برنامه کلاسی دوره 48 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 48 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 48 راهنمایان اکوتوریسم 

تیر

 روز تاریخ  درس استاد
 دوشنبه 1400/04/28
 افتتاحیه دوره
مسعود جامسون

مرداد

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه 1400/05/02
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
دوشنبه 1400/05/04
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
چهارشنبه 1400/05/06
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
 شنبه 1400/05/09
قوانین و مقررات تورگردانی  محمد منظرنژاد
 دوشنبه 1400/05/11
آشنایی با نجوم و صور فلکی
ناصر کاوه‌فیروز
 چهارشنبه 1400/05/13
آشنایی با نجوم و صور فلکی ناصر کاوه‌فیروز
 شنبه 1400/05/16
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
 دوشنبه 1400/05/18

امتحان قوانین و مقررات

مبانی اکوتوریسم

16:00 الی 17:00

شهاب چراغی

 چهارشنبه 1400/05/20
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
 شنبه  1400/05/23 مناطق حفاظت شده
شهاب چراغی 
 دوشنبه  1400/05/25 آشنایی با تجهیزات طبیعتگردی
حسین ابراهیمی
شنبه
 1400/05/30 شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

شهریور

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه 1400/06/01

امتحان مبانی اکوتوریسم

شناخت صنعت گردشگری

16:00 الی 17:00

اشکان بروج

چهارشنبه 1400/06/03
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
 شنبه 1400/06/06
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
 دوشنبه 1400/08/08
اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری علیرضا نادری
 چهارشنبه 1400/06/10
اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری علیرضا نادری
شنبه
1400/06/13
اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری
 دوشنبه 1400/06/15

امتحان شناخت صنعت

آشنایی با اکولوژی و حفاظت 

16:00 الی 1700

کامران کمالی

 چهارشنبه 1400/06/17
آشنایی با اکولوژی و حفاظت  کامران کمالی
 شنبه 1400/06/20
آشنایی با اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
 دوشنبه 1400/06/22
 آشنایی با اکولوژی و حفاظت کامران کمالی 
 چهارشنبه 1400/06/24
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور
شنبه
1400/06/27
استقرار در طبیعت
محمود سختباز
 دوشنبه 1400/06/29

 امتحان اکولوژی

استقرار در طبیعت

16:00 الی 17:00

محمود سختباز

 چهارشنبه 1400/06/31
آشنایی با عوارض زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی

مهر

 روز تاریخ  درس استاد
 شنبه 1400/07/03
آشنایی با عوارض زمین‌شناسی کیمیا عجایبی
 چهارشنبه 1400/07/07
آشنایی با عوارض زمین‌شناسی کیمیا عجایبی
 شنبه 1400/07/17
 آشنایی با عوارض زمین‌شناسی کیمیا عجایبی
 دوشنبه 1400/07/19
 آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور
 چهارشنبه 1400/07/21
آشنایی با عوارض زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
 شنبه 1400/07/24
آشنایی با حشرات و بندپایان
علیرضا نادری
 دوشنبه 1400/07/26

امتحان زمین‌شناسی

 آشنایی با حشرات و بندپایان

16:00 الی 17:00

علیرضا نادری

 چهارشنبه 1400/07/28
 آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

آبان

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه 1400/08/03

امتحان اکوسیستم‌ها و حشرات

آشنایی با گیاهان ایران

16:00 الی 17:00

مجید اسکندری

چهارشنبه 1400/08/05
آشنایی با گیاهان ایران مجید اسکندری
شنبه 1400/08/08
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
دوشنبه 1400/08/10
شناخت روحیات ملل (کلیات)
میثم امامی
چهارشنبه 1400/08/12
تاریخ معاصر ایران طه ولی‌زاده
پنجشنبه
1400/08/13
 سفر درس استقرار در طبیعت
محمود سخت‌باز
جمعه 1400/08/14
شنبه 1400/08/15
تاریخ معاصر ایران
طه ولی‌زاده
دوشنبه 1400/08/17

امتحان درس گیاهان

شناخت روحیات ملل ژاپنی

16:00 الی 17:00

احمد خلیلی

چهارشنبه 1400/08/19
تاریخ معاصر ایران
طه ولی‌زاده
شنبه
 1400/08/22 تاریخ معاصر ایران
طه ولی‌زاده 
 دوشنبه 1400/08/24
شناخت روحیات ملل چینی
احمد خلیلی
 چهارشنبه 1400/08/26
آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
جمعه 1400/08/28
بازدید درس گیاهان
مجید اسکندری
 شنبه  1400/08/29 شناخت روحیات ملل فرانسوی
نگار قوسی

آذر

 روز تاریخ  درس استاد
 دوشنبه 1400/09/01
شناخت روحیات ملل آلمانی
نرگس ندرلو
 چهارشنبه 1400/09/03
آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
 شنبه 1400/09/06
 آشنایی با ماهیان و آبزیان
 کیاوش گلزاریان‌پور
 دوشنبه 1400/09/08
تجربه سفر
 حسین عبدالهی
 چهارشنبه 1400/09/10
آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری پرویز بختیاری
شنبه
1400/09/13
آشنایی با ماهیان و آبزیان  کیاوش گلزاریان‌پور 
دوشنبه 1400/09/15
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
 چهارشنبه 1400/09/17
آشنایی با پستانداران ایران  شهاب چراغی
 پنجشنبه 1400/09/18
سفر درس پرندگان
پرویز بختیاری
شنبه 1400/09/20
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
دوشنبه 1400/09/22
فرهنگ اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
چهارشنبه 1400/09/24
آشنایی با پستانداران ایران  شهاب چراغی 
دوشنبه
1400/09/29
فرهنگ اقوام و عشایر ایران  علی چراغی

دی

 روز تاریخ  درس استاد
 چهارشنبه 1400/10/01
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
 شنبه 1400/10/04
فرهنگ اقوام و عشایر ایران
 علی چراغی
 دوشنبه 1400/10/06

امتحان پرندگان

فرهنگ اقوام و عشایر ایران

16:00 الی 17:00

علی چراغی

 چهارشنبه 1400/10/08
زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
شنبه
1400/10/11
فرهنگ اقوام و عشایر ایران علی چراغی
دوشنبه 1400/10/13
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
 چهارشنبه 1400/10/15
زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
شنبه 1400/10/18
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
دوشنبه 1400/10/20

امتحان پستانداران

 فرهنگ اقوام و عشایر ایران

16:00 الی 17:00

علی چراغی

چهارشنبه 1400/10/22
زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
شنبه  1400/10/25  زبان تخصصی اکوتوریسم  شاهین سبحانی 
 دوشنبه 1400/10/27  فنون و مهارت‌های تورگردانی میثم امامی
 چهارشنبه 1400/10/29  فنون و مهارت‌های تورگردانی میثم امامی

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
 شنبه 1400/11/02
آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران کامران کمالی
 دوشنبه 1400/11/04

امتحان فرهنگ اقوام و عشایر ایران

آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران

16:00 الی 17:00

کامران کمالی

 چهارشنبه 1400/11/06
آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران کامران کمالی
شنبه
1400/11/09
فنون و مهارت‌های تورگردانی میثم امامی
دوشنبه 1400/11/11

امتحان خزندگان و دوزیستان

فنون و مهارت‌های تورگردانی

16:00 الی 17:00

میثم امامی

 چهارشنبه 1400/11/13
فنون و مهارت‌های تورگردانی میثم امامی
شنبه 1400/11/16
فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی
دوشنبه 1400/11/18

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

چهارشنبه 1400/11/20
فنون و مهارت‌های تورگردانی میثم امامی
 شنبه 1400/11/23
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
دوشنبه
1400/11/25
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
 چهارشنبه 1400/11/27
--
--
شنبه  1400/11/30 شناخت روحیات ملل (انگلیسی) میثم امامی

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه
1400/12/02

امتحان زبان

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

16:00 الی 17:00

مرتضی نادی

چهارشنبه 1400/12/04
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
شنبه 1400/12/07
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
دوشنبه 1400/12/09
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
چهارشنبه 1400/12/11
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
شنبه
1400/12/14
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
 دوشنبه 1400/12/16
آشنایی با GPS و نقشه‌‌خوانی
شاهو نیکنام

فروردین

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه
1401/01/15
عکاسی در طبیعت
نیما عربشاهی
چهارشنبه 1401/01/17
عکاسی در طبیعت نیما عربشاهی
شنبه 1401/01/20
عکاسی در طبیعت نیما عربشاهی
دوشنبه 1401/01/22
اصول تفسیر میراث
علی شادلو
چهارشنبه 1401/01/24
اصول تفسیر میراث
علی شادلو
پنجشنبه
1401/01/25
سفر درس پستانداران
شهاب چراغی
جمعه
1401/01/26
شنبه
1401/01/27
اصول تفسیر میراث
علی شادلو
دوشنبه 1401/01/29
اصول تفسیر میراث
علی شادلو
چهارشنبه
1401/01/31
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
محمد اسدی

اردیبهشت

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه
1401/02/05
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
محمد اسدی
 چهارشنبه 1401/02/07
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر محمد اسدی
دوشنبه
1401/02/19
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
ریحانه جمالی
 چهارشنبه 1401/02/21
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
ریحانه جمالی 
 جمعه 1401/02/23

 باردید درس پستانداران

11:00 الی 13:00

شهاب چراغی
 شنبه 1401/02/24
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
ریحانه جمالی 
 دوشنبه 1401/02/26
شناخت روحیات ملل (ایتالیایی)
مریم کریمی
 چهارشنبه 1401/02/28
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی  ریحانه جمالی
شنبه 1401/02/31
فن بیان و اصول سخنوری
مهسا مطهر

خرداد

 روز تاریخ  درس استاد
 شنبه 1401/03/07
فن بیان و اصول سخنوری  مهسا مطهر
 دوشنبه 1401/03/09
اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری مهسا مطهر
چهارشنبه
1401/03/11
اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری مهسا مطهر

دوره راهنمایان طبیعتگردی شامل 30 عنوان درسی اصلی‌ست که می‌توانید لیست کامل دروس را با جزئیات (تعداد ساعت، مدرس، منابع) را در لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست دروس راهنمایان طبیعت‌گردی

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :