برنامه کلاسی دوره 42 اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 42 اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 42 راهنمایان اکوتوریسم

 

دی

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه 98/10/04 افتتاحیه
--
شنبه
98/10/07
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
دوشنبه
98/10/09
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
چهارشنبه
98/10/11
اکوسیستم ها
علیرضا نادری
شنبه
98/10/14
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
دوشنبه
98/10/16

امتحان مبانی اکوتوریسم

اکوسیستم ها

16:30

علیرضا نادری

چهارشنبه
98/10/18
اکوسیستم ها
علیرضا نادری
شنبه
98/10/21
اکولوژی
کامران کمالی
دوشنبه
98/10/23
اکولوژی
کامران کمالی
چهارشنبه 98/10/25
 اکولوژی کامران کمالی
شنبه
98/10/28
اکولوژی
کامران کمالی
دوشنبه 98/10/30

امتحان اکولوژی

زمین شناسی

16:30

کیمیا عجایبی

 

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه
98/11/02 زمین شناسی
کیمیا عجایبی
شنبه
98/11/05
زمین شناسی
کیمیا عجایبی
دوشنبه
98/11/07
زمین شناسی
کیمیا عجایبی
شنبه 98/11/12
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
 دوشنبه  98/11/14

امتحان زمین شناسی

شناخت صنعت گردشگری

16:30

اشکان بروج

 چهارشنبه 98/11/16  شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
 شنبه 98/11/19
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
دوشنبه
98/11/21
تجهیزات سفر طبیعتگردی
حسین ابراهیمی
شنبه 98/11/26
استقرار در طبیعت

محمود سخت‌باز

دوشنبه
98/11/28
مناطق حفاظت‌شده
داوود ملکی
 چهارشنبه 98/11/30
استقرار در طبیعت
محمود سختباز

 

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد
پنجشنبه
98/12/01
سفر و امتحان استقرار در طبیعت
--
جمعه
98/12/02
سفر و امتحان استقرار در طبیعت   --
 شنبه 98/12/03
تاریخ معاصر
کامران کشیری
 دوشنبه 98/12/05
 تاریخ معاصر
کامران کشیری
 چهارشنبه 98/12/07
آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
 شنبه 98/12/10

 تاریخ معاصر

16 الی 20

کامران کشیری
 دوشنبه 98/12/12

تاریخ معاصر

16 الی 20

کامران کشیری
 چهارشنبه 98/12/14 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
 شنبه 98/12/17  آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری  پرویز بختیاری 
 دوشنبه 98/12/19

ارائه شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

 چهارشنبه 98/12/21
آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
 جمعه 98/12/23
بازدید درس آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
--


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام