برنامه کلاسی دوره 42 اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 42 اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 42 راهنمایان اکوتوریسم

 

دی

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه 98/10/04 افتتاحیه
--
شنبه
98/10/07
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
دوشنبه
98/10/09
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
چهارشنبه
98/10/11
 آشنایی با اکوسیستم‌های ایران و جهان
علیرضا نادری
شنبه
98/10/14
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
دوشنبه
98/10/16

امتحان مبانی اکوتوریسم

آشنایی با اکوسیستم‌های ایران و جهان

16:30

علیرضا نادری

چهارشنبه
98/10/18
آشنایی با اکوسیستم‎های ایران و جهان
علیرضا نادری
شنبه
98/10/21
اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
دوشنبه
98/10/23
اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
چهارشنبه 98/10/25
 اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
شنبه
98/10/28
اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
دوشنبه 98/10/30

امتحان اکولوژی

آشنایی با زمین شناسی

16:30

کیمیا عجایبی

 

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه
98/11/02 آشنایی با زمین شناسی
کیمیا عجایبی
شنبه
98/11/05
آشنایی با زمین شناسی
کیمیا عجایبی
دوشنبه
98/11/07
آشنایی با زمین شناسی
کیمیا عجایبی
شنبه 98/11/12
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
 دوشنبه  98/11/14

امتحان زمین شناسی

شناخت صنعت گردشگری

16:30

اشکان بروج

 چهارشنبه 98/11/16  شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
 شنبه 98/11/19
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
دوشنبه
98/11/21
تجهیزات طبیعتگردی و کوهپیمایی
حسین ابراهیمی
شنبه 98/11/26
استقرار در طبیعت

محمود سخت‌باز

دوشنبه
98/11/28
آشنایی با مناطق حفاظت‌شده
داوود ملکی
 چهارشنبه 98/11/30
استقرار در طبیعت
محمود سختباز

 

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد
پنجشنبه
98/12/01
سفر و امتحان استقرار در طبیعت
--
جمعه
98/12/02
سفر و امتحان استقرار در طبیعت   --
 شنبه 98/12/03
تاریخ معاصر ایران
کامران کشیری
 دوشنبه 98/12/05
تاریخ معاصر ایران
کامران کشیری
 چهارشنبه 98/12/07
آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
 شنبه 98/12/10

 تاریخ معاصر ایران

16 الی 20

کامران کشیری
 دوشنبه 98/12/12

تاریخ معاصر ایران

16 الی 20

کامران کشیری
 چهارشنبه 98/12/14 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
 شنبه 98/12/17  آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری پرویز بختیاری 
 دوشنبه 98/12/19

ارائه شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

 چهارشنبه 98/12/21
آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
 جمعه 98/12/23
بازدید درس آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
--

فروردین

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه
99/01/23

قوانین و مقررات تورگردانی

16:30 الی 20:30

محمد منظرنژاد
دوشنبه
99/01/25

قوانین و مقررات تورگردانی

16:30 الی 20:30

محمد منظرنژاد
چهارشنبه 99/01/27

قوانین و مقررات تورگردانی

16:30 الی 20:30

محمد منظرنژاد
شنبه 99/01/30
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی

اردیبهشت

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه
99/02/01

آشنایی با پستانداران ایران

19 الی 22

شهاب چراغی
 چهارشنبه 99/02/03

 آشنایی با پستانداران ایران

19 الی 22

شهاب چراغی
 شنبه 99/02/06
 عکاسی از حیات وحش و طبیعت
مهدی نبی‌یان
 دوشنبه 99/02/08

آشنایی با پستانداران

19 الی 22

شهاب چراغی
 چهارشنبه 99/02/10
عکاسی از حیات وحش و طبیعت
مهدی نبی‌یان
شنبه
99/02/13
عکاسی از حیات وحش و طبیعت
مهدی نبی‌ییان
 دوشنبه 99/02/15
 فرهنگ اقوام و عشایر ایران
 علی چراغی
 چهارشنبه 99/02/17

 آشنایی با نجوم و صورفلکی

17:30 الی 20:30

 کاظم کوکرم
 شنبه 99/02/20
تجربه سفر
 حسین عبدالهی
 دوشنبه 99/02/22
 فرهنگ اقوام و عشایر ایران
 علی چراغی
 چهارشنبه 99/02/24

 آشنایی با نجوم و صورفلکی

17:30 الی 20:30

کاظم کوکرم
شنبه
99/02/27

آشنایی با حشرات و بندپایان

(پروانه‌های ایران و پروانه‌نگری)

علیرضا نادری
دوشنبه 99/02/29
فرهنگ اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
چهارشنبه 99/02/31

آشنایی با حشرات و بندپایان

(پروانه‌های ایران و پروانه‌نگری)

علیرضا نادری


مطالب مرتبط


برچسب ها


دوره 42 راهنمایان اکوتوریسمبرنامه کلاسیکاربرد فناوری اطلاعات در سفرمدیریت بحران و کمک‌های اولیهالگوهای رفتاری در گردشگریاصول تفسیر میراثآشنایی با پستانداران ایرانزبان تخصصی اکوتوریسمآشنایی با گیاهان ایراناقوام و عشایر ایرانآشنایی با خزندگان و دوزیستانفن بیان و سخنوریعکاسی از حیات وحشفنون و مهارت‌های تورگردانیآشنایی با پرندگانشناخت صنعت گردشگریتاریخ معاصر ایرانآشنایی با نجوم و صورفلکیگردشگری آبی ساحلیحشرات و بندپایانپروانه‌های ایران و پروانه‌نگریقوانین و مقررات تورگردانیشناخت روحیات مللآشنایی با زمین شناسیآشنایی با مناطق حفاظت شدهمبانی اکوتوریسماکولوژی و حفاظتکوهپیماییآشنایی با اکوسیستم‌های ایرانجغرافیای کوهستانآشنایی با میراث فرهنگیتجهیزات طبیعت‌گردیشهاب چراغیعلیرضا نادریکامران کمالیکیمیا عجایبیاشکان بروجداوود ملکیمحمود سخت‌بازحسین ابراهیمیپرویز بختیاریکامران کشیریمحمد منظرنژادمهدی نبی‌یانعلی چراغیکاظم کوکرمحسین عبداللهی

ارسال پیام


 

 

 

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

فرم مشاوره دوره راهنمایان طبیعت‌گردی

نام 
نام خانوادگی 
شماره همراه  
کد بالا را در کادر وارد نمایید :