برنامه کلاسی دوره 40 اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 40 اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 40 راهنمایان اکوتوریسم

 

تیر

 

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه 98/04/26 افتتاحیه --
شنبه 98/04/29 مبانی اکوتوریسم  شهاب چراغی 
دوشنبه 98/04/31 مبانی اکوتوریسم   شهاب چراغی 

 

 

مرداد

 

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه 98/05/02 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
شنبه  98/05/05 آشنایی با اکوسیستم‌های ایران و جهان
علیرضا نادری
دوشنبه 98/05/07

آشنایی با اکوسیستم‌های ایران و جهان

امتحان مبانی

علیرضا نادری

13:15

چهارشنبه 98/05/09
آشنایی با اکوسیستم‌های ایران و جهان
علیرضا نادری
شنبه
98/05/12 اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
دوشنبه 98/05/14 اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
چهارشنبه 98/05/16 اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
شنبه 98/05/19 اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
چهارشنبه 98/05/23 آشنایی با زمین شناسی
کیمیا عجایبی
شنبه 98/05/26 تجهیزات طبیعتگردی و فنون کوهپیمایی
کیانوش فرهادی نژاد
دوشنبه 98/05/28

آشنایی با زمین شناسی

امتحان اکولوژی

کیمیا عجایبی

13:15

چهارشنبه 98/05/30
آشنایی با زمین شناسی
کیمیا عجایبی

 

شهریور

 

 روز تاریخ  درس استاد
 شنبه  98/06/02 استقرار در طبیعت  محمود سخت باز
دوشنبه  98/06/04 استقرار در طبیعت  محمود سخت باز
چهارشنبه 98/06/06 آشنایی با زمین شناسی  کیمیا عجایبی
   پنجشنبه 98/06/07  سفر درس استقرار در طبیعت
--
جمعه   98/06/08  سفر درس استقرار در طبیعت
--
 شنبه 98/06/09   قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد 
دوشنبه  98/06/11  پروژه  مسعود جامسون 
چهارشنبه  98/06/13  قوانین و مقررات تورگردانی محمد منظرنژاد 
شنبه  98/06/23  قوانین و مقررات تورگردانی  محمد منظرنژاد
دوشنبه  98/06/25 

آشنایی با مناطق حفاظت شده

امتحان زمین شناسی

داوود ملکی

13:15

چهارشنبه  98/06/27  قوانین و مقررات تورگردانی محمد منظرنژاد 
 شنبه 98/06/30 آشنایی با حشرات و بندپایان (پروانه‌های ایران و پروانه‌نگری)
علیرضا نادری 

 

 

مهر

 

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه 98/07/01

آشنایی با حشرات و بندپایان

امتجان قوانین و مقررات

علیرضا نادری

13:15

چهارشنبه 98/07/03 مدیریت ذهن و تنفس
روناک برزگری
شنبه 98/07/06 آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
دوشنبه 98/07/08 پروژه مسعود جامسون
چهارشنبه 98/07/10 آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
شنبه 98/07/13 آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
دوشنبه 98/07/15 آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
چهارشنبه 98/07/17 شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

ساعت 9 الی 13

پنجشنبه 98/07/18 سفر درس کوهپیمایی
--
جمعه 98/07/19 سفر درس کوهپیمایی
--
شنبه 98/07/20 عکاسی از حیات وحش و طبیعت
نیما عربشاهی
دوشنبه 98/07/22

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

چهارشنبه
98/07/24
عکاسی از حیات وحش و طبیعت
نیما عربشاهی
 جمعه 98/07/26
بازدید درس آشنایی با گیاهان
 
دوشنبه
98/07/29
 --

--

 

آبان

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه 98/08/01  عکاسی از حیات وحش و طبیعت
نیما عربشاهی
شنبه
98/08/11
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
 دوشنبه 98/08/13

شناخت صنعت گردشگری

امتحان گیاهان

اشکان بروج

13:15

 جمعه 98/08/17
بازدید درس حشرات و پروانه‌ها
--
 شنبه 98/08/18
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
 دوشنبه 98/08/20

آشنایی با پستاندارانایران

امتحان حشرات

شهاب چراغی

13:15

 چهارشنبه 98/08/22
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
پنجشنبه
98/08/23
سفر درس پستانداران ایران
--
 جمعه 98/08/24
سفر درس پستانداران ایران
--
 شنبه 98/08/25
شناخت روحیات ملل
کیومرث فلاحی
 دوشنبه 98/08/27
تجربه سفر
حسین عبداللهی
 چهارشنبه 98/08/29
 ارائه درس شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

 

آذر

 روز تاریخ  درس استاد
 شنبه 98/09/02 شناخت روحیات ملل کیومرث فلاحی
چهارشنبه 98/09/06
فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی
شنبه 98/09/09
فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی
دوشنبه 98/09/11

شناخت روحیات ملل

امتحان پستانداران

کیومرث فلاحی

13:15

 سه شنبه
98/09/12
فنون و مهارت‌های تورگردانی  میثم امامی 
چهارشنبه
98/09/13
فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی
شنبه 98/09/16
فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی
دوشنبه 98/09/18
پروژه
مسعود جامسون
چهارشنبه 98/09/20
فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی
شنبه 98/09/23
آشنایی با پرندگان
پرویز بختیاری
دوشنبه 98/09/25

فرهنگ اقوام و عشایر ایران

کیومرث فلاحی

چهارشنبه 98/09/27
ارائه درس شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
پنجشنبه 98/09/28
سفر درس مبانی اکوتوریسم
--
جمعه 98/09/29
سفر درس مبانی اکوتوریسم
--
 شنبه 98/09/30
آشنایی با پرندگان
پرویز بختیاری

 

دی

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه
98/10/02

فنون و مهارت های تورگردانی

امتحان روحیات ملل

میثم امامی

13:15

چهارشنبه 98/10/04
فن‌بیان و سخنوری
مهسا مطهر
شنبه 98/10/07
آشنایی با پرندگان
پرویز بختیاری
دوشنبه 98/10/09
فرهنگ اقوام و عشایر ایران
کیومرث فلاحی
چهارشنبه
98/10/11
فن‌بیان و سخنوری
مهسا مطهر
جمعه
98/10/13
بازدید درس آشنایی با پرندگان
--
شنبه 98/10/14
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
دوشنبه 98/10/16

 فرهنگ اقوام و عشایر ایران

امتحان پرندگان

کیومرث فلاحی

13:15

 چهارشنبه 98/10/18
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
شنبه 98/10/21
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
دوشنبه 98/10/23
فرهنگ اقوام و عشایر ایران
کیومرث فلاحی
چهارشنبه 98/10/25
زبان تحصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
شنبه 98/10/28
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
دوشنبه 98/10/30
فرهنگ اقوام و عشایر ایران
کیومرث فلاحی

 

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه 98/11/02
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر
پنجشنبه 98/11/03
سفر درس فنون و مهارت‌ها
--
جمعه 98/11/04
سفر درس فنون و مهارت‌ها
--
 شنبه 98/11/05
 آشنایی با نجوم و صورفلکی
ناصر کاوه فیروز
 دوشنبه 98/11/07

آشنایی با نجوم و صورفلکی

امتحان اقوام و عشایر

ناصر کاوه فیروز

13:15

 شنبه 98/11/12
 آداب معاشرت و الگوهای رفتاری
جلال نصیریان
 دوشنبه 98/11/14
 زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
 چهارشنبه 98/11/16
 آداب معاشرت و الگوهای رفتاری
جلال نصیریان
شنبه
98/11/19
 زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
 دوشنبه 98/11/21
 زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
شنبه
 98/11/26  تاریخ معاصر ایران
کامران کشیری
 دوشنبه 98/11/28
 تاریخ معاصر ایران
 کامران کشیری
 چهارشنبه 98/11/30
آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران
کامران کمالی

 

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه 98/12/03
تاریخ معاصر ایران
کامران کشیری
دوشنبه 98/12/05
تاریخ معاصر ایران
کامران کشیری
چهارشنبه 98/12/07
آشنایی با خزندگان‌ و دوزیستان ایران
کامران کمالی
شنبه 98/12/10

آشنایی بادوزیستان و خزندگان

10 الی 13:30

کامران کمالی
دوشنبه 98/12/12

آشنایی بادوزیستان و خزندگان

10 الی 13:30

کامران کمالی

چهارشنبه 98/12/14
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
آرش نورآقایی
دوشنبه 98/12/19

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

آرش نورآقایی

تاریخ معاصر ایران  14 الی 17

کامران کشیری 
چهارشنبه
98/12/21
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
آرش نورآقایی
جمعه
98/12/23
بازدید درس فرهنگ اقوام و عشایر ایران
--

 

فروردین

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه 99/01/23
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه
محمد نبی‌خانی
دوشنبه 99/01/25
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه
محمد نبی‌خانی
چهارشنبه 99/01/27
گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی
شنبه 99/01/30
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه
محمد نبی‌خانی

 

اردیبهشت

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه  99/02/01 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه
محمد نبی‌خانی
چهارشنبه 99/02/03
گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی
شنبه 99/02/06

آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران

ساعت 10 الی 13:30

کامران کمالی
 دوشنبه 99/02/08
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه
محمد نبی‌خانی
چهارشنبه 99/02/10

آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران

ساعت 10 الی 13:30

کامران کمالی
 شنبه 99/02/13
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج
 دوشنبه 99/02/15
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج
 چهارشنبه 99/02/17
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج

 

مهر

 روز تاریخ  درس استاد
پنجشنبه 99/07/03
سفر درس گردشگری آبی
کیانوش محرابی
جمعه
99/07/04

دریافت مشاوره تخصصی رایگان
مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :