برنامه کلاسی دوره 38 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 38 راهنمایان اکوتوریسم
شنبه
1397/12/04
اکولوژی
کامران کمالی

چهارشنبه
1397/12/08
اکولوژی
کامران کمالی

شنبه
1397/12/11
اکولوژی
کامران کمالی

چهارشنبه
1397/12/15
اکولوژی
کامران کمالی

شنبه
1397/12/18
فلسفه سفر
حسین عبدالهی

شنبه
1398/01/17
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

دوشنبه
1398/01/19
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

چهارشنبه
1398/01/21
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

پنجشنبه
1398/01/22
سفر درس مبانی اکوتوریسم


جمعه
1398/01/23
سفر درس مبانی اکوتوریسم


شنبه
1398/01/24
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری

دوشنبه
1398/01/26
امتحان اکولوژی
ساعت 16:30

دوشنبه
1398/01/26
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری

چهارشنبه
1398/01/28
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری

دوشنبه
1398/02/02
امتحان مبانی اکوتوریسم
ساعت 16:30

دوشنبه
1398/02/02
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور


چهارشنبه
1398/02/04
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

شنبه
1398/02/07
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور

دوشنبه
1398/02/09
تجهیزات
مجتبی نورمحمدی

چهارشنبه
1398/02/11
زمین شناسی
کیمیا عجایبی


شنبه
1398/02/14
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

دوشنبه
1398/02/16
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور

چهارشنبه
1398/02/18
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

شنبه
1398/02/21
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز


دوشنبه
1398/02/23
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

چهارشنبه
1398/02/25
زمین شناسی
کیمیا عجایبیشنبه
1398/02/28
پروژه
مسعود جامسون


دوشنبه
1398/02/30
امتحان زمین شناسی
ساعت 16:30

دوشنبه
1398/02/30
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

چهارشنبه
1398/03/01
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی


شنبه
1398/03/04
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


چهارشنبه
1398/03/08
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی


شنبه
1398/03/11
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


شنبه
1398/03/18
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


دوشنبه
1398/03/20
قوانین و مقررات
محمد منظرنژاد


چهارشنبه
1398/03/22
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی


شنبه
1398/03/25
نجوم
کاظم کوکرم


دوشنبه
1398/03/27
قوانین مقررات
محمد منظرنژاد


چهارشنبه
1398/03/29
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی


شنبه
1398/04/01
نجوم
کاظم کوکرم


دوشنبه
1398/04/03
قوانین مقررات
محمد منظرنژاد


چهارشنبه
1398/04/05
پروژه
مسعود جامسون

دو شنبه
1398/04/10
قوانین و مقررات
محمد منظرنژاد

چهارشنبه
1398/04/12
ارائه شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

شنبه
1398/04/15
تاریخ معاصر
طه ولی زاده

دوشنبه
1398/04/17
تاریخ معاصر
طه ولی زاده

چهارشنبه
1398/04/19
تاریخ معاصر
طه ولی زاده

پنجشنبه
1398/04/20
سفر درس استقرار


جمعه
1398/04/21
سفر درس استقرار


شنبه
1398/04/22
گیاهان
مجید اسکندری

دوشنبه
1398/04/24
امتحان قوانین
16:30

دوشنبه
1398/04/24
گیاهان
مجید اسکندری

چهارشنبه
1398/04/26
تاریخ معاصر
طه ولی زاده

شنبه
1398/04/29
گیاهان
مجید اسکندری

دوشنبه
1398/04/31
گیاهان
مجید اسکندری

چهارشنبه
1398/05/02
فنون و مهارت ها
میثم امامی

جمعه
1398/05/04
بازدید درس گیاهان


شنبه
1398/05/05
فنون و مهارت ها
میثم امامی

دوشنبه
1398/05/07
امتحان گیاهان
16:30

دوشنبه
1398/05/07
فنون و مهارت ها
میثم امامی

چهارشنبه
1398/05/09
گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی

شنبه
1398/05/12
فنون و مهارت ها
میثم امامی

دوشنبه
1398/05/14
گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی

چهارشنبه
1398/05/16
فنون و مهارت ها
میثم امامی

شنبه
1398/05/19
فنون و مهارت ها
میثم امامی

چهارشنبه
1398/05/23
عکاسی
نیما عرب شاهی

شنبه
1398/05/26
پروژه
مسعود جامسون

دوشنبه
1398/05/28
عکاسی
نیما عرب شاهی

چهارشنبه
1398/05/30
عکاسی
نیما عرب شاهی

شنبه
1398/06/02
پستانداران
شهاب چراغی

دوشنبه
1398/06/04
پستانداران
شهاب چراغی

چهارشنبه
1398/06/06
پستانداران
شهاب چراغی

پنجشنبه
1398/06/07
سفر درس پستانداران
--

جمعه
1398/06/08
سفر درس پستانداران
--

شنبه
1398/06/09
روحیات ملل
ایمان روین دژی

دوشنبه
1398/06/11
امتحان پستانداران
16:30

دوشنبه
1398/06/11
روحیات ملل
ایمان رویین دژی

چهارشنبه
1398/06/13
روحیات ملل
ایمان رویین دژی

پنجشنبه
1398/06/14
سفر درس گردشگری آبی ساحلی
--

جمعه
1398/06/15
سفر درس گردشگری آبی ساحلی
--

شنبه
1398/06/23
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی

دوشنبه
1398/06/25
امتحان روحیات
16:30

دوشنبه
1398/06/25
پروژه
مسعود جامسون

چهارشنبه
1398/06/27
آداب معاشرت
جلال نصیریان

شنبه
1398/06/30
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی

دوشنبه
1398/07/01
امتحان پستانداران
16:30

دوشنبه
1398/07/01
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

چهارشنبه
1398/07/03
آداب معاشرت
جلال نصیریان

پنجشنبه
1398/07/04
سفر درس کوهپیمایی
--

جمعه
1398/07/05
سفر درس کوهپیمایی
--
شنبه
1398/07/06
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی

دوشنبه
1398/07/08
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

چهارشنبه
1398/07/10
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

شنبه
1398/07/13
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی

دوشنبه
1398/07/15
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

چهارشنبه
1398/07/17
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

جمعه
1398/07/19
بازدید درس عکاسی
--

شنبه
1398/07/20
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی

دوشنبه
1398/07/22
امتحان کمک های اولیه
16:30

دوشنبه
1398/07/22
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری

چهارشنبه
1398/07/24
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری

دوشنبه
1398/07/29
امتحان حشرات
16:30

دوشنبه
1398/07/29
خزندگان
کامران کمالی

چهارشنبه
1398/08/01
خزندگان
کامران کمالی

شنبه
1398/08/11
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی

دوشنبه
1398/08/13
خزندگان
کامران کمالی

شنبه
1398/08/17
بازدید درس حشرات
--

شنبه
1398/08/18
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی

دوشنبه
1398/08/20
امتحان خزندگان
کامران کمالی

دوشنبه
1398/08/20
کاربرد فناوری اطلاعات
اشکان بروج

چهارشنبه
1398/08/22
کاربرد فناوری اطلاعات
اشکان بروج

پنجشنبه
1398/08/23
سفر درس مناطق
--

جمعه
1398/08/24
سفر درس مناطق
--

شنبه
1398/08/25
فنون و مهارت ها
میثم امامی

دوشنبه
1398/08/27
کاربرد فناوری اطلاعات
اشکان بروج

چهارشنبه
1398/08/29
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی

شنبه
1398/09/02
پرندگان
پرویز بختیاری

دوشنبه
1398/09/04
امتحان اقوام و عشایر
16:30

دوشنبه
1398/09/04
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

چهارشنبه
1398/09/06
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

جمعه
1398/09/08
بازدید درس خزندگان
--

شنبه
1398/09/09
پرندگان
پرویز بختیاری

دوشنبه
1398/09/11
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

چهارشنبه
1398/09/13
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

شنبه
1398/09/16
پرندگان
پرویز بختیاری

یکشنبه
1398/09/17
فنون و مهارت ها
میثم امامی

دوشنبه
1398/09/18
امتحان پرندگان
16:30

دوشنبه
1398/09/18
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

چهارشنبه
1398/09/20
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

جمعه
1398/09/22
سفر درس پرندگان
--

شنبه
1398/09/23
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

دوشنبه
1398/09/25
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

چهارشنبه
1398/09/27
اداب معاشرت و الگو های رفتاری
جلال نصیریان

پنجشنبه
1398/09/28
سفر درس فنون و مهارت ها
--

جمعه
1398/09/29
سفر درس فنون و مهارت ها
--

شنبه
1398/09/30
امتحان زبان تخصصی
16:30

شنبه
1398/09/30
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

دوشنبه
1398/10/02
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر

چهارشنبه
1398/10/04
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :