1398/08/27
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری

چهارشنبه
1398/08/29
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری

پنجشنبه
1398/08/30
سفر درس اقوام و عشایر
--

جمعه
1398/09/01
سفر درس اقوام و عشایر
--
شنبه
1398/09/02
تاریخ معاصر
کامران کشیری

دوشنبه
1398/09/04
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر

چهارشنبه
1398/09/06
اصول تفسیر میراث
میثم امامی

شنبه
1398/09/09
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر

دوشنبه
1398/09/11
امتحان فنون و مهارت ها
16:30

دوشنبه
1398/09/11
اصول تفسیر میراث
میثم امامی

سه شنبه
1398/09/12
تاریخ معاصر
کامران کشیری

چهارشنبه
1398/09/13
اصول تفسیر میراث
میثم امامی

شنبه
1398/09/16
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر

دوشنبه
1398/09/18
امتحان اصول تفسیر میراث
16:30

دوشنبه
1398/09/18
کاربرد فناوری اطلاعات در گردشگری
اشکان بروج

سه شنبه
1398/09/19
تاریخ معاصر
کامران کشیری

چهارشنبه
1398/09/20
کاربرد فناوری اطلاعات در گردشگری
اشکان بروج

پنجشنبه
1398/09/21
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر

شنبه
1398/09/23
کاربرد فناوردی اطلاعات در گردشگری
اشکان بروج

دوشنبه
1398/09/25
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

چهارشنبه
1398/09/27
امتحان زبان
16:30

چهارشنبه
1398/09/27
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

جمعه
1398/09/29
سفر زبان
--

شنبه
1398/09/30
روحیات ملل
عباس اردکانی

چهارشنبه
1398/10/04
روحیات ملل
عباس اردکانی

چهارشنبه
1398/10/07
روحیات ملل
عباس اردکانی


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 

 

 

کد بالا را در کادر وارد نمایید :