برنامه کلاسی دوره 49 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 49 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 49 راهنمایان اکوتوریسم 

مرداد

 روز تاریخ  درس استاد

 شنبه

 1400/05/23

افتتاحیه دوره

موسسه طبیعت

 دوشنبه

 1400/05/25

اصول و مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

شنبه

 1400/05/30

اصول و مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

شهریور

 روز تاریخ  درس استاد

دوشنبه

1400/06/01

اصول و مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

چهارشنبه

1400/06/03

آشنایی با نجوم و صور فلکی

ناصر کاوه فیروز

 شنبه

1400/06/06

آشنایی با نجوم و صور فلکی

ناصر کاوه فیروز

 دوشنبه

1400/08/08

امتحان مبانی اکوتوریسم

شناخت صنعت گردشگری

16:00 الی 17:00

اشکان بروج

 چهارشنبه

1400/06/10

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

شنبه

1400/06/13

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

 دوشنبه

1400/06/15

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

 چهارشنبه

1400/06/17

آشنایی با تجهیزات طبیعتگردی

حسین ابراهیمی

 شنبه

1400/06/20

اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

 دوشنبه

1400/06/22

شناخت صنعت گردشگری

اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

16:00 الی 17:00

علیرضا نادری

 چهارشنبه

1400/06/24

اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

شنبه

1400/06/27

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

 دوشنبه

1400/06/29

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

 چهارشنبه

1400/06/31

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

مهر

 روز تاریخ  درس استاد

شنبه

1400/07/03

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

چهارشنبه

1400/07/07

آشنایی با مناطق حفاظت شده

شهاب چراغی

شنبه

1400/07/17

آشنایی با حشرات و بندپایان

علیرضا نادری

دوشنبه

1400/07/19

امتحان قوانین و مقررات

آشنایی با حشرات و بندپایان

16:00 الی 17:00

علیرضا نادری

چهارشنبه

1400/07/21

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

شنبه

1400/07/24

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

دوشنبه

1400/07/26

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

چهارشنبه

1400/07/28

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

آبان

 روز تاریخ  درس استاد

دوشنبه

1400/08/03

امتحان اکوسیستم‌ها و حشرات

آشنایی با زمین‌شناسی

16:00 الی 17:00

کیمیا عجایبی

چهارشنبه

1400/08/05

جغرافیای کوهستان

سعید صبور

شنبه

1400/08/08

آشنایی با زمین‎شناسی

16:00 الی 19:00

کیمیا عجایبی

دوشنبه

1400/08/10

جغرافیای کوهستان

سعید صبور

چهارشنبه

1400/08/12

آشنایی با زمین‎شناسی

کیمیا عجایبی

 شنبه

1400/08/15

آشنایی با زمین‎شناسی 

کیمیا عجایبی 

 دوشنبه

1400/08/17

امتحان اکولوژی

استقرار در طبیعت

16:00 الی 17:00

محمود سخت‌باز

 چهارشنبه

1400/08/19

استقرار در طبیعت

محمود سخت‌باز 

 پنجشنبه

1400/08/20

 

سفر استقرار در طبیعت 

محمود سخت‌باز 

 جمعه

1400/08/21

 

 شنبه

1400/08/22

آشنایی با زمینشناسی 

کیمیا عجایبی 

 دوشنبه

1400/08/24

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

 چهارشنبه

1400/08/26

آشنایی با تاریخ معاصر ایران

طه ولی‌زاده

 شنبه

1400/08/29

آشنایی با تاریخ معاصر ایران 

طه ولی‌زاده

آذر

 روز تاریخ  درس استاد

 دوشنبه

1400/09/01

امتحان زمین شناسی

آشنایی با گیاهان ایران

16:00 الی 17:00

مجید اسکندری

 چهارشنبه

 1400/09/03

 آشنایی با تاریخ معاصر ایران

طه ولی‌زاده

شنبه

1400/09/06

آشنایی با تاریخ معاصر ایران

طه ولی‌زاده

 دوشنبه

 1400/09/08

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

 چهارشنبه

1400/09/10

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

جمعه

1400/09/12

 

سفر گیاهان

 

مجید اسکندری

شنبه

 1400/09/13

عکاسی در طبیعت

نیما عربشاهی

 دوشنبه

1400/09/15

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

 چهارشنبه

1400/09/17

عکاسی در طبیعت

نیما عربشاهی

 شنبه

 1400/09/20

عکاسی در طبیعت

نیما عربشاهی

 دوشنبه

1400/09/22

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

 چهارشنبه

1400/09/24

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

 شنبه

1400/09/27

آشنایی با ماهیان و آبزیان

کیاوش گلزاریان‌پور

 دوشنبه

1400/09/29

آشنایی با ماهیان و آبزیان

کیاوش گلزاریان‌پور

دی 

 روز تاریخ  درس استاد

چهارشنبه

1400/10/01

شناخت روحیات ملل (فرانسوی)

نگار قوسی

 شنبه

 1400/10/04

جی‌پی‌اس و نقشه‌خوانی

مسعود فرح‌بخش 

 دوشنبه

1400/10/06

 امتحان گیاهان

فنون و مهارتها تورگردانی

16:00 الی 17:00

مهسا مطهر

 چهارشنبه

1400/10/08

شناخت روحیات ملل (آلمانی)  

نرگس ندرلو

 شنبه

1400/10/11

 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

پرویز بختیاری 

 دوشنبه

 1400/10/13

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

 چهارشنبه

 1400/10/15

شناخت روحیات ملل (انگلیسی)  

میثم امامی

 شنبه

 1400/10/18

آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

پرویز بختیاری  

 دوشنبه

 1400/10/20

فنون و مهارت‌های تورگردانی 

مهسا مطهر

 چهارشنبه

 1400/10/22

شناخت روحیات ملل (انگلیسی)  

میثم امامی 

 شنبه

 1400/10/25

آشنایی با پرندگان  

پرویز بختیاری  

 دوشنبه

 1400/10/27

تجربه سفر

حسین عبدالهی

 چهارشنبه

1400/10/29

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه 

آرینا ظهوریان

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد

جمعه

1400/11/01

سفر پرندگان

پرویز بختیاری

 شنبه

1400/11/02

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

علی چراغی 

 دوشنبه

1400/11/04

امتحان پرندگان

فنون و مهارت‌های تورگردانی

16:00 الی 17:00

مهسا مطهر 

 چهارشنبه

1400/11/06

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

آرینا ظهوریان

 شنبه

1400/11/09

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

آرینا ظهوریان

 دوشنبه

 1400/11/11

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

 چهارشنبه

 1400/11/13

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

آرینا ظهوریان

 شنبه

 1400/11/16

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

آرینا ظهوریان

 دوشنبه

 1400/11/18

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

 چهارشنبه

1400/11/20

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

آرینا ظهوریان

دوشنبه

1400/11/25

فنون و مهارت‌های تورگردانی 

مهسا مطهر

 چهارشنبه

1400/11/27

آشنایی با پستانداران ایران 

شهاب چراغی 

 شنبه

1400/11/30

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد

دوشنبه

1400/12/02

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1400/12/04

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

شنبه

1400/12/07

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

دوشنبه

1400/12/09

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

دوشنبه

1400/12/16

امتحان پستانداران

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

16:00 الی 17:00

علی چراغی

چهارشنبه

1400/12/18

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

فروردین

 روز تاریخ  درس استاد

دوشنبه

1401/01/15

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

کامران کمالی

چهارشنبه

1401/01/17

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

کامران کمالی

شنبه

1401/01/20

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

کامران کمالی

دوشنبه

1401/01/22

تجربه سفر

حسین عبداللهی

چهارشنبه

1401/01/24

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

مهسا مطهر

شنبه

1401/01/27

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

دوشنبه

1401/01/29

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

چهارشنبه

1401/01/31

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

مهسا مطهر

اردیبهشت

 روز تاریخ  درس استاد

دوشنبه

1401/02/05

امتحان فنون و مهارت‌ها

زبان تخصصی اکوتوریسم

16:00 الی 17:00

شاهین سبحانی

چهارشنبه

1401/02/07

 زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

شنبه

1401/02/17

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

دوشنبه

1401/02/19

امتحان اقوام و عشایر

زبان تخصصی اکوتوریسم

 16:00 الی 17:00

شاهین سبحانی

چهارشنبه

1401/02/21

شناخت روحیات ملل (ایتالیایی)

مریم کریمی

جمعه

1401/02/23

 

بازدید درس پستانداران

ساعت 14:00 الی 16:00

شهاب چراغی

شنبه

1401/02/24

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

دوشنبه

1401/02/26

امتحان خزندگان

زبان تخصصی اکوتوریسم

16:00 الی 17:00

شاهین سبحانی

چهارشنبه

1401/02/28

اصول تفسیر میراث

علی شادلو

 شنبه

1401/02/31

اصول تفسیر میراث

علی شادلو

خرداد

 روز تاریخ  درس استاد

دوشنبه

1401/03/02

امتحان زبان تخصصی

اصول تفسیر میراث

16:00 الی 17:00

علی شادلو

چهارشنبه

1401/03/04

اصول تفسیر میراث

علی شادلو

شنبه

1401/03/07

آشنایی با روحیات ملل (انگلیسی)

میثم امامی

دوشنبه

1401/03/09

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

 چهارشنبه

1401/03/11

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر 

محمد اسدی 

دوشنبه

1401/03/16

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

 چهارشنبه

1401/03/18

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ریحانه جمالی

شنبه

1401/03/21

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ریحانه جمالی

 دوشنبه

1401/03/23

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ریحانه جمالی

 چهارشنبه

1401/03/25

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ریحانه جمالی

 شنبه

1401/03/28

آشنایی با روحیات ملل (چینی)

احمد خلیلی

 دوشنبه

1401/03/30

آشنایی با روحیات ملل (ژاپنی)

احمد خلیلی

تیر

 روز تاریخ  درس استاد

شنبه

1401/04/04

سخنوری و فن‌بیان

مهسا مطهر

دوشنبه

1401/04/06

سخنوری و فن‌بیان

مهسا مطهر

پنجشنبه

1401/04/16

بازدید درس خزندگان

ساعت 11:00 الی 13:00

کامران کمالی

دوره راهنمایان طبیعت‌گردی شامل 30 عنوان درسی اصلی‌ست که می‌توانید لیست کامل دروس را با جزئیات (تعداد ساعت، مدرس، منابع) را در لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست دروس راهنمایان طبیعت‌گردی

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :