برنامه کلاسی دوره 53 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 53 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 53 راهنمایان اکوتوریسم (حضوری)

خرداد 

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1401/02/31

افتتاحیه دوره

مسعود جامسون

دوشنبه

1401/03/02

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

چهارشنبه

1401/03/04

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

شنبه

 1401/03/07

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

دوشنبه

1401/03/09

فرایند صدور کارت تورلیدری

مینا مجتبایی

 چهارشنبه

 1401/03/11

آشنایی با تجهیزات طبیعتگردی

حسین ابراهیمی

 دوشنبه

1401/03/16

اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

شهرام شرفی

 چهارشنبه

1401/03/18

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

 شنبه

1401/03/21

اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری 

شهرام شرفی 

 دوشنبه

1401/03/23

امتحان مبانی اکوتوریسم

اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

16:30 الی 17:00

شهرام شرفی

 چهارشنبه

1401/03/25

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

 شنبه

1401/03/28

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

 دوشنبه

1401/03/30

امتحان اکوسیستم‌ها

اکولوژی و حفاظت

16:30 الی 17:00

کامران کمالی 

تیر

روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1401/04/01

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

آرش نورآقایی

شنبه

1401/04/04

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

آرش نورآقایی

دوشنبه

1401/04/06

امتحان اکولوژی

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

16:30 الی 17:00

آرش نورآقایی

چهارشنبه

1401/04/08

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

آرش نورآقایی

پنجشنبه

1401/04/09

مفاهیم و اصول پایه طبیعت گردی 

حسین ابراهیمی

 

جمعه

1401/04/10

شنبه

1401/04/11

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

دوشنبه

1401/04/13

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

چهارشنبه

1401/04/15

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

 دوشنبه

1401/04/20

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

 چهارشنبه

1401/04/22

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

 شنبه

1401/04/25

آشنایی با حشرات و بندپایان

علیرضا نادری

چهارشنبه

1401/04/29

آشنایی با حشرات و بندپایان

علیرضا نادری

مرداد

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

 1401/05/01

آشنایی با عوارض زمین‎شناسی

کیمیا عجایبی

دوشنبه

1401/05/03

امتحان حشرات

آشنایی با عوارض زمین‎شناسی

16:30 الی 17:00

کیمیا عجایبی

چهارشنبه

1401/05/05

آشنایی با عوارض زمین‎شناسی

کیمیا عجایبی

شنبه

1401/05/08

آشنایی با عوارض زمین‎شناسی

کیمیا عجایبی

دوشنبه

1401/05/10

آشنایی با عوارض زمین‎شناسی

کیمیا عجایبی

چهارشنبه

1401/05/12

آشنایی با مناطق چهارگانه

داوود ملکی

شنبه

1401/05/22

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژآد

دوشنبه

1401/05/24

امتحان زمین‌شناسی

قوانین و مقررات تورگردانی

16:30 الی 17:00

محمد منظرنژاد

چهارشنبه

1401/05/26

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

شنبه

1401/05/29

استقرار در طبیعت

محمود سخت‎باز

دوشنبه

1401/05/31

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

شهریور

روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1401/06/02

استقرار در طبیعت

محمود سخت‎باز

پنجشنبه

1401/06/03

سفر استقرار در طبیعت

 

محمود سخت‎باز

جمعه

1401/06/04

شنبه

1401/06/05

بازخورد سفر استقرار و اصول طبیعت گردی

مسعود جامسون

دوشنبه

1401/06/07

امتحان قوانین و مقررات

آشنایی با گیاهان ایران

16:30 الی 17:00

مجید اسکندری

چهارشنبه

1401/06/09

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

شنبه

1401/06/12

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

دوشنبه

1401/06/14

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

چهارشنبه

1401/06/16

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

جمعه

1401/06/18

بازدید درس گیاهان

مجید اسکندری

شنبه

1401/06/19

تاریخ معاصر ایران

کامران کشیری

دوشنبه

1401/06/21

امتحان گیاهان

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

16:30 الی 17:00

مرتضی نادی

چهارشنبه

1401/06/23

تاریخ معاصر ایران

کامران کشیری

دوشنبه

1401/06/28

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

چهارشنبه

1401/06/30

تاریخ معاصر ایران

کامران کشیری

مهر

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1401/07/09

تاریخ معاصر ایران

کامران کشیری

دوشنبه

1401/07/11

بازخورد سفر استقرار و اصول پایه طبیعت‌گردی

مسعود جامسون

شنبه

1401/07/16

شناخت روحیات ملل انگلیسی

میثم امامی

دوشنبه

1401/07/18

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

چهارشنبه

1401/07/20

شناخت روحیات ملل انگلیسی

میثم امامی

شنبه

1401/07/23

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

دوشنبه

1401/07/25

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

چهارشنبه

1401/07/27

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

شنبه

1401/07/30

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

آبان

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1401/08/02

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

چهارشنبه

1401/08/04

 

 

پنجشنبه

1401/08/05

سفر درس پستانداران

شهاب چراغی

جمعه

1401/08/06

شنبه

1401/08/07

بازخورد سفر پستانداران

مسعود سخت‌باز

دوشنبه

1401/08/09

امتحان پستانداران

شناخت روحیات ملل (فرانسه)

16:30 الی 17:00

نگار قوسی

چهارشنبه

1401/08/11

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

شنبه

1401/08/14

شناخت روحیات ملل (ایتالیایی)

مریم کریمی

دوشنبه

1401/08/16

امتحان کمک‌های اولیه

فنون و مهارت‌های تورگردانی

16:30 الی 17:00

مهسا مطهر

چهارشنبه

1401/08/18

شناخت روحیات ملل (ژاپنی)

احمد خلیلی

شنبه

1401/08/21

شناخت روحیات ملل (چینی)

احمد خلیلی

دوشنبه

1401/08/23

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

چهارشنبه

1401/08/25

شناخت روحیات ملل (آلمانی)

محمدرضا دانشور

شنبه

1401/08/28

آشنایی با نجوم و صور فلکی

کاظم کوکرم

دوشنبه

1401/08/30

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

آذر

روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1401/09/02

آشنایی با نجوم و صور فلکی

کاظم کوکرم 

پنجشنبه

1401/09/03

سفر مناطق حفاظت شده

داوود ملکی

جمعه

1401/09/04

شنبه

1401/09/05

آشنایی با ماهیان و آبزیان

کیاوش گلزاریان‌پور

دوشنبه

1401/09/07

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

چهارشنبه

1401/09/09

اصول سخنوری و فن بیان

مهسا مطهر

شنبه

1401/09/12

آشنایی با ماهیان و آبزیان

کیاوش گلزاریان‌پور

دوشنبه

1401/09/14

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

چهارشنبه

1401/09/16

اصول سخنوری و فن بیان

مهسا مطهر

شنبه

1401/09/19

اصول و مبانی عکاسی

نیما عربشاهی

دوشنبه

1401/09/21

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

مهسا مطهر

چهارشنبه

1401/09/23

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

مهسا مطهر

جمعه

1401/09/25

سفر زمین‌شناسی

 

کیمیا عجایبی

 

شنبه

1401/09/26

اصول و مبانی عکاسی

نیما عربشاهی

دوشنبه

1401/09/28

اصول و مبانی عکاسی

نیما عربشاهی

چهارشنبه

1401/09/30

تجربه سفر

حسین عبداللهی

دی

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1401/10/03

اصول سرپرستی گشت‌ها در طبیعت

محمد اسدی

دوشنبه

1401/10/05

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

شنبه

1401/10/10

آشنایی با پرندگان ایران و پرنده‎نگری

پرویز بختیاری

دوشنبه

1401/10/12

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

چهارشنبه

1401/10/14

نقشه‌خوانی و GPS

شاهو نیک‎نام

شنبه

1401/10/17

آشنایی با پرندگان ایران و پرنده‎نگری

پرویز بختیاری

دوشنبه

1401/10/19

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

چهارشنبه

1401/10/21

شناخت روحیات ملل (انگلیسی)

میثم امامی

شنبه

1401/10/24

آشنایی با پرندگان ایران و پرنده‎نگری

پرویز بختیاری

دوشنبه

1401/10/26

امتحان فنون و مهارت‌ها

اقوام و عشایر ایران

16:30 الی 17:00

علی چراغی

چهارشنبه

1401/10/28

شناخت روحیات ملل (آلمانی)

محمدرضا دانشور

بهمن

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1401/11/01

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

دوشنبه

1401/11/03

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1401/11/05

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

جمعه

1401/11/07

سفر پرندگان

 

پرویز بختیاری

 

شنبه

1401/11/08

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

دوشنبه

1401/11/10

امتحان پرندگان

اقوام و عشایر ایران

10:00 الی 18:00

علی چراغی

چهارشنبه

1401/11/12

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

دوشنبه

1401/11/17

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

 1401/11/19

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

دوشنبه

1401/11/24

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

چهارشنبه

1401/11/26

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

اسفند

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1401/12/01

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1401/12/03

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

شنبه

1401/12/06

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

 دوشنبه

1401/12/08

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

 چهارشنبه

1401/12/10

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

 شنبه

1401/12/13

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

 دوشنبه

1401/12/15

امتحان اقوام و عشایر

آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران

16:30 الی 17:00

کامران کمالی

شنبه

1401/12/20

آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران

کامران کمالی

 دوشنبه

1401/12/22

آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران

کامران کمالی

 چهارشنبه

1401/12/24

تعطیل

--

 شنبه

1401/12/27

تعطیل

--

فروردین

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1402/01/14

تاریخ معاصر ایران

کامران کشیری

چهارشنبه

1402/01/16

اعلام می‌گردد.

--

شنبه

1402/01/19

تاریخ معاصر ایران

کامران کشیری

دوشنبه

1402/01/21

تاریخ معاصر ایران

کامران کشیری

چهارشنبه 1402/02/23 تعطیل رسمی

شنبه

1402/01/26

اخلاق حرفه‌ای و الکوهای رفتاری در گردشگری

محمد یزدانی

دوشنبه

1402/01/28

امتحان خزندگان

اخلاق حرفه‌ای و الکوهای رفتاری در گردشگری

16:30 الی 17:00

محمد یزدانی

اردیبهشت

روز

تاریخ

درس

استاد

جمعه
1402/02/15 سفر زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی

خرداد

روز

تاریخ

درس

استاد

جمعه
1402/03/05

بازدید خزندگان

11:00 الی 13:00

کامران کمالی

دوره راهنمایان طبیعتگردی شامل 30 عنوان درسی اصلی‌ست که می‌توانید لیست کامل دروس را با جزئیات (تعداد ساعت، مدرس، منابع) را در لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست دروس راهنمایان طبیعت‌گردی

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :