برنامه کلاسی دوره 50 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 50 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه درسی دوره 50 راهنمایان اکوتوریسم

آبان

 روز

تاریخ

 درس

استاد
 یکشنبه 1400/08/30
افتتاحیه دوره
موسسه طبیعت

آذر

 روز

تاریخ

 درس

استاد

سه‌شنبه

1400/09/02

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

پنجشنبه

1400/09/04

آشنایی با نجوم و صور فلکی

ناصر کاوه‌فیروز

یکشنبه

1400/09/07

اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

سه‌شنبه

1400/09/09

اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

 پنجشنبه

1400/09/11

آشنایی با نجوم و صور فلکی

ناصر کاوه‌فیروز

یکشنبه

1400/09/14

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

سه‌شنبه

1400/09/16

اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

پنجشنبه

1400/09/18

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

 یکشنبه

1400/09/21

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

 سه‌شنبه

1400/09/23

مناطق حفاظت‌شده ایران

شهاب چراغی

 پنجشنبه

1400/09/25

اکولوژی و حفاظت 

کامران کمالی

یکشنبه

1400/09/28

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی 

 سه‌شنبه

1400/09/30

اکولوژی و حفاظت 

کامران کمالی

دی

 روز

تاریخ

 درس

استاد

پنجشنبه

1400/10/02

جغرافیای کوهستان

سعید صبور

یکشنبه

1400/10/05

 امتحان مبانی اکوتوریسم و مناطق حفاظت‌شده 

قوانین و مقررات تورگردانی

 16:00 الی 17:00 

محمد منظرنژاد

سه‌شنبه

1400/10/07

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد 

پنجشنبه

1400/10/09

جغرافیای کوهستان

سعید صبور 

یکشنبه 

 1400/10/12

امتحان اکولوژی و حفاظت

قوانین و مقررات تورگردانی

16:00 الی 17:00

محمد منظرنژاد 

 سه‌شنبه

1400/10/14 

آشنایی با تجهیزات گردشگری

حسین ابراهیمی

یکشنبه

1400/10/19 

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد 

 سه‌شنبه

1400/10/21

عکاسی در طبیعت

مهدی نبی‌یان

 پنجشنبه

1400/10/23 

عکاسی در طبیعت

مهدی نبی‌یان

 یکشنبه

1400/10/26 

امتحان قوانین و مقررات

عکاسی در طبیعت

16:00 الی 17:00

مهدی نبی‌یان

 سه‌شنبه

1400/10/28 

آشنایی با حشرات و بندپایان

علیرضا نادری 

 پنجشنبه

1400/10/30

آشنایی با زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

بهمن

 روز

تاریخ

 درس

استاد

 یکشنبه

1400/11/03

آشنایی با زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

سه‌شنبه

1400/11/05

آشنایی با حشرات و بندپایان

علیرضا نادری

پنجشنبه

1400/11/07

تاریخ معاصر ایران

طه ولی زاده

یکشنبه

1400/11/10

امتحان اکوسیستم‌ها و حشرات

آشنایی با زمین‌شناسی

16:00 الی 17:00

کیمیا عجایبی

سه‌شنبه

1400/11/12

تاریخ معاصر ایران

طه ولی‌زاده

پنجشنبه

1400/11/14

تاریخ معاصر ایران

طه ولی‌زاده

یکشنبه

1400/11/17

تاریخ معاصر ایران

طه ولی‌زاده

سه‌شنبه

1400/11/19

جغرافیای کوهستان

سعید صبور

 پنجشنبه

1400/11/21

آشنایی با زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

اسفند

 روز

تاریخ

 درس

استاد

یکشنبه

1400/12/01

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

سه‌شنبه

1400/12/03

امتحان زمین شناسی

شناخت صنعت گردشگری

16:00 الی 17:00

اشکان بروج

پنجشنبه

1400/12/05

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

یکشنبه

1400/12/08

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

یکشنبه

1400/12/15

آشنایی با GPS و نقشه‎خوانی

مسعود فرحبخش

سه‌شنبه

1400/12/17

آشنایی با ماهیان و آبزیان

کیاوش گلزاریان‌پور

پنجشنبه

1400/12/19

آشنایی با ماهیان و آبزیان

کیاوش گلزاریان‌پور

فروردین

 روز

تاریخ

 درس

استاد

سه‌شنبه

1401/01/16

آشنایی با نجوم و صور فلکی

سعید مذهب

پنجشنبه

1401/01/18

آشنایی با نجوم و صور فلکی

سعید مذهب

جمعه

1401/01/19

بازدید زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

یکشنبه

1401/01/21

شناخت اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

سه‌شنبه

1401/01/23

شناخت اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

پنجشنبه

1401/01/25

استقرار در طبیعت

محمود سخت‌باز

یکشنبه

1401/01/28

استقرار در طبیعت

محمد سخت‎باز

سه‎شنبه

1401/01/30

شناخت اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

اردیبهشت

 روز

تاریخ

 درس

استاد

پنجشنبه

1401/02/01

--

--

یکشنبه

1401/02/04

اخلاق حرفه‎ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

مهسا مطهر

 سه‌شنبه

 1401/02/06

اخلاق حرفه‎ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

مهسا مطهر

پنجشنبه

1401/02/15

 سفر و امتحان استقرار در طبیعت

محمود سخت‎باز

جمعه

1401/02/16

یکشنبه

1401/02/18

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

سه‎شنبه

1401/02/20

اقوام و عشایر ایران زمین

علی چراغی

پنجشنبه

1401/02/22

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی 

یکشنبه

1401/02/25

 آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

سه‌شنبه

1401/02/27

اقوام و عشایر ایران زمین 

علی چراغی 

پنجشنبه

1401/02/29

سفر پستانداران

شهاب چراغی

جمعه 1401/02/30

خرداد

 روز

تاریخ

 درس

استاد

یکشنبه

1401/03/01

امتحان پستانداران

زبان تخصصی اکوتوریسم

16:00 الی 17:00

شاهین سبحانی

سه‌شنبه

1401/03/03

اقوام و عشایر ایران زمین 

علی چراغی

یکشنبه

1401/03/08

امتحان شناخت صنعت گردشگری

زبان تخصصی اکوتوریسم

16:00 الی 17:00

شاهین سبحانی

سه‌شنبه

 1401/03/10

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی 

سه‌شنبه

1401/03/17

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی 

پنجشنبه

1401/03/19

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی 

یکشنبه

1401/03/22

زبان تخصصی اکوتوریسم 

 شاهین سبحانی

سه‌شنبه

1401/03/24

امتحان اقوام و عشایر

زبان تخصصی اکوتوریسم

16:00 الی 17:00

شاهین سبحانی

پنجشنبه

1401/03/26

کمک‎های اولیه و امداد و نجات

مرتضی نادی

یکشنبه

1401/03/29

آشنایی با پرندگان و پرنده‎نگری

پرویز بختیاری

سه‌شنبه

1401/03/31

آشنایی با فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

تیر

 روز

تاریخ

 درس

استاد

پنجشنبه

1401/04/02

زبان تخصصی اکوتوریسم 

شاهین سبحانی 

یکشنبه

1401/04/05

امتحان درس زبان

آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

16:00 الی 17:00

پرویز بختیاری

سه‌شنبه

1401/04/07

آشنایی با فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

پنجشنبه

1401/04/09

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

یکشنبه

1401/04/12

آشنایی با پرندگان و پرنده‎نگری

پرویز بختیاری

سه‌شنبه

1401/04/14

آشنایی با فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

پنجشنبه

1401/04/16

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران 

مرتضی نادی

جمعه

1401/04/17

بازدید درس پرندگان

پرویز بختیاری

سه‌شنبه

1401/04/21

امتحان درس پرندگان

آشنایی با فنون و مهارت‌های تورگردانی

16:00 الی 17:00

مهسا مطهر

پنجشنبه

1401/04/23

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

یکشنبه

1401/04/26

آشنایی با فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

سه‌شنبه

1401/04/28

آشنایی با فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

پنجشنبه

1401/04/30

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی 

مرداد

 روز

تاریخ

 درس

استاد

یکشنبه

1401/05/02

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

سه‌شنبه

1401/05/04

آشنایی با فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

پنجشنبه

1401/05/06

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

جمعه

1401/05/07

کلاس عملی کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

یکشنبه

1401/05/09

آشنایی با گیاهان ایران 

مجید اسکندری

سه‌شنبه

1401/05/11

امتحان کمک‌های اولیه

آشنایی با گیاهان ایران

10:00 الی 18:00

مجید اسکندری

پنجشنبه

1401/05/13

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

جمعه

1401/05/14

بازدید درس گیاهان

مجید اسکندری

یکشنبه

1401/05/23

آشنایی با فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

سه‎شنبه

1401/05/25

امتحان گیاهان

سخنوری و فن بیان

10:00 الی 18:00

مهسا مطهر

پنجشنبه

1401/05/27

تجربه سفر

حسین عبداللهی

 یکشنبه

1401/05/30

اصول سرپرستی گشت‌ها در طبیعت

محمد اسدی

شهریور

 روز

تاریخ

 درس

استاد

سه‌شنبه

1401/06/01

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

کامران کمالی

پنجشنبه

1401/06/03

سفر کوهپیمایی

حسین ابراهیمی

جمعه

1401/06/04

یکشنبه

1401/06/06

سخنوری و فن بیان

مهسا مطهر

سه‌شنبه

1401/06/08

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

کامران کمالی

پنجشنبه

1401/06/10

شناخت روحیات ملل انگلیسی

میثم امامی

یکشنبه

1401/06/13

امتحان فنون و مهارت‌ها

اخلاق حرفه ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

10:00 الی 18:00

مهسا مطهر

سه‌شنبه

1401/06/15

شناخت روحیات ملل انگلیسی

میثم امامی

پنجشنبه

1401/06/17

شناخت روحیات ملل فرانسه

نگار قوسی

یکشنبه

1401/06/20

سخنوری و فن بیان

مهسا مطهر

سه‌شنبه

1401/06/22

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

کامران کمالی

پنجشنبه

1401/06/24

شناخت روحیات ملل چینی

احمد خلیلی

جمعه

1401/06/25

بازدید درس خزندگان

کامران کمالی

یکشنبه

1401/06/27

شناخت روحیات ملل آلمانی

نرگس ندرلو

سه‌شنبه

1401/06/29

امتحان خزندگان

شناخت روحیات ملل ژاپنی

10:00 الی 18:00

احمد خلیلی

مهر

 روز

تاریخ

 درس

استاد

یکشنبه

1401/07/10

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

سه‌شنبه

1401/07/12

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

یکشنبه

1401/07/17

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

سه‌شنبه

1401/07/19

شناخت روحیات ملل ایتالیایی

مریم کریمی

پنجشنبه

1401/07/21

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ریحانه جمالی

یکشنبه

1401/07/24

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ریحانه جمالی

سه‌شنبه

1401/07/26

آشنایی با جغرافیای کوهستان

سعید صبور

پنجشنبه

1401/07/28

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ریحانه جمالی

آبان

 روز

تاریخ

 درس

استاد

یکشنبه 1401/08/01 آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی ریحانه جمالی
سه‌شنبه 1401/08/03 اصول تفسیر میراث
میثم امامی
پنجشنبه 1401/08/05 آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
ریحانه جمالی
جمعه 1401/08/06 بازدید درس پرندگان
پرویز بختیاری
یکشنبه 1401/08/08 شناخت روحیات ملل فرانسه
نگار قوسی
سه‌شنبه 1401/08/10 اصول تفسیر میراث
میثم امامی
یکشنبه 1401/08/29 اصول تفسیر میراث
میثم امامی

دوره راهنمایان طبیعتگردی شامل 30 عنوان درسی اصلی‌ست که می‌توانید لیست کامل دروس را با جزئیات (تعداد ساعت، مدرس، منابع) را در لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست دروس راهنمایان طبیعت‌گردی

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :