برنامه کلاسی دوره 41 اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 41 اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 41 راهنمایان اکوتوریسم

 

مهر

 

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه 98/07/13
 افتتاحیه
یکشنبه 98/07/14 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
سه شنبه
98/07/16 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
پنجشنبه 98/07/18 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
یکشنبه 98/07/21 اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
سه شنبه
98/07/23

امتحان مبانی اکوتوریسم

اکولوژی و حفاظت

16:30

کامران کمالی

پنجشنبه 98/07/25 اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
یکشنبه 98/07/28 اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
سه شنبه
98/07/30 -- --

 

آبان

 روز تاریخ  درس استاد
پنجشنبه 98/08/02 تجهیزات طبیعتگردی و کوهپیمایی
حسین ابراهیمی
 یکشنبه 98/08/12

امتحان اکولوژی

جغرافیای کوهستان

16:30

سعید صبور

 سه شنبه
98/08/14
آشنایی با اکوسیستم‌های ایران و جهان
علیرضا نادری
چهارشنبه
98/08/15
 سفر درس مبانی اکوتوریسم
--
 پنجشنبه 98/08/16
سفر درس مبانی اکوتوریسم  --
جمعه
98/08/17
سفر درس مبانی اکوتوریسم  --
یکشنبه
 98/08/19 آشنایی با اکوسیستم‌های ایران و جهان
علیرضا نادری
 سه شنبه
 98/08/21 آشنایی با اکوسیستم‌های ایران و جهان
علیرضا نادری
 پنجشنبه 98/08/23
جغرافیای کوهستان
سعید صبور
 یکشنبه 98/08/26
آشنایی با زمین شناسی
کیمیا عجایبی
 سه شنبه
98/08/28
آشنایی با مناطق حفاظت شده
داوود ملکی
 پنجشنبه 98/08/30
تجربه سفر
حسین عبداللهی

 

آذر

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه 98/09/03 آشنایی با زمین شناسی
کیمیا عجایبی
پنجشنبه
98/09/07
آشنایی با زمین شناسی
کیمیا عجایبی
یکشنبه
98/09/10
آشنایی با زمین شناسی
کیمیا عجایبی
سه شنبه
98/09/12
استقرار در طبیعت
محمود سخت‌باز
پنجشنبه
98/09/14
مدیریت ذهن و تنفس
روناک برزگری
یکشنبه
98/09/17

امتحان زمین شناسی

استقرار در طبیعت

16:30

محمود سخت‌باز

 سه شنبه
98/09/19
استقرار در طبیعت
محمود سختباز
پنجشنبه 98/09/21
سفر درس استقرار در طبیعت
--
جمعه
98/09/22
سفر درس استقرار در طبیعت
--
یکشنبه 98/09/24
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
سه شنبه
98/09/26
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
پنجشنبه 98/09/28
پروژه
مسعود جامسون

 

دی

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه 98/10/01 شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
سه شنبه
98/10/03
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
پنجشنبه
98/10/05

آشنایی با حشرات و بندپایان

(پروانه‌های ایران و پرنده‌نگری)

علیرضا نادری
یکشنبه
98/10/08

آشنایی با حشرات و بندپایان

(پروانه‌های ایران و پروانه‌نگری)

علیرضا نادری
سه شنبه
98/10/10
قوانین و مقررات تورگردانی 17:30
محمد منظرنژاد
پنجشنبه
98/10/12
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
یکشنبه
98/10/15

امتحان حشرات

آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

16:30

پرویز بختیاری

سه شنبه
98/10/17
قوانین و مقررات تورگردانی 17:30
محمد منظرنژاد
پنجشنبه
98/10/19
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
یکشنبه 98/10/22

امتحان قوانین و مقررات

آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

16:30

پرویز بختیاری

سه شنبه
98/10/24
تاریخ معاصر ایران
کامران کشیری
پنجشنبه 98/10/26
تاریخ معاصر ایران
کامران کشیری
یکشنبه
 98/10/29 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری

 

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
سه شنبه
98/11/01 تاریخ معاصر ایران
کامران کشیری
پنجشنبه
98/11/03
تاریخ معاصر ایران
کامران کشیری
جمعه
98/11/04
بازدید درس آشنایی با پرندگان
--
یکشنبه
98/11/06
 فرهنگ اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
سه شنبه 98/11/08

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

یکشنبه 98/11/13
فرهنگ اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
 سه شنبه
98/11/15

امتحان پرندگان

آشنایی با گیاهان ایران

16:30

مجید اسکندری

 پنجشنبه 98/11/17
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
 یکشنبه 98/11/20
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
 یکشنبه 98/11/27
فرهنگ اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
 سه شنبه
98/11/29
 عکاسی از حیات وحش و طبیعت
مهدی نبی‌یان

 

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد
پنجشنبه 98/12/01
 عکاسی از حیات وحش و طبیعت
 مهدی نبی‌یان
جمعه
 98/12/02 بازدید درس آشنایی با گیاهان
--
یکشنبه 98/12/04
فرهنگ اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
سه‌شنبه 98/12/06

عکاسی از حیات وحش

مهدی نبی‌یان

پنجشنبه 98/12/08
آشنایی با خزندگان و دوزیستان
کامران کمالی
یکشنبه 98/12/11
آشنایی با خزندگان و دوزیستان
کامران کمالی
سه‌شنبه 98/12/13

 فرهنگ اقوام و عشایر ایران

 17 الی 20:45

 علی چراغی
پنجشنبه
98/12/15

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

10 الی 13

14 الی 17

 کامران کمالی
سه‌شنبه 98/12/20

 فرهنگ اقوام و عشایر ایران

17 الی 20:45

علی چراغی

پنجشنبه 98/12/22

عکاسی از حیات وحش

مهدی نبی‌یان
جمعه 98/12/23
 بازدید درس آشنایی با خزندگان و دوزیستان
--

 

فروردین

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه 99/01/24

فنون و مهارت‌های تورگردانی

17 الی 20:30

ایمان روئین‌دژی
سه‌شنبه
99/01/26

فنون و مهارت‌های تورگردانی

17 الی 20:30

ایمان روئین‌دژی
پنجشنبه 99/01/28

عکاسی از حیات وحش

10 الی 13

مهدی نبی‌یان

فنون و مهارت‌های تورگردانی 

14 الی 17

ایمان روئین‌دژی
یکشنبه 99/01/31

فنون و مهارت‌های تورگردانی

17 الی 20:30

ایمان روئین‌دژی

 

اردیبهشت

 روز تاریخ  درس استاد
 دوشنبه 99/02/01
فرهنگ اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
 سه‌شنبه
99/02/02

آشنایی با پستانداران ایران

19 الی 22

شهاب چراغی
پنجشنبه
99/02/04 فنون و مهارت‌های تورگردانی
ایمان روئین‌دژی
شنبه
99/02/06
 فرهنگ اقوام و عشایر ایران
 علی چراغی
 یکشنبه 99/02/07

 آشنایی با پستانداران ایران

19 الی 22

 شهاب چراغی
 سه‌شنبه 99/02/09

آشنایی با پستانداران

19 الی 22

شهاب چراغی
 یکشنبه 99/02/14

آشنایی با پستانداران ایران

19 الی 22

شهاب چراغی
سه‌شنبه
99/02/16
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج
 پنجشنبه 99/02/18
 اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری
مهسا مطهر
 یکشنبه 99/02/21
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج
 سه‌شنبه 99/02/23

آشنایی با نجوم و صور فلکی

17:30 الی 20:30

کاظم کوکرم
 یکشنبه 99/02/28
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج
 سه‌شنبه 99/02/30

آشنایی با نجوم و صور فلکی

17:30 الی 20:30

کاظم کوکرم

 

خرداد

 روز تاریخ  درس استاد
پنجشنبه 99/03/01

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

مهسا مطهر
یکشنبه
99/03/11
اصول تفسیر میراث
میثم امامی
 سه‌شنبه 99/03/13
تاریخ معاصر
طه ‌ولی‌زاده
 یکشنبه 99/03/18
اصول تفسیر میراث
میثم امامی
 سه‌شنبه 99/03/20
تاریخ معاصر
 طه ولی‌زاده
 پنجشنبه 99/03/22
 تاریخ معاصر
 طه ولی‌زاده
 یکشنبه 99/03/25
 اصول تفسیر میراث
 میثم امامی
 سه‌شنبه 99/03/27
 تاریخ معاصر
 طه‌ ولی‌زاده

 

تیر

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه
99/04/01 آشنایی با خزندگان و دوزیستان کامران کمالی
سه‌شنبه 99/04/03 سخنوری و فن‌یان مهسا مطهر
پنجشنبه 99/04/05 آشنایی با خزندگان و دوزیستان کامران کمالی
یکشنبه 99/04/08 آشنایی با خزندگان و دوزیستان کامران کمالی
سه‌شنبه 99/04/10 سخنوری و فن‌بیان مهسا مطهر
پنجشنبه 99/04/12 سخنوری و فن‌بیان مهسا مطهر
یکشنبه 99/04/15 گردشگری آبی ساحلی کیانوش محرابی
سه‌شنبه 99/04/17 کمک‌های اولیه محمد نبی‌خانی
پنجشنبه 99/04/19 گردشگری آبی ساحلی کیانوش محرابی
 یکشنبه 99/04/22 کمک‌های اولیه محمد نبی‌خانی
 سه‌شنبه 99/04/24 کمک‌های اولیه محمد نبی‌خانی
 پنجشنبه 99/04/26 کمک‌های اولیه محمد نبی‌خانی
 یکشنبه 99/04/29 کمک‌های اولیه مجمد نبی‌خانی
سه‌شنبه 99/04/31 کمک‌های اولیه محمد نبی‌خانی

 

مرداد

 روز تاریخ  درس استاد
 یکشنبه 99/05/05
زبان تخصصی اکوتوریسم
 شاهین سبحانی
 سه‌شنبه 99/05/07
 زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
 یکشنبه 99/05/12
 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی  
 سه‌شنبه 99/05/14
 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی  
 پنجشنبه 99/05/16
آشنایی با روحیات ملل  ایمان روئین‌دژی
 یکشنبه 99/05/19
زبان تخصصی اکوتوریسم   شاهین سبحانی  
 سه‌شنبه 99/05/21
زبان تخصصی اکوتوریسم   شاهین سبحانی  
 پنجشنبه 99/05/23
آشنایی با روحیات ملل  ایمان روئین‌دژی
 یکشنبه 99/05/26
زبان تخصصی اکوتوریسم   شاهین سبحانی  
 سه‌شنبه 99/05/28
زبان تخصصی اکوتوریسم   شاهین سبحانی  
 پنجشنبه 99/05/30
 آشنایی با روحیات ملل ایمان روئین‌دژی

 

شهریور

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه 99/06/05
آشنایی با روحیات ملل
ایمان روئین‌دژی

 

مهر

 روز تاریخ  درس استاد
پنجشنبه 99/07/03
سفر درس گردشگری آبی
کیانوش محرابی
جمعه
99/07/04

آبان

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه 99/08/06
امتحان شناخت صنعت
17:00 الی 16:30
یکشنبه
99/08/11
امتحان آشنایی با پستانداران
17:00 الی 16:30
 سه‌شنبه 99/08/20
 امتحان خزندگان و دوزیستان
17:00 الی 16:30
سه‌شنبه
99/08/27
امتحان زبان تخصصی
17:00 الی 16:30

دریافت مشاوره تخصصی رایگان
مطالب مرتبط


برچسب ها


برنامه کلاسیدوره 41 راهنمایان اکوتوریسمکاربرد فناوری اطلاعات در سفرمدیریت بحران و کمک‌های اولیهالگوهای رفتاری در گردشگریاصول تفسیر میراثآشنایی با پستانداران ایرانزبان تخصصی اکوتوریسمآشنایی با گیاهان ایراناقوام و عشایر ایرانآشنایی با خزندگان و دوزیستانفن بیان و سخنوریعکاسی از حیات وحشفنون و مهارت‌های تورگردانیآشنایی با پرندگانشناخت صنعت گردشگریتاریخ معاصر ایرانآشنایی با نجوم و صورفلکیگردشگری آبی ساحلیحشرات و بندپایانپروانه‌های ایران و پروانه‌نگریقوانین و مقررات تورگردانیشناخت روحیات مللآشنایی با زمین شناسیآشنایی با مناطق حفاظت شدهمبانی اکوتوریسماکولوژی و حفاظتکوهپیماییآشنایی با اکوسیستم‌های ایرانجغرافیای کوهستانآشنایی با میراث فرهنگیتجهیزات طبیعت‌گردیایمان روئین‌دژیشهاب چراغیعلی چراغیاشکان بروجمهسا مطهرمهدی نبی‌یانکامران کمالیمجید اسکندریکامران کشیریعلیرضا نادریمحمد منظرنژادمسعود جامسونمحمود سخت‌بازکیمیا عجایبیداوود ملکیحسین عبداللهیسعید صبورحسین ابراهیمیکاظم کوکرم

ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :