هيدروسفر یا آب کره
خانه / سرفصل های دوره راهنمایان گردشگری / آشنایی با زمین‌شناسی / هيدروسفر یا آب کره

هیدروسفر

هیدروسفر یا آب‌کره قشری ناپیوسته از آب شیرین، شور و جامد در سطح زمین است. هیدروسفر-Hydrosphere از اقیانوس‌ها همراه با دریاها و خلیج‌های پیوسته به آن‌ها، دریاچه‌ها، آب رودها و رودخانه‌ها، آب‌های زیرزمینی و برف و یخ تشکیل شده‌است. از این میان اقیانوس‌ها از نظر بزرگی حائز درجه اول اهمیت هستند، زیرا وسعتی معادل 361 میلیون کیلومتر مربع یا به عبارتی 70.8 درصد از سطح زمین را می‌پوشانند. اگر عمق متوسط اقیانوس را 3800 متر در نظر بگیرید، حجم اقیانوس‌ها را می‌توان محاسبه کرد. بر اساس این محاسبه حجم آب اقیانوس‌ها 1370 میلیون کیلومتر مکعب است.

هیدروسفر یا آب‌کره

چگالی آب دریا در سطح با شوری عادی و در صفر درجه سانتیگراد، 1.028 است، اما این چگالی به خاطر تراکم‌پذیری ناچیز آب تحت فشار با افزایش عمق بیشتر می‌شود. اگر چه تعیین دقیق مقدار آب در سایر بخش‌های هیدروسفر مشکل است اما به صورت تخمینی اطلاعاتی از آن‌ها ارائه می‌شود. آب دریا 97 درصد از وزن کل هیدروسفر را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل ترکیب آن را می‌توان به عنوان میانگین ترکیب هیدروسفر به حساب آورد.
برای بحث درباره ترکیب آب دریا از دو کمیت شوری و کلریته استفاده می‌شود. کلریته آب از رسوب دادن کلیه ترکیبات هالوژن‌دار با استفاده از نمک نقره و محاسبه وزن آن بدست می‌آید. اساساً مقدار کل ترکیبات کلردار، برم‌دار و یددار موجود در 1 کیلوگرم از آب دریا بر حسب گرم را کلریته می‌گویند.

هیدروسفر

مفهوم شوری با کلریته کمی تفاوت دارد و مقدار آن از وزن کل مواد جامد حل شده در 1 کیلوگرم آب اندکی کمتر است و می‌توان آن را از روی کلریته یا از طریق اندازه‌گیری خاصیتی فیزیکی مانند چگالی، ضریب شکست و یا هدایت الکتریکی تعیین نمود.
شوری و کلریته را به طور نسبی بر حسب گرم بر کیلوگرم آب دریا و یا بر حسب قسمت در هزار بیان می‌کنند.


دریافت مشاوره تخصصی رایگان
مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :