برنامه کلاسی دوره 46 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 46 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه درسی دوره 46 راهنمایان اکوتوریسم

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه 99/11/01
افتتاحیه دوره
موسسه طبیعت
 شنبه 99/11/04 مبانی اکوتوریسم شهاب چراغی
 دوشنبه 99/11/06  مبانی اکوتوریسم شهاب چراغی
چهارشنبه  99/11/08  مبانی اکوتوریسم شهاب چراغی
 شنبه 99/11/11 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
 دوشنبه 99/11/13 اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری علیرضا نادری
چهارشنبه  99/11/15 اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری علیرضا نادری
 شنبه 99/11/18 اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری علیرضا نادری
 دوشنبه 99/11/20

امتحان مبانی اکوتوریسم

اکولوژی و حفاظت

16:00 الی 17:00

کامران کمالی

 شنبه 99/11/25 اکولوژی و حفاظت کامران کمالی
 دوشنبه 99/11/27 اکولوژی و حفاظت کامران کمالی
چهارشنبه  99/11/29 اکولوژی و حفاظت کامران کمالی

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد
 شنبه 99/12/02

آشنایی با زمین‌شناسی

16:30 الی 19:30

کیمیا عجایبی
 دوشنبه 99/12/04 آشنایی با زمین‌شناسی

16:30 الی 19:30
کیمیا عجایبی
چهارشنبه  99/12/06

امتحان اکولوژی

شناخت صنعت گردشگری

16:00 الی 17:00

اشکان بروج

 شنبه 99/12/09 آشنایی با زمین‌شناسی

16:30 الی 19:30
کیمیا عجایبی
 دوشنبه 99/12/11 آشنایی با زمین‌شناسی

16:30 الی 19:30
کیمیا عجایبی
چهارشنبه  99/12/13 آشنایی با زمین‌شناسی

16:30 الی 19:30
کیمیا عجایبی
 شنبه 99/12/16 شناخت صنعت گردشگری اشکان بروج
 دوشنبه 99/12/18

امتحان زمین‌شناسی

شناخت صنعت گردشگری

16:00 الی 17:00

اشکان بروج

چهارشنبه 99/12/20 شناخت صنعت گردشگری اشکان بروج

فروردین

 روز تاریخ  درس استاد
 شنبه 1400/01/14 قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
 دوشنبه 1400/01/16
قوانین و مقررات تورگردانی محمد منظرنژاد
چهارشنبه  1400/01/18
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
 شنبه 1400/01/21 قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
 دوشنبه 1400/01/23

امتحان شناخت صنعت گردشگری

زبان تخصصی اکوتوریسم

17:00 الی 16:00

شاهین سبحانی

چهارشنبه  1400/01/25 آشنایی با تجهیزات طبیعت‌گردی
حسین ابراهیمی
 شنبه 1400/01/28 آشنایی با حشرات و پروانه‌ها
علیرضا نادری
 دوشنبه 1400/01/30

امتحان قوانین و مقررات

آشنایی با حشرات و پروانه‌ها

17:00 الی 16:00

علیرضا نادری

اردیبهشت

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه  1400/02/01
استقرار در طبیعت
محمود سخت‌باز
 شنبه 1400/02/04 استقرار در طبیعت
محمود سخت‌باز
 دوشنبه 1400/02/06

امتحان حشرات و اکوسیستم‌ها

آشنایی با گیاهان ایران

17:00 الی 16:00

مجید اسکندری

چهارشنبه  1400/02/08 آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
 شنبه 1400/02/11 آشنایی با گیاهان ایران مجید اسکندری
 دوشنبه 1400/02/13 پرسش و پاسخ
محمد اسدی
چهارشنبه
1400/02/15
آشنایی با گیاهان ایران  مجید اسکندری 
 شنبه 1400/02/18
آشنایی با تاریخ معاصر ایران
طه ولی‌زاده
دوشنبه
1400/02/20

امتحان گیاهان

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

17:00 الی 16:00

علی چراغی

 چهارشنبه 1400/02/22
آشنایی با تاریخ معاصر ایران طه ولی‌زاده
شنبه
1400/02/25
آشنایی با تاریخ معاصر ایران طه ولی‌زاده
 دوشنبه 1400/02/27
آشنایی با اقوام و عشایر ایران  علی چراغی
 چهارشنبه 1400/02/29
آشنایی با تاریخ معاصر ایران طه ولی‌زاده


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 

 

 

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

فرم مشاوره دوره راهنمایان طبیعت‌گردی

نام 
نام خانوادگی 
شماره همراه  
کد بالا را در کادر وارد نمایید :