آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
عنوان درس : آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

عنوان لاتین درس : An introductory to intangible cultural heritage

از دروس مربوط به راهنمایان اکوتوریسم و تاریخی فرهنگی می باشد.

میراث فرهنگی چیست؟

میراث(از ریشه ارث) به هر چیزی اطلاق می شود که ازگذشتگان و نیاکان و پدران به ما رسیده باشد، از آب و ملک و خانه و.... تا خلق و خوی و مظاهر فیزیکی و کالبدی انسان که از طریق وراثت از نسلی به نسلی می رسد.

همه آن چه از گذشتگان به ارث می بریم صبغه فرهنگی ندارد و تنها چیزی را میراث فرهنگی می نماییم که فرهنگ و عوامل فرهنگی در ساختار آنها موثر هستند. این میراث شامل فرهنگی، اجتماعی، ملت، قوم، خانواده و... است.

میراث فرهنگی ملموس، و مادی:به مجموعه مظاهر مادی اطلاق می شود که خارج از وجود ما تحقق مادی و فیزیکی دارد. بیشتر ارزش های تاریخی و هنری بر آثار و مظاهر مادی مترتب است مانند شهرها، بناها، اشیا و ...

میراث فرهنگی غیر ملموس و معنوی: مجموعه مظاهری هستند که گرچه وجود خارجی ندارند، اما جلوه های مادی آنها قابل درک و دسترسی است مانند زبان، باورها، اعتقادات، آداب و رسوم که به خودی خود مادی نیستند اما جلوه مادی دارند.

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 980506
تاریخ شروع : 1398/06/23       تاریخ پایان : 1399/05/23
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 30
مبلغ : 850,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984114
تاریخ شروع : 1398/08/14       تاریخ پایان : 1399/07/14
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 40
مبلغ : 600,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984213
تاریخ شروع : 1398/10/04       تاریخ پایان : 1399/10/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 40
مبلغ : 600,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984313
تاریخ شروع : 1398/10/18       تاریخ پایان : 1399/10/18
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 40
مبلغ : 600,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری