رزومه آقای شهرام شرفی
خانه / رزومه / معرفی مدرسین موسسه / رزومه آقای شهرام شرفی

روزمه جناب آقای شهرام شرفی

آقای شهرام شرفی

آقای شهرام شرفی از مدرسین موسسه طبیعت در دوره‎ی راهنمایان طبیعت‌گردی و بوم‌گردشگری برای درس آشنایی با اکوسیستم‌های ایران و جغرافیای جانوری هستند.

اطلاعات فردی

نام و نام‌خانوادگی: شهرام شرفی
تاریخ تولد: 1351
محل متولد: تهران

راه‌های ارتباطی

اینستاگرام: marine_ecotourism_education@

سوابق تحصیلی

- كارشناسی رشته زيست‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان كارشناسی ارشد رشته زيست‌شناسی دريا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
- دكتری رشته اكولوژی دريا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران عناوين پايان‌نامه‌ها:
شناسايی خرچنگ‌های پهنه جزر و مدی شرق استان هرمزگان و بررسی برخی از خصوصيات خرچنگ پهن خوراكی P.pelagicus (كارشناسی ارشد)
بررسی امکان توليد سوخت زيستی (Biofuel) از توده زنده سرخس آبزی آزولا Sp. Azolla (در تالاب انزلی) (دكتری)

سوابق شغلی

از سال 1379 تا سال 1393

- از 1379-1382 به صورت حق التدريس
- مدير گروه زيست‌شناسی (جانوری، سلولی و مولکولی ، زيست دريا) 1382-1386
- از سال 82 عضو هيأت علمی- رسمی قطعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان تاكنون

از سال 1375 تا 1383 فعاليت در صدا و سيما

- مسئول تأمين برنامه خارجی گروه آموزش شبکه 2 سيما
- تهيه‌كننده برنامه سيمای دانش شبکه 2 سيما، كنگره زيست‌شناسی شبکه 4 سيما و محققق، طراح و نويسنده برنامه تلويزيونی جانوران شهرنشين
- نويسنده فيلمنا‌مه‌های مستند خزر، نويسنده برنامه‌های راديويی آوای طبیعت و آوای دريا شبکه جوان راديو
- مدير آماده‌سازی برنامه‌های تأمين برنامه شبکه جام‌جم
- مدير اطلاعات و بر‌نامه‌ريزی برنامه‌های شبکه جام‌جم
- همکار پروژه تحقيقات برنامه‌ای امامزاده‌های ايران مركز تحقيقات برنامه‌ای صدا و سيما
- مدير پروژه نقش قنات در فرهنگ و تمدن اسلامی مركز تحقيقات برنامه‌ای صدا و سيما
- نويسنده و مترجم بخش علمی روزنامه جام‌جم

سابقه تدریس

- مدرس درس اكولوژی و حفاظت در شركت آموزشی و طبیعت‌گردی ارسباران از 1393 – تاكنون
- مدرس درس ماهيان و آبزيان ايران در شركت آموزشی و طبیعت‌گردی ارسباران 1393 – تاكنون
- مدرس برنامه آموزشی مجازی دروس ماهيان و آبزيان ايران و اكولوژی حفاظت در سايت شركت گردشگری و آموزشی ارسباران
- مدرس دوره‌های آموزش گردشگری طبیعت در موسسات گردشگران سرو شيراز و رادسفرساری و موسسه گردشگری قزوين

سوابق آموزشی و پژوهشی

- تدريس دروس اكولوژی و اكولوژی دريا و اكولوژی عملی، زيست‌شناسی دريا 1 و 2، تکثير و پرورش آبزيان و پروتوزئولوژی، عمليات دريايی، محيط زيست، زيست‌شناسی عمومی و زيست‌شناسی جانوری، بيوتکنولوژی، تالوفيت‌ها و جلبک‌شناسی
- تدريس دروس: پرنده‌شناسی، جغرافيای جانوری، روش تحقيق (دوره كارشناسی ارشد و دكتری)
- داور مجله علمی پژوهشی علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
- داور مجله علمی و پژوهشی محيط زيست جانوری وزارت علوم و فن‌آوری شركت شيل آمايش دانشگاه تهران
- داور مجله علمی و پژوهشی شيلات ايران وزارت جهاد كشاورزی با تاييد وزارت علوم و فن‌آوری
- برگزاری دروس به صورت عملی و بازديد برای دانشجويان دروه‌های تخصصی اكولوژی در استان سمنان: جنگل رودبارک، جنگل اولنگ، منطقه حفاظت شده خوش ييلاق، ذخيره‌گاه زيستکره توران، منطقه حفاظت شده پرور
- بازديد و اجرای دروس آموزشی مطالعات اكولوژی در نواحی جنوبی كشور: منطقه آزاد قشم (جنگل‌های حرا و منطقه نگهداری و تخم‌گذاری لاكپشت‌ها، روستای درازشيب)، منطقه آزاد كيش (نواحی مرجانی و منطقه نگهداری و تخمگذاری لاكپشت‌ها)، سواحل بندرعباس، سواحل و رودخانه‌های چابهار (مناطق تيس و بريس، سرباز،گواتر)

تألیفات

تأليف كتاب اكولوژی دريا 1385 - نشر مهتا
تأليف كتاب مقدمه‌ای بر اكولوژی درياها و اقيانوس‌ها (با تاكيد بر خليج‌فارس و دريای عمان) 1390 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
تأليف و ترجمه كتاب (ارتباط انسان و حيات‌وحش در ايران و جهان) با استناد به سايت‌های اينترنت و شبکه‌های اجتماعی) در دست كار
تأليف كتاب اكولوژی حفاظت (جستاری در ارتباط‌شناسی طبیعت برای رسيدن به فرهنگ حفاظت در اكوتوريسم) 1399 انتشارات مهکامه

مقالات

- صادقی، شجيعی، شرفی . 1390 .شناسايی و پراكنش گونه‌های ماهيان قنات در منطقه شاهرود (مجله علمی -پژوهشی علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)
- مژگان روشن‌طبری، عبدالله سليمان رودی، شهرام شرفی، روناک روحانی اردشيری، 1392 . بررسی اثرات بهره‌برداری شن و ماسه روی جلبک‌های بستر و بنتوز رودخانه تنکابن (مجله علمی -پژوهشی علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)
- شرفی، آذين، ماشينچيان، خنافری، فاطمی .1392 .هيدروليز اسيدی آزولا Azolla.sp (مجله علمی -پژوهشی زيست فناوری گياهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار)

- Moghbeli, Sharafi, Akhavan. 2013.Aneurinibacillus thermoaerophilus strain IRI.01ec16F_AMS 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KF590569.1
- Moghbeli, Sharafi, Akhavan. 2013.Bacillus licheniformis strain EAS5 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KC514562.1
Moghbeli, Sharafi, Akhavan. 2013. Brevibacillus thermoruber strain IRI.02AMS 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KF590570.1
Moghbeli, Sharafi, Akhavan. 2013.Thermomonas hydrothermalis strain IRI.03_EC16-F.AMS 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KF590568.1

- شرفی،ش. صادقی،س ر.خامه‌چين،ی. 1387 .معرفی يک جنس از سخت‌پوستان متعلق به رده Branchiopoda از جنس Anostraca - (Streptocephalus در دشت كوير ايران (دامغان). فصلنامه علمی- پژوهشی زيست‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار . انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. شماره سوم . پاييز 1387
- شرفی،ش. شجيعی، ه.1387 .شناسايی گونه‌های خرچنگ پهن سمی متعلق به خانواده (Xanthidae )در سواحل جزر و مدی شرق استان هرمزگان. فصلنامه علمی- پژوهشی زيست‌شناسی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. شماره 2
شرفی،ش. 1385. بررسی ارتباطات بيومتريک و نسبت جنسی خرچنگ پهن شناگر ميان آبی pelagicus Portunus در سواحل استان هرمزگان (بندر عباس). فصلنامه علمی- پژوهشی زيست‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار .
- شرفی،ش. عمادی، ح ولی‌نسب، ت . 1385 . شناسايی 2 خانواده از خرچنگ‌های شناگر Callapidae & Portunidae پهنه بين جزر و مدی شرق استان هرمزگان از بندرعباس تا جاسک. فصلنامه علمی- پژوهشی زيست‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار . انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
شرفی،ش. عمادی، ح ولی‌نسب، ت . 1385 . شناسايی خرچنگ‌های پهنه بين جزر و مدی شرق استان هرمزگان از بندرعباس تا جاسک متعلق به زير راسته Brachyura از خانواده‌های (Ocypodidae)و (Grapsidae) فصلنامه علمی- پژوهشی زيست‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار . انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
خامه‌چين،ی. شرفی،ش وهمکاران.1389.بررسی مراحل رشد آرتميا اروميانا در شرايط آزمايشگاهی با استفاده از مخمر آبجو عصاره كاهو ويتامين ث.فصلنامه علمی پژوهشی علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
- سليمان فلاح، د حجتی، و . شجيعی،ه و شرفی، ش. 1392 .بررسی زيستی دوزيستان در منطقه شکار ممنوع سفيدكوه ارسک دامغان. همايش ملی علوم‌زيستی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
-سجاد حسينی، س . شجيعی، ه و شرفی، ش .1392 بررسی تنوع درشت بی‌مهرگان كف‌زی به عنوان شاخص آلايندگی در رودخانه سيروان مريوان كردستان. همايش ملی علوم‌زيستي دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
شجيعی،ه. شرفی، ش. 1393 .شناسايی كرم‌های انگلی خانواده كپورماهيان منابع آبی مهم استان سمنان. مجله زيست‌شناسی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
. 2019 .Khaksari, M & ,.Shafahi, M., Vaezi, G., Shajiee, H., Sharafi, S - اثركروسين بر اختلال يادگيری، حافظه فضايی و مرگ سلولی نکروز در ناحيه هيپوكامپ موش‌های صحرايی به دنبال سميت عصبی ناشی از مت آمفتامين. مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی  14 (1) 12-21
شهرام شرفی، علی گنجيان خناری، هومن شجيعی، بررسی تاثير نانو ذرات آهن در روند رشد ميکرو جلبک دونالیلا سالينا تحت شرايط آزمايشگاهی، دوره 2 ،زمستان 96 ،پاييز و زمستان 1396 صفحه 39-31،

*Sharafi, S. and Shajii, H. Study of growth in sturgeon (Huso huso) with coculture crayfish and bivalve in fresh water. In prepration
- * Sharafi, S and valinasab T. Identification and characterization of poisonous crab (Xanthidea) in Hormozgan province, Iran. In prepration
* Sharafi, S. Study relationships, biometrics and sex ratio of blue swimming crab (P.pelagicus) in coasts of Hormozgan province (Bandar Abbas). Scientific and Research Biology Journal of Islamic Azad university Garmsar Branch. Vol.1, No. 4, Winter 2007
Sharafi, S. Emadi, H and Valinasab, T. Identification of the crabs of intertidal zone in eastern coast of Horomozgan province (From Bandar Abbas to Jassk) belonging to suborder Brachyura from Portunid and Calapid families. Animal Biology Journal of Islamic Azad University, Damghan Branch. Pre-No.1, winter 2007
-* Sharafi, S. Emadi, H and Valinasab, T. Introduction and species identification of crabs (Brachyura) belonging to Ocypodidae and Grapsidea families. Submitted abstract to 9TH international zoology symposium, Sancities spiritus, Cuba, 2006.
*Sharafi, S. Emadi, H. and Valinasab, T. Identification of the crabs of intertidal zone in eastern coast of Horomozgan province (From Bandar Abbas to Jassk) belonging to suborder Brachyura from Ocypod and Grapsid families. Scientific and Research Biology Journal of Islamic Azad university Garmsar Branch. Vol.1, No. 2,
summer 2006
Sharafi,S. Marine ecology. Text Book, ISBN: 964-8082-92-3. Mahta Poblication, 2006
* Sharafi, S. and Monshizadeh, S. Study of Paleoecology &biosteratogeraphy brachiopoda fossils in Asal mounthain of Damghan. Submitted abstract to international congress of applied biology, Mashhad, Iran, 2002.
* Sharafi, S. Study Eco-tourism opportunities in Semnan. Abstract submitted to Islamic Azad University, Garmsar branch, Iran. 2001
* Sharafi, S. Species identification and characterization of the crabs of eastern tidal zone of Bandar Abbas to Jassk, specifically studying Portunus pelagicus species in Hormozgan province, Iran, thesis dissertation, 1999
*Hasan Abiri, Mahmoud Elahdadi-Salmani, Shahram Sharafi, Peyman Pajand, Iran Goudarzi, Kataneh Abrari .Differential Effect of Swimming Stress and Exercise Models in Pentylenetetrazol Induced Kindling of Rats. ZJRMS Journal. Volume 0, Number 0 (Online first 2010
-*TM ROUSHAN, RA SOLEIMAN, S SHARAFI, AR ROOHANI . 2013 SURVEY EFFECTS OF BENEFITED GRAVELS ON BENTHIC INVERTEBRATES IN TONEKABON RIVERJOURNAL OF ANIMAL BIOLOGY 6 (1), 9-16
*M EBRAHIMIAN, H SHAJIEE, SH SHARAFI. 2014. IDENTIFICATION OF PARASITIC WORMS IN CYPRINIDAE FAMILY FISHES IN MAIN AQUATIC RESOURCES OF SEMNAN PROVINCE. JOURNAL OF ANIMAL BIOLOGY 7 (1), 1-12
*H SADEGHI, H SHAJIEE, S SHARAFI.2013. IDENTIFICATION AND STUDY OF DISTRIBUTION OF QANAT FISH SPECIES IN SHAHROUD AREA. JOURNAL OF ANIMAL BIOLOGY 5 (2), 63-77
-*E JAVADI, SH SHARAFI, B MOGHADDASI.2016, EFFECTS OF CLOMIPHENE ON FOOD RATIO AND GROWTH FACTORS IN GOURAMI FISH SPECIES (TRICHOGASTER TRICHOPTERUS) JOURNAL OF ANIMAL BIOLOGY 9 (1), 1-7
-* Shafahi, M., Vaezi, G., Shajiee, H., Sharafi, S., & Khaksari, M. (2018). Crocin inhibits apoptosis and astrogliosis of hippocampus neurons against methamphetamine neurotoxicity via antioxidant and anti-inflammatory mechanisms. Neurochemical research, 43(12), 2252-2259
* Hosseinmardi, L., Meftahi, G. H., Shiravi, A., Shirvani, H., & Sharafi, S. (2020). Effects of β1-adrenoceptors in the Basolateral Amygdala on Spatial Memory, Passive Avoidance, Long-term Potentiation and Neuronal Arborization in the Hippocampal CA1 Region in Response to Unavoidable Stress. Brazilian Archives of Biology and Technology, 63.
*Talebian, M., Vaezi, G., Shajiee, H., Hojjati, V., & Sharafi, S. (2019). The Effects of Dopamine and Serotonin on Yawning Behavior in the Rat Model of Social Isolation. Journal of Pharmaceutical Research International, 1-7.
* Akhavan, S., Shajiee, H., Hojati, V., Sharafi, S., & Khalifeh, S. (2020). Role of Chloroquine and Cocaine Injection on Synaptophysin Protein Level in PTSD Model of Male Wistar Rat. Archives of Advances in Biosciences, 11(1)
* Madanchi, H., Sardari, S., Shajiee, H., Taherian, S., Ashkar, M., Johari, B., ... & Sharafi, S. (2020). Design of new truncated derivatives based on direct and reverse mirror repeats of first six residues of Caerin 4 antimicrobial peptide and evaluation of their activity and cytotoxicity. Chemical Biology & Drug Design

كنگره‌های داخلی و خارجی

- همايش بين‌المللی سخت‌پوست‌شناسی ICC6 – اسکاتلند 2006
- همايش بين‌المللی جانورشناسی كوبا 2008
- همايش بين‌المللی قبرس 1387
- همايش بين‌المللی شيمی و آلودگی لهستان 1389
- همايش ملی آبزيان لاهيجان 1384
- همايش منطقه‌ای زيست‌شناسی دامغان 1384
- همايش بين‌المللی زيست‌شناسی كرمان 1391
- همايش ملی زيست‌شناسی دامغان 1392
- همايش ملی زيست‌شناسی دامغان 1395
- همايش منطقه‌ای زيست‌شناسی دامغان 1397
- همايش منطقه‌ای فرصت‌های گردشگری استان سمنان گرمسار 1383

فعاليت اجرايی و تحقيقاتی

- مدير گروه زيست‌شناسی 1382-1386
- عضو كميته تخصصی گروه زيست‌شناسی 1384-1386
- عضو شورای پژوهشی و آموزشی دانشکده علوم پايه و علوم‌زيستی 1391-1394
- عضو كميته معرفی رشته‌های جديد (ميان رشته‌ای) دانشکده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
- مدير اجرايی پروژه پرورش ماهی قزل‌آلا در استخر پرورش ماهی مركز تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان 1384-1387
- مشاور و همکار طرح و عضو گروه تحقيق و اجرايی پروژه پرورش تمساح (كروكوديل) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 1388-1391
- همکاری و حضور در جلسات بررسی و تغيير سر فصل دروس گردشگری وابسته به سازمان ميراث فرهنگی (كميته ملی طبيعت‌گردی) برای معرفی سرفصل‌های دروس (اكولوژی، ماهی‌شناسی و آبزيان ايران)
- عضو كارگروه برنامه‌ريزی درسی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مركزی
- احداث دوره‌هاي آموزشی اكوتوريسم و گردشگری دريايی (آكادمی اكوتوريسم و گردشگری دريايی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران
- عضويت در انجمن كشت بافت و سلول ايران
- عضو كميته مصاحبه‌كنندگان دوره‌های دكتری زيست‌شناسی دريا تمامی رشته‌ها سال‌های 1399 و 1400 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مركز
- طراحی و احداث آزمايشگاه و مركز تخصصی پرورش و توليد ماهيان آكواريومی و مطالعات محيطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پايان نامه‌ها

راهنمايی پايان‌نامه

-شناسايی، پراكنش و تعيين شاخص‌های زيستی خرچنگ‌های پهن جنگل‌های حرای استان بوشهر
- بررسی اثر مقايسه‌ای هورمون تستوسترون و ماده بيوگرين بر روی فاكتورهای رشد ماهی آكواريومی سورم
- بررسی اثر مقايسه‌ای كلوميفن و ماده فرتيليزر بيوگرين بر روی فاكتورهای رشد ماهی آكواريومی گورامی
- بررسی امکان توليد بيواتانول از پوست رويی پسته
-شناسايی مولکولی گونه جلبک سبز Dunaliella sp از رودخانه كال شور و توليد گليسرول تحت شرايط آزمايشگاهی
- بررسی تاثير نانو ذرات آهن در افزايش ميزان كارئتنوئيد و گليسرول توليد شده توسط جلبک دوناليلا سالينا
-بررسی اثر پروبيوتيک B.subtilis. و افزودنی بيوگرين بر روی رشد و ماندگاری ماهی سيچليد پروت
- بررسی اثر پروبايوتيک B.ramnosus. و افزودنی بيوگرين در رشد و ماندگاری سيچليد پروت
- بررسی تبارشناسی و قرابت‌سنجی ژنی ماهيان زينتی زنده‌زا خانواده Poeciliidae
-بررسی استفاده از پروبيوتيک لاكتوباسيلوس كازئی و جلبک كلرلا ولگاريس در ميزان رشد و بهبود كيفيت ماهی قزل‌آلای رنگين‌كمان

راهنمايی پروژه‌های فراگيران و راهنمايان تورهای طبيعت‌گردی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری
با عناوين:

- بررسی نقش جامعه محلی جزيره قشم در حفاظت از تنوع زيستی ژئوپارک
- بررسی استفاده از گونه‌های پرچمدار (دلفين‌ها) در ايران برای حفاظت اكولوژيک
- بررسی چگونگی استفاده از گونه‌های پرچمدار در راستای حفاظت اكولوژيک (لاكپشت سبز و پوزه عقابی)
- چگونگی ايجاد ارتباط سازنده جامعه محلی با گردشگران برای حفاظت از منابع اكولوژيک
- ورزش ساحلی در توسعه گردشگری
- بررسی گونه‌های پرچمدار (كاريزماتيک) گورخر آسيايی ايرانی موضوع گردشگری طبيعت
- فرصت‌های استفاده از اكوتوريسم دريايی در سواحل و درياهای استان سيستان و بلوچستان
- معرفی گونه‌های ارزشمند نواحی كويری در زمينه گردشگری طبيعت

مشاوره پايان‌نامه‌های دانشگاهی

- شناسايی و پراكنش گونه‌های ماهيان قنات در منطقه شاهرود پايان‌نامه كارشناسی ارشد آقای حسن صادقی رشته بيوسيستماتيک جانوری راهنما دكتر هومن شجيعی
- جداسازی باكتری‌های سلولوليتيک گرمادوست از چشمه‌های آب‌گرم و جداسازی و تعيين سکانس ژن سلولاز پايان‌نامه كارشناسی ارشد خانم الناز اخوان سلماسی رشته ميکروبيولوژی راهنما دكتر مجيد مقبلی
- بررسی اثر افتراقی مدل‌های استرس و ورزش شنا در صرع‌زايی ناشی از پنتيلن تترازول در موش صحرايی نر نژاد ويستار پايان‌نامه كارشناسی ارشد آقای حسن عبيری رشته فيزيولوژی جانوری راهنما دكتر اله دادی
-جداسازی سويه Zymomonas mobolis از منابع طبيعي و ريبوتايپينگ و بررسی ميزان توليد اتانول در محيط ملاس، سلولز و سوكروز پايان‌نامه كارشناسی ارشد خانم مهديه حسنی رشته ميکروبيولوژی راهنما دكتر مجيد مقبلی
- بررسی فونستيک دوزيستان و خزندگان منطقه شکارممنوع سفيدكوه و ارسک استان سمنان پايان‌نامه كارشناسی ارشد آقاي داريوش سليمان فلاح رشته بيوسيستماتيک جانوری راهنما دكتر ويدا حجتی
- جداسازی و شناسايی باكتری‌های حذف‌كننده فسفات از پساب صنعتی كارخانه آق‌قلا استان گلستان پايان‌نامه كارشناسی ارشد آقای حسينی رشته ميکروبيولوژی راهنما دكتر حميدرضا پردلی
- ارزيابی تغييرات كمی رونوشت ژن الکل دهيدروژناز در واكنش به بيماری فوزاريوم باليت سنبله گندم در ارقام مقاوم و حساس پايان‌نامه كارشناسی ارشد خانم سمانه محمد شفيع رشته علوم گياهی راهنما دكتر ناهيد مسعوديان
- جداسازی وشناسايی مولکولی باكتری‌های حذف‌كننده فسفات PRB از پساب دفعی شهرک صنعتی آق‌قلا در استان گلستان استاد راهنما دكترحميدرضا پردلی پايان نامه ارشد سيد حسين حسينی

علاقه‌منديی‌های تحقيقاتی

- حفاظت و اكولوژی سواحل
- تنوع زيستی، آلودگی و بيورميديايشن
- استخراج تركيبات دارويی جانوران و گياهان
- بررسی روابط همزيستی در موجودات دريايی
- جلبک‌ها و محصولات زيستی
- توليد انرژی‌های نو و تجديدپذير از منابع دريايی (بيوماس) شناسايی و بررسی گونه‌های گياهی و جانوری آب شيرين و دريا
- اكولوژی بی‌مهرگان
- سخت‌پوستان Decapoad فيزيولوژی آبزيان و ساير بی‌مهرگان آبزی
- تکثير و پرورش آبزيان جانوری و گياهی و توليد غذای ماهی

علاقه‌منديی‌های موضوعات گردشگری

- حفاظت اكولوژيک و گردشگری طبيعت
- مطالعه برای بهره‌برداری بهينه از نواحی ساحلی گردشگری دريايی با هدف حفاظت از جانوران و گياهان دريايی
- مرجان‌ها و ارزش‌های گردشگری زيرآب
- ايجاد زيستگاه‌های دريايی با هدف حمايت از جامعه دريايی (مرجان و ماهی و...)
- معرفی گونه‌های دريايی و ساحلی ايران از منظرگردشگری
- ارتباط فرهنگی و جامعه‌شناختی در زمينه شناخت جامعه بومي و محلی از جانوران و موجودات دريايی
- بررسی تاريخی و فرهنگی نام‌ها و دلايل نام‌گذاری گونه‌های جانوران دريايی و ساحلی در سواحل ايران
- توليد و راه‌اندازی سايت معرفی گونه‌های ارزشمند ايران با هدف آشنايی جامعه گردشگر با جانوران دريايی
- عکاسی از طبيعت
- مستندسازی از حيات وحش و طبيعت
- آشنايی با غذاها و خوراكی‌های دريايی در ايران و جهان
- آشنايی با صنايع و هنرهای برگرفته از موجودات زنده

مهارت‌ها

- ساخت و احداث اكوسيستم‌های مصنوعی
- احيا و بازسازی اكوسيستم‌های آسيب‌ديده
- طراحی و ساخت سيستم‌های پرورش آبزيان بر مبنای محيط طبيعی
- ارتباط تصويری و گرافيک
- عکاسی آماتور
- نقاشی به سبک Popart

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :