نمونه قرارداد سفرهای خارجی
خانه / سرفصل های دوره راهنمایان گردشگری / قوانین و مقررات تورگردانی / نمونه قرارداد سفرهای خارجی

فرم نمونه قرارداد سفرهای خارجی طبیعت‌گردی

اين قرارداد بين خانم/آقای ............................................. فرزند............................... متولد ............................... به شماره شناسنامه .................................. به نشاني ...................................................................................................................................... تلفن ......................................... منفرداً يا به نمايندگي تام‌الاختيار از جانب افراد به شرح جدول پیوست شماره 1، که از اين پس (مسافر) ناميده می‌شود از يک طرف و شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ........................................... با شماره مجوز .............................. که از اين پس (كارگزار) ناميده می‌شود به منظور استفاده از خدمات سفر به شرح جدول پیوست شماره 1 منعقد می‌گردد.
موضوع قرارداد: موضوع این قرارداد تعیین حدود وظایف و مسئولیت‌های طرفین و همچنین خدمات و نرخ سفر برای انجام مسافرت یا سفر‌های دسته جمعی می‌باشد.
خدمات و مشخصات سفر: خدمات، نرخ و زمان سفر براساس پیوست شماره 1 که ضمیمه قرارداد می باشد.

شرایط قرارداد

شرایط عمومی:
- ماده 1- این قرارداد در کلیه سفرهای خارجی معتبر بوده و مسافر در صورت تمایل جهت ثبت نام سفرهای دیگر، می‌تواند با دریافت و امضاء پیوست شماره 1 قرارداد که شامل لیست مشخصات مسافر و همراهان وی و مشخصات هر سفر (خدمات و نرخ سفر) می‌باشد، نسبت به ثبت نام اقدام نماید. این قرارداد از تاریخ امضای آن به مدت یک سال شمسی معتبر بوده و پس از آن با توافق طرفین بصورت سالیانه تمدید خواهد شد.
تبصره 1- هرگاه مسافر بدون تمدید سالیانه این قرارداد نسبت به ثبت‌نام در سفر دیگری اقدام نماید، به منزله پذیرش و تمدید این قرارداد پایه در سفر جدید خواهد بود.
- ماده 2- چنانچه سفر به حد نصاب مورد نظر متناسب با ظرفیت آن نرسد، کارگزار مجاز به ابطال آن و استرداد وجوه دریافتی به مسافر می‌باشد.
- ماده 3- مسافر موظف است هنگام ثبت‌نام هزینه بلیت مطابق پیوست شماره 1 بعلاوه 50% هزینه کل سفر را در قبال اخذ رسید، پرداخت و تا یک ماه قبل از تاریخ حرکت الباقی مبلغ سفر را تسویه نماید.
تبصره 2- تأمین هزینه ارزی سفر به طرق قانونی به عهده مسافرین می‌باشد.
- ماده 4- درخصوص ثبت‌نام گروهی، فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت هرگونه پیگیری، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می‌باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمی‌باشند.
- ماده 5- مسافر یا نماینده ایشان موظف است در هنگام ثبت‌نام، مشخصات فردی خود و همراهان را بطور صحیح و کامل ذکر نماید و بدیهی است درج هرگونه مغایرتی که در مشخصات مسافر صورت گرفته متوجه نماینده و مسافر بوده و کارگزار در این خصوص هیچ گونه مسئولیت در ارتباط با آن مسافر نخواهد داشت.
- ماده 6- در طول سفر، امکان دیر یا زود شدن ساعات صرف غذا، خواب و استراحت، کم و زیاد شدن طول راه‌ها در روز و شب (با وسیله نقلیه و یا در راه پیمایی‌ها) در شرایط نامساعد آب و هوایی، محیطی، محلی و یا حوادث غیر مترقبه وجود دارد.
- ماده 7- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نماینده کمیته طبیعت گردی، مرجع رسیدگی حکم بوده و آراء صادره مورد توافق طرفین خواهد بود.
- ماده 8- سفرهای نوروزی شامل سفرهایی می‌باشد که در فاصله زمانی 25 اسفند لغایت 15 فروردین سال بعد برگزار می‌گردد که شامل قوانین چارتر می‌باشند.
بخش هتل‌ها و محل‌های اقامت:
- ماده 9- قیمت هر سفر براساس اتاق دو نفره تنظیم گردیده و مسافرین انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک نفره می‌باشند.
- ماده 10- ساعات تحویل اتاق‌های هتل به هنگام ورود ساعت 14:00 و تخلیه آن به هنگام خروج ساعت 11:00 می‌باشد.
- ماده 11- در اتاق‌های دو تخته، تخت سوم از نوع سفری و یا کاناپه تاشو بوده که موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته می‌شود.
- ماده 12- در اقامتگاه‌های محلی یا محیط‌های طبیعی غیر از هتل (کمپ، لوج، خانه محلی، خانه محلی تجهیز شده) امکان استفاده از چادر یا اتاق اختصاصی برای مسافر وجود ندارد و زمان لازم برای برپایی کمپ و جمع آوری آن مورد قبول مسافر می‌باشد.
بخش روادید:
- ماده 13- کارگزار در خصوص عدم صدور روادید از سوی سفارتخانه‌ها برای هیچ یک از مسافرین مسئولیت نداشته و در صورتی که مسافرین به صورت گروهی ثبت‌نام نموده و یا به دلایلی سفارتخانه مربوطه از صدور روادید برای هر یک از مسافرین ممانعت نماید، سایر مسافرین می‌بایست از سفر استفاده نموده و در صورت اعلام انصراف بایستی مطابق ماده 37 قرارداد جرایم متعلقه را پرداخت نمایند.
تبصره 3- در صورتی که مسافر کلیه مدارک مورد نیاز را به موقع تسلیم و در وقت مقرر در سفارتخانه مربوطه حاضر و مراحل مختلف مصاحبه را انجام دهد ولی به هر علت سفارت از صدور روادید وی خودداری نماید، مسافر حق هیچگونه اعتراضی نداشته و کارگزار موظف به استرداد وجه دریافتی پس از کسر هزینه‌های انجام شده (شامل بلیت هواپیما، کنسلی هتل و روادید و 10 % مجموع هزینه کل سفر به منظور خدمت صورت گرفته شده) به مسافر خواهد بود.
تبصره 4- در خصوص بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر و فرزندان مجرد)، 50% هزینه جرایم متعلقه در ماده 37 این قرارداد دریافت خواهد شد و در خصوص افرادی که موفق به اخذ روادید نشده‌اند، طبق تبصره 3 از ماده 13 عمل خواهد شد.
- ماده 14- در صورت درخواست سفارتخانه مربوطه جهت انجام مصاحبه با مسافر و یا انگشت‌نگاری به منظور صدور روادید، مسافر باید با هماهنگی کارگزار در کنسولگری سفارتخانه ذیربط حضور یافته و در مصاحبه شرکت نماید و در صورت عدم حضور مسافر در وقت تعیین شده و یا عدم ارائه مدارک کافی درخواستی از سوی سفارت که منجر به عدم دریافت روادید می‌گردد، جرایم منعقده در ماده 37 این قرارداد اخذ خواهد شد.
- ماده 15- چنانچه صدور روادید و تحویل گذرنامه توسط برخی سفارتخانه‌ها در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگیرد، مسافر می‌بایست مقدمات را از قبل آماده نموده باشد.
- ماده 16- در صورتی که به هنگام ابطال تور توسط مسافر ويزای وی اخذ شده باشد کارگزار مجاز به ابطال ويزای مربوطه توسط مقامات سفارت صادر کننده ويزا خواهد بود و هزينه قانونی مربوط به ويزا نيز به اضافه جرائم ابطال تور از مسافر اخذ خواهد شد.
بخش پرواز:
- ماده 17- در خصوص امور مربوط به پروازهای هوایی با توجه به مقررات حمل و نقل هوایی که در تاریخ 12 اکتبر 1929 در ورشو به امضاء رسیده است و نیز اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ 28 سپتامبر 1995 در لاهه تصویب گردیده و همچنین مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهد شد.
- ماده 18- مسئولیت تاخیر، کنسلی، سرویس داخل هواپیما و همچنین مسائل فنی پرواز در کلیه پروازهای موجود در برنامه سفر، به عهده شرکت هواپیمایی است.
تعهدات مسافر:
- ماده 19- ارائه ضامن معتبر بر حسب نیاز سفرهایی که احتیاج به معرفی ضامن و یا ارائه ضمانت نامه دارد از سوی مسافر الزامی است.
- ماده 20- رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.
- ماده21- مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه‌های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت گشت، شخصاً متعهد قبول مشکلات احتمالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه گشت خواهد بود و کارگزار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
- ماده 22- هرگونه هزینه و خسارت در طول سفر که به دلایل تبعیت نکردن از دستورات راهنما، گشت‌های خارج از خدمات کارگزار و یا عدم استفاده از لوازم ضروری شخصی هر سفر، تماماً متوجه مسافر خواهد بود و مسافر تنها می‌تواند بر اساس تبصره 10 ماده 33 از خدمات بیمه استفاده نماید.
- ماده 23- مسافر می‌بایست در طول سفر کلیه ضوابط حاکم بر سفر را پذیرفته و در صورت وارد نمودن هرگونه خسارت به محل‌های اقامت، وسایل حمل و نقل و مکان‌های مورد بازدید شخصاً مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود.
- ماده 24- در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت سفر اعم از افزایش نرخ بلیط، وسایل حمل و نقل شامل هواپیما، قطار، کشتی و حمل و نقل‌های زمینی، هتل و یا سایر خدمات، با ارائه مدرک مستند از سوی کارگزار، مسافر موظف به پرداخت مابه‌التفاوت اعلام شده به کارگزار می‌باشد.
تبصره 5- چنانچه مسافر شرایط مندرج در ماده فوق را نپذیرد، موظف به پرداخت جریمه (مطابق با ماده 37) خواهد شد.
- ماده 25- چنانچه کارگزار مجبور شود در اثر شرایط طبیعی و محیطی و یا حوادث غیر مترقبه، بخشی از گشت را ابطال کرده و خارج از چهارچوب اعلام شده در برنامه سفر نسبت به رزرو هتل یا کرایه وسایل نقلیه یا هرگونه خدمات اضافی دیگر اقدام کند، مسافر موظف به پرداخت مابه‌التفاوت اعلام شده به کارگزار است.
- ماده 26-کلیه هزینه‌های اضافه و خارج از برنامه و یا گشت‌های اختیاری به عهده مسافرین می‌باشد که لازم است در زمان اجرای گشت نسبت به پرداخت آن اقدام شود.
- ماده 27- پرداخت هزینه سفر از طرف مسافر به کارگزار به منزله مطالعه دقیق مشخصات سفر، آگاهی کامل از مفاد قرارداد، شرایط ابطال سفر و اطلاع از کلیه لوازم ضروری و شخصی مورد نیاز سفر بوده و کلیه مسئولیت‌های ناشی از عدم توجه به مفاد این قرارداد متوجه مسافر خواهد بود.
تبصره 6- مسافر پس از واریز وجه نقد به حساب کارگزار ملزم به اطلاع کتبی به کارگزار و دریافت تأییدیه ثبت‌نام می‌باشد، در غیر اینصورت ثبت‌نام آن مورد تأیید نمی‌باشد.
- ماده 28- مسئولیت مراقبت از فرزندان و حفظ اموال و مدارک شخصی در تمام طول سفر به عهده مسافر بوده و در این خصوص هیچ نوع مسئولیتی متوجه راهنما و یا کارگزار نخواهد بود.
- ماده 29- مسافر یا نماینده ایشان موظف است بر اساس سطح توانایی جسمی خود و همراهان در تور ثبت‌نام نماید و همچنین در صورت مصرف هرگونه داروی تجویز شده از سوی پزشک و یا استفاده از تجهیزات پزشکی خاص، آن‌ها را در طول سفر همراه داشته باشد و می‌بایست راهنمای سفر خود را از این موضوع مطلع نماید.
تبصره 7- هرگونه مشکلات و هزینه ناشی از عدم آمادگی جسمانی یا عدم آگاهی مسافر از وضعیت جسمانی خود و یا امراض احتمالی مسافر در طول سفر بعهده مسافر خواهد بود.
- ماده 30- چنانچه مسافر ممنوع‌الخروج باشد و يا در بدو ورود به کشوری مقامات محلي از ورود وی جلوگيری به عمل آورند، مسافر ملزم به پرداخت جريمه‌های ماده 36 قرارداد بوده و سرپرست تور فقط موظف به همکاری جهت بازگشت مسافر به کشور بوده و هيچ مسئوليتی متوجه کارگزار نخواهد بود. کلیه هزينه‌های اقامت در سالن ترانزيت تا زمان بازگشت به عهده مسافر می‌باشد.
تعهدات کارگزار:
- ماده 31- کارگزار موظف است برنامه سفر مورد قرارداد را با ذکر مشخصات آن، در هنگام عقد قرارداد به امضاء مسافر یا نماینده ایشان رسانیده و به او ارائه نماید.
- ماده 32- کارگزار متعهد است که برنامه سفر مورد توافق را بطور کامل انجام دهد و در صورت وقوع هرگونه پیشامد غیر منتظره از قبیل شرایط فوق العاده جوی، جنگ، شورش و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت و یا سفر شود، هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.
- ماده 33- در سفرهای زمینی، اگر وسیله نقلیه به هر دلیل از حرکت باز ایستد، جایگزینی و هزینه وسیله نقلیه جدید بر عهده کارگزار بوده و زمان لازم جهت تأمین وسیله نقلیه جدید و تأخیر در اجرای سفر مورد قبول مسافر است.
- ماده 34- کارگزار موظف است در سفرهای زمینی از وسیله نقلیه متناسب با تعداد مسافران و مسیر گشت (اعم از آسفالت یا خاکی) استفاده نماید.
- ماده 35- کارگزار موظف است بیمه سفر را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای در محدوده مکانی و زمانی سفر، مسافر می‌تواند بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید و در این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
تبصره 8- در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به خسارت جسمانی در طول سفر گردد، مسافر می‌تواند پس از طی مراحل قانونی و پزشکی با دریافت گزارش از کارگزار به شرکت بیمه مراجعه و طبق تعرفه‌های بیمه اقدام به دریافت خسارت نماید. در خصوص هزینه‌های درمانی مازاد بر بیمه مسئولیت کارگزار و طول درمان، هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.
تبصره 9- درصورتیکه مسافر به هر دلیل جدا از برنامه سفر کارگزار به گروه ملحق و یا قبل از پایان سفر از گروه جدا شود، بیمه مسافر فقط از ابتدای الحاق وی به سفر و یا تا زمان انفصال وی از سفر معتبر بوده و فقط در زمان حضور وی در سفر اعمال خواهد شد و کارگزار در خارج از این زمان هیچگونه مسئولیتی در قبال مسافر نخواهد داشت.
شرایط ابطال سفر:
- ماده 36- در خواست انصراف از سفر باید قبل از حرکت سفر و توسط شخص امضاء کننده قرارداد و بصورت مکتوب انجام شود.
تبصره 10- کارگزار موظف است تاریخ و شماره انصراف کتبی مسافر را در دفاتر رسمی خود ثبت نماید.
- ماده 37- شرایط ابطال سفرهای عادی توسط مسافر

زمان ابطال سفرهای عادی توسط مسافر

درصد جریمه از کل مبلغ سفر

 ملاحظات

زمان ابطال سفرهای عادی توسط مسافر

درصد جریمه از کل مبلغ سفر

 از ثبت‌نام تا 30 روز قبل از سفر

%30 ریالی

 * جریمه کنسلی بلیت هواپیما و قطار دریافت خواهد شد.

 * در صورت چارتر بودن محل اقامت، بلیت هواپیما یا قطار، مبلغ مسترد نخواهد شد.

از 6 تا 3 روز قبل از سفر

%50 ریالی و %35  ارزی

 از 29 تا 21 روز قبل از سفر

%35 ریالی

از 2 روز تا زمان حرکت

%80 ریالی و %70  ارزی

 از 20 تا 7 روز قبل از سفر

%40 ریالی و %20 ارزی

این قرارداد در 37 ماده و 10 تبصره در 3 نسخه و 1 پیوست که هرکدام حکم واحد را دارد تنظیم و بر اساس موارد 230 و 221 و 10 قانون مدنی بوده که برای طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها لازم الاتباع می‌باشد. یک نسخه از این قرارداد تحویل مسافر و دو نسخه دیگر نزد کارگزار خواهد بود.

امضاء مسافر يا نماينده مسافران

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

نام و نام خانوادگی مسئول فروش تور

پیوست قرارداد

خدمات و مشخصات سفر (پیوست شماره 1)
(مشخصات نماینده و همراهان)

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

محل تولد

محل صدور

تاریخ تولد

نسبت

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات سفر (خدمات و نرخ سفر)

 نام سفر:

 کد سفر:

 مدت سفر:

 تاریخ حرکت:

 تاریخ خاتمه:

 قیمت سفر:

 منطقه:

 زمان و محل حرکت:

سفرها و نقاط دیدنی:

 وسیله نقلیه

 وسیله نقلیه:     چارتر □        غیر چارتر □

  وضعیت حمل و نقل:

 وسیله نقلیه اصلی:   هوایی □    جاده‌ای □     ریلی □    دریایی □

 توضیحات:

 وسیله نقلیه محلی:   دریایی □  اتوبوس □   مینی‌بوس □  سواری □   سایر □

 توضیحات:

 اقامت

 

 پذیرایی

 صبحانه ............وعده،                 ناهار ............ وعده،                   شام ............ وعده ،              پذیرایی ............وعده

 سایر خدمات

 راهنمای طبیعت گردی، بیمه مسافرتی، .....

 ملاحظات و شرایط سفر

 1- دریافت این برنامه سفر به منزله مطالعه و امضای قرارداد اصلی سفر توسط مسافر و یا نماینده آن‌ها می‌باشد.

 2- لطفا به شرایط مندرج در پشت برنامه سفر مراجعه نموده و در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام در خصوص برنامه سفر با بخش فنی کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

 3-

 4-

امضاء مسافر يا نماينده مسافران

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

نام و نام خانوادگی مسئول فروش تور

مقررات عمومی تورهای طبیعت‌گردی

1- در اقامتگاه‌های محلی یا محیط‌های طبیعی غیر از هتل (کمپ، لوج، خانه محلی، خانه محلی تجهیز شده) امکان استفاده از چادر یا اتاق اختصاصی برای مسافر وجود ندارد و زمان لازم برای برپایی کمپ و جمع‌آوری آن مورد قبول مسافر می‌باشد.
2- در طول سفر، امکان دیر یا زود شدن ساعات صرف غذا، خواب و استراحت، کم و زیاد شدن طول راه‌ها در روز و شب (با وسیله نقلیه و یا در راه پیمایی‌ها) در شرایط نامساعد آب و هوایی، محیطی، محلی و یا حوادث غیر مترقبه وجود دارد.
3- رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.
4- مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه‌های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت گشت، شخصاً متعهد قبول مشکلات احتمالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه گشت خواهد بود و کارگزار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
5- مسافر می‌بایست در طول سفر کلیه ضوابط حاکم بر سفر را پذیرفته و در صورت وارد نمودن هرگونه خسارت به محل‌های اقامت، وسایل حمل و نقل و مکان‌های مورد بازدید شخصاً مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود.
6- کلیه هزینه‌های اضافه و خارج از برنامه و یا گشت‌های اختیاری به عهده مسافرین می‌باشد که لازم است در زمان اجرای گشت نسبت به پرداخت آن اقدام شود.
7- مسئولیت مراقبت از فرزندان و حفظ اموال و مدارک شخصی در تمام طول سفر به عهده مسافر بوده و در این خصوص هیچ نوع مسئولیتی متوجه راهنما و یا کارگزار نخواهد بود.
8- مسافر یا نماینده ایشان موظف است بر اساس سطح توانایی جسمی خود و همراهان در تور ثبت نام نماید و همچنین در صورت مصرف هرگونه داروی تجویز شده از سوی پزشک و یا استفاده از تجهیزات پزشکی خاص، آن‌ها را در طول سفر همراه داشته باشد و می‌بایست راهنمای سفر خود را از این موضوع مطلع نماید.
9- هرگونه مشکلات و هزینه ناشی از عدم آمادگی جسمانی یا عدم آگاهی مسافر از وضعیت جسمانی خود و یا امراض احتمالی مسافر در طول سفر بعهده مسافر خواهد بود.
10- کارگزار موظف است بیمه سفر را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای در محدوده مکانی و زمانی سفر، مسافر می‌تواند بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش، اقدام نماید و در این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
11- درصورتی که مسافر به هر دلیل جدا از برنامه سفر کارگزار به گروه ملحق و یا قبل از پایان سفر از گروه جدا شود، بیمه‌ی مسافر فقط از ابتدای الحاق وی به سفر و یا تا زمان انفصال وی از سفر معتبر بوده و فقط در زمان حضور وی در سفر اعمال خواهد شد و کارگزار در خارج از این زمان هیچگونه مسئولیتی در قبال مسافر نخواهد داشت.

واژه شناسی

کمپ (چادر): محل اقامت که توسط چادر تجهیز گردیده و به صورت ثابت و متحرک خواهد بود.
کلبه: اقامتگاه موقت که در آن هیچگونه امکانات گردشگری و رفاهی وجود نداشته و سرویس بهداشتی به صورت صحرایی و یا با امکانات اولیه خواهد بود.
خانه محلی: اقامتگاه و محل زندگی افراد بومی که به صورت موقت در اختیار کارگزار قرار داده می‌شود.
خانه محلی تجهیز شده: اقامتگاهی که جهت ارائه خدمات گردشگری کاملاً تجهیز شده و دارای سرویس بهداشتی فرنگی، حمام و رخت خواب می‌باشد.
لوج: اقامتگاه‌های تجهیز شده در محیط‌های طبیعی و کوهستان که معمولاً دارای سرویس بهداشتی و حمام مشترک می‌باشند.

آشنایی با نمونه قراردادهای سفر

- نمونه قرارداد سفر داخلی
- نمونه قرارداد سفر خارجی

دریافت مشاوره تخصصی رایگان
مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :