نتایج جستجو
نتایج جستجوی عبارت : کاظم کوکرم

برنامه کلاسی دوره 45 راهنمایان اکوتوریسم

گروه : آموزش


جلسه اول نجوم وصور فلکی کاظم کوکرم

گروه :


آشنایی با نجوم و صورفلکی


برنامه کلاسی دوره 42 اکوتوریسم

گروه : آموزش


برنامه کلاسی دوره 41 اکوتوریسم

گروه : آموزش


برنامه کلاسی دوره 37 راهنمایان اکوتوریسم

گروه : آموزش


کارگاه های حوزه گردشگری


رزومه آقای کاظم کوکرم


کاربرد نجوم در طبیعت گردی


مدرسین موسسه طبیعت

گروه : رزومه