برنامه کلاسی دوره 49 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 49 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 49 راهنمایان اکوتوریسم 

مرداد

 روز تاریخ  درس استاد
 شنبه  1400/05/23 افتتاحیه دوره
موسسه طبیعت
 دوشنبه  1400/05/25 اصول و مبانی اکوتوریسم شهاب چراغی
شنبه
 1400/05/30 اصول و مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

شهریور

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه 1400/06/01
اصول و مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
چهارشنبه 1400/06/03
آشنایی با نجوم و صور فلکی ناصر کاوه فیروز
 شنبه 1400/06/06
آشنایی با نجوم و صور فلکی
ناصر کاوه فیروز
 دوشنبه 1400/08/08

امتحان مبانی اکوتوریسم

شناخت صنعت گردشگری

16:00 الی 17:00

اشکان بروج

 چهارشنبه 1400/06/10
شناخت صنعت گردشگری اشکان بروج
شنبه
1400/06/13
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
 دوشنبه 1400/06/15
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
 چهارشنبه 1400/06/17
آشنایی با تجهیزات طبیعتگردی
حسین ابراهیمی
 شنبه 1400/06/20
اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری علیرضا نادری
 دوشنبه 1400/06/22

شناخت صنعت گردشگری

اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

16:00 الی 17:00

علیرضا نادری

 چهارشنبه 1400/06/24
اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری
شنبه
1400/06/27
قوانین و مقررات تورگردانی محمد منظرنژاد
 دوشنبه 1400/06/29
قوانین و مقررات تورگردانی محمد منظرنژاد
 چهارشنبه 1400/06/31
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

مهر

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه 1400/07/03
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
چهارشنبه 1400/07/07
آشنایی با مناطق حفاظت شده شهاب چراغی
شنبه 1400/07/17
آشنایی با حشرات و بندپایان
علیرضا نادری
دوشنبه 1400/17/19

امتحان قوانین و مقررات

آشنایی با حشرات و بندپایان

16:00 الی 17:00

علیرضا نادری

چهارشنبه 1400/07/21
اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
شنبه 1400/07/24
اکولوژی و حفاظت کامران کمالی
دوشنبه 1400/07/26
اکولوژی و حفاظت کامران کمالی
چهارشنبه 1400/07/28
اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :