نتایج جستجو
نتایج جستجوی عبارت : قوانین و مقررات تورگردانی

قوانین و مقررات و آیین نامه ها


مدارک سفر


قرارداد همکاری تورگردان و راهنما


خدمات و عناصر تشکیل دهنده سفر


شرایط و ضوابط استفاده از بیمه


ادارات و نهادهای مرتبط با تور


چالشهای محتمل در تورها و مدیریت بحران در سفر


آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری


برنامه کلاسی دوره 5 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

گروه : آموزش


برنامه کلاسی دوره 43 اکوتوریسم

گروه : آموزش


اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین