دستگاه تناسلی و ادراری دوزیستان
خانه / سرفصل های دوره راهنمایان گردشگری / آشنایی با خزندگان و دوزیستان / دستگاه تناسلی و ادراری دوزیستان

دستگاه تناسلی و ادراری دوزیستان

در دستگاه ادراری دوزیستان دو عدد کلیه قرمز مایل به قهوه‌ای چسبیده به ستون مهره‌ها دیده می‌شود که از هر کدام یک مجرای میزنای منشا می‌گیرد. در جنس نر میزنای‌ها با دفران از طریق منفذ مشترک وارد کلواک می‌شوند اما در جنس ماده میزنای با اویداکت مستقل هستند.

دستگاه تناسلی

دستگاه تناسلی دوزیستان ماده

شامل یک جفت تخمدان است. دو لوله تناسلی تخم‌بر طویل و پیچیده وجود دارد که به تخمدان‌ها متصل نیست. در انتهای جلویی این لوله‌ها فضای قیف مانندی به نام قیف فالوپ دیده می‌شود که در حفره عمومی قرار دارد. پس از آن که تخمک‌ها رسیدند از سطح خارجی تخمدان‌ها کنده شده و به وسیله شیپور (قیف فالوپ) وارد اویداکت میشوند. در بخش انتهایی هر اویداکت کیسه نازکی به نام کیسه تخم‌بر وجود دارد. هر اویداکت به طور مجزاء در دیواره پشتی کلواک و روبروی سوراخ کیسه مثانه به کلواک می‌ریزد.

دستگاه ادراری در دوزیستان ماده

شامل دو کلیه است که در پشت روده بند حفره عمومی قرار گرفته‌اند. از کناره خارجی و نزدیک به انتهای هر کلیه لوله باریک و روشنی به نام میزنای جدا شده که از سطح پشتی به کلواک متصل می‌شود.

دوزیستان ماده

دستگاه ادراری - تناسلی در دوزیستان نر

در جنس نر همانند جنس ماده است. کوچک و دراز، به رنگ روشن است که در فصل تولیدمثل زرد رنگ و در موقع استراحت خاکستری رنگ است. اندام‌های تولیدمثل دوزیستان در جنس نر شامل دو بیضه است که در سطح شکمی و در قسمت جلویی نزدیک به انتهای کلیه‌ها واقع شده‌اند. مواد ترشح شده توسط بیضه‌ها که حاوی سلول‌های جنسی نر است از طریق لوله‌های آوران از بیضه‌ها خارج شده، به بخش جلویی کلیه‌ها می‌ریزد و سپس از طریق مجرای ادراری تناسلی به کلواک میرسند. بر روی بیضه‌ها و تخمدان‌ها غدد رشته‌ای‌شکل زرد رنگی دیده می‌شود که غدد زرد یا اجسام چربی نامیده می‌شود که کار این غدد ذخیره‌سازی چربی است. در سطح شکمی هر یک از کلیه‌ها یک نوار زرد رنگ به نام غده فوق‌کلیوی نیز وجود دارد.

 دوزیستان نر


دریافت مشاوره تخصصی رایگان
مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :