برنامه کلاسی دوره 54 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 54 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 54 راهنمایان اکوتوریسم

مرداد

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1401/05/22

افتتاحیه دوره

مسعود جامسون

دوشنبه

1401/05/24

فرآیند صدور کارت تورلیدری 

مینا مجتبایی

چهارشنبه

1401/05/26

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

چهارشنبه

1401/05/29

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

شنبه

1401/05/31

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

شهریور

روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1401/06/02

شناخت صنعت گردشگری

آی‌تک نصیریان

شنبه

1401/06/05

اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

شهرام شرفی

دوشنبه

1401/06/07

امتحان مبانی اکوتوریسم

شناخت صنعت گردشگری 

10:00 الی 18:00

آی‌تک نصیریان

چهارشنبه

1401/06/09

شناخت صنعت گردشگری

آی‌تک نصیریان

شنبه

1401/06/12

اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

شهرام شرفی

 دوشنبه

1401/06/14

شناخت صنعت گردشگری

آی‌تک نصیریان

 چهارشنبه

1401/06/16

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

شنبه

1401/06/19

اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

شهرام شرفی

دوشنبه

1401/06/21

امتحان شناخت صنعت

اکولوژی و حفاظت

10:00 الی 18:00

کامران کمالی

چهارشنبه

1401/06/23

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

دوشنبه

1401/06/28

امتحان اکوسیستم‌ها

اکولوژی و حفاظت

10:00 الی 18:00

کامران کمالی

چهارشنبه

1401/06/30

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

مهر

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1401/07/09

--

--

دوشنبه

1401/07/11

امتحان اکولوژی

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

10:00 الی 18:00

کیمیا عجایبی

شنبه

1401/07/16

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

دوشنبه

1401/07/18

آشنایی با نجوم و صور فلکی

سعید مذهب

چهارشنبه

1401/07/20

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

شنبه

1401/07/23

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

دوشنبه

1401/07/25

آشنایی با نجوم و صور فلکی

سعید مذهب

چهارشنبه

1401/07/27

آشنایی با تجهیزات طبیعت‌گردی

حسین ابراهیمی

شنبه 1401/07/30 قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

آبان

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه 1401/08/02

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

چهارشنبه 1401/08/04 قوانین و مقررات تورگردانی محمد منظرنژاد
شنبه 1401/08/07 آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی ریحانه جمالی
دوشنبه 1401/08/09 آشنایی با عوارض زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
چهارشنبه 1401/08/11 آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
ریحانه جمالی
شنبه 1401/08/14 استقرار در طبیعت  محمود سخت‌باز
دوشنبه 1401/08/16

امتحان زمین‌شناسی

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

10:00 الی 18:00

ریحانه جمالی

چهارشنبه 1401/08/18 استقرار در طبیعت
محمود سخت‎باز
پنجشنبه 1401/08/19 سفر و امتحان استقرار در طبیعت
محمود سخت‎باز
جمعه 1401/08/20
شنبه 1401/08/21 آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
ریحانه جمالی
دوشنبه 1401/08/23 آشنایی با حشرات و بندپایان
محسن کیانی
چهارشنبه 1401/08/25 قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
شنبه 1401/08/28 آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
دوشنبه 1401/08/30 آشنایی با حشرات و بندپایان محسن کیانی

آذر

روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه 1401/09/02 آشنایی با گیاهان ایران مجید اسکندری
شنبه 1401/09/05 آشنایی با گیاهان ایران مجید اسکندری
دوشنبه 1401/09/07 تاریخ معاصر ایران
کامران کشیری
چهارشنبه 1401/09/09 تاریخ معاصر ایران کامران کشیری
جمعه 1401/09/11 بازدید درس گیاهان
مجید اسکندری
شنبه 1401/09/12 آشنایی با مناطق چهارگانه ایران
داوود ملکی
دوشنبه 1401/09/14

امتحان گیاهان

تاریخ معاصر ایران

10:00 الی 18:00

کامران کشیری

چهارشنبه 1401/09/16 تاریخ معاصر ایران کامران کشیری
شنبه 1401/09/19 آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
ریحانه جمالی
دوشنبه 1401/09/21 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
چهارشنبه 1401/09/23 کاربرد فناوری اطلاعات در گردشگری محمد اسدی
شنبه 1401/09/26 کاربرد فناوری اطلاعات در گردشگری محمد اسدی
دوشنبه 1401/09/28 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری پرویز بختیاری
چهارشنبه 1401/09/30 اصول و مبانی عکاسی
نیما عربشاهی

دی

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه 1401/10/03 اصول و مبانی عکاسی نیما عربشاهی
دوشنبه 1401/10/05 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری پرویز بختیاری
چهارشنبه 1401/10/07 کاربرد فناوری اطلاعات در گردشگری
محمد اسدی
شنبه 1401/10/10 اصول و مبانی عکاسی نیما عربشاهی
دوشنبه 1401/10/12 شناخت روحیات ملل (انگلیسی)
فرید روشنایی
چهارشنبه 1401/10/14 شناخت روحیات ملل (انگلیسی) فرید روشنایی
جمعه 1401/10/16 بازدید پرندگان
پرویز بختیاری
شنبه 1401/10/17 نقشه‌خوانی و GPS
شاهو نیک‌نام
دوشنبه 1401/10/19

 امتحان پرندگان

شناخت روحیات ملل (ژاپنی)

16:30 الی 17:00

احمد خلیلی

چهارشنبه 1401/10/21 شناخت روحیات ملل (چینی) احمد خلیلی
شنبه 1401/10/24 آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
دوشنبه 1401/10/26 فنون و مهارت‌های تورگردانی مهسا مطهر
چهارشنبه 1401/10/28 آشنایی با پستانداران ایران شهاب چراغی

بهمن

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه 1401/11/01 آشنایی با پستانداران ایران شهاب چراغی
دوشنبه 1401/11/03 فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
پنجشنبه 1401/11/06 سفر پستانداران
شهاب چراغی
جمعه 1401/11/07
شنبه 1401/11/08 شناخت روحیات ملل (آلمانی)
محمدرضا دانشور
دوشنبه 1401/11/10

امتحان پستانداران

فنون و مهارت‌های تورگردانی

10:00 الی 18:00

مهسا مطهر

چهارشنبه 1401/11/12 شناخت روحیات ملل (ایتالیایی)
مریم کریمی
دوشنبه 1401/11/17 فنون و مهارت‌های تورگردانی مهسا مطهر
چهارشنبه 1401/11/19 شناخت روحیات ملل (فرانسوی)
نگار قوسی
دوشنبه 1401/11/24 فنون و مهارت‌های تورگردانی مهسا مطهر
چهارشنبه 1401/11/26 اصول سرپرستی گشت‌ها در سفر
محمد اسدی

اسفند

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه 1401/12/01 فنون و مهارت‌های تورگردانی مهسا مطهر
چهارشنبه 1401/12/03 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
شنبه 1401/12/06 آشنایی با نجوم و صور فلکی
سعید مذهب
دوشنبه 1401/12/08 فنون و مهارت‌های تورگردانی مهسا مطهر
چهارشنبه 1401/12/10 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه
مرتضی نادی
شنبه 1401/12/13 آشنایی با نجوم و صور فلکی سعید مذهب
دوشنبه 1401/12/15 فنون و مهارت‌های تورگردانی مهسا مطهر
شنبه 1401/12/20 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
دوشنبه 1401/12/22

امتحان فنون

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

10:00 الی 18:00

مرتضی نادی

چهارشنبه 1401/12/24 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
شنبه 1401/12/27 تعطیل  --

فروردین

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1402/01/14

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

چهارشنبه

1402/01/16

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

شنبه

1402/01/19

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

دوشنبه

1402/01/21

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

چهارشنبه

1402/01/23

تعطیل رسمی

شنبه

1402/01/26

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

دوشنبه

1402/01/28

اقوام و عشایر ایران زمین

علی چراغی

چهارشنبه

1402/01/30

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

اردیبهشت

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه 1402/02/02 تعطیل رسمی
دوشنبه 1402/02/04 اقوام و عشایر ایران زمین علی چراغی
چهارشنبه 1402/02/06 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
شنبه 1402/02/09 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
دوشنبه 1402/02/11 اقوام و عشایر ایران زمین علی چراغی
چهارشنبه 1402/02/13 اصول تفسیر میراث
ثمین لشکری
شنبه 1402/02/16 اصول تفسیر میراث ثمین لشکری
دوشنبه 1402/02/18

امتحان زبان

اقوام و عشایر ایران زمین

10:00 الی 18:00

علی چراغی

چهارشنبه 1402/02/20 اصول تفسیر میراث ثمین لشکری
شنبه 1402/02/23 آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران کامران کمالی
دوشنبه 1402/02/25 آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران کامران کمالی
چهارشنبه 1402/02/27 اصول تفسیر میراث ثمین لشکری
پنجشنبه 1402/02/28 سفر اصول و مفاهیم پایه
حسین ابراهیمی
جمعه 1402/02/29
شنبه 1402/02/30 آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران
کامران کمالی

خرداد

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه 1402/03/01 اقوام و عشایر ایران زمین علی چراغی
چهارشنبه 1402/03/03 اصول سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر
جمعه 1402/03/05 یازدید خزندگان ساعت 13:00 الی 15:00
کامران کمالی
شنبه 1402/03/06 آشنایی با ماهیان و آبزیان ایران
شهرام شرفی
دوشنبه 1402/03/08

امتحان خزندگان

اقوام و عشایر ایران

10:00 الی 17:00

علی چراغی

چهارشنبه 1402/03/10 اصول سخنوری و فن بیان مهسا مطهر
شنبه 1402/03/13 تعطیل
دوشنبه 1402/03/15 تعطیل رسمی
چهارشنبه 1402/03/17 تعطیل
شنبه 1402/03/20 آشنایی با ماهیان و آبزیان ایران شهرام شرفی
دوشنبه 1402/03/22

امتحان اقوام و عشایر

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

10:00 الی 17:00

مهسا مطهر

چهارشنبه 1402/03/24 اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری مهسا مطهر

تیر

روز

تاریخ

درس

استاد

پنجشنبه 1402/04/01

جلسه عملی کمک‌های اولیه

09:00 الی 17:00

مرتضی نادی

دوره راهنمایان طبیعتگردی شامل 30 عنوان درسی اصلی‌ست که می‌توانید لیست کامل دروس را با جزئیات (تعداد ساعت، مدرس، منابع) را در لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست دروس راهنمایان طبیعت‌گردی

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :