شاخه آرتروپودا يا بندپايان
خانه / سرفصل های دوره راهنمایان گردشگری / آشنایی با زمین‌شناسی / شاخه آرتروپودا يا بندپايان

شاخه آرتروپودا یا بندپایان

 

بند پایان از فراوانترین شاخه جانوری هستند. یکی از مهمترین نکات در تکامل بندپایان دارا بودن اسکلت خارجی است، که در بسیاری از بندپایان دریایی از کامبرین وجود دارد. اسکلت خارجی اساساً کیتینی است ولی گاهی اوقات با کربنات کلسیم و فسفات کلسیم نیز همراه است که باعث سختی بیشتر آن میشود. تمام بند پایان در طول زندگی خود چندین بار پوست‌اندازی میکنند که فواصل زمانی این پوست‌اندازی‌ها کم و بیش منظم است.

نزدیک به یک میلیون گونه به تنهایی ۷۵ درصد گونه‌های شناخته شدة امروزی از بندپایان را تشکیل میدهند. 90 درصد بندپایان امروزی متعلق به حشرات هستند. ضمناً بندپایان یکی از قدیمیترین شاخه‌هایی هستند که از زمان آغاز کامبرین وجود داشتند.شاخه بندپایان شامل چند زیر شاخه است، با توجه به گستردگی و همینطور کمبود نمونه‌های فسیلی در بعضی از زیر شاخه‌ها صرفاً رده تریلوبیتها از زیر شاخه تریلوبیتومورفارا مورد بحث قرار گرفته است.

رده تریلوبیت‌ ها:

تریولبیتها بند‌پایان دریایی منقرض شدة دوران پالئوزوئیک هستند که تنوع و فراوانی زیادی را نشان داده اند. شناسایی آنها آسان و تکاملشان سریع است، بنابراین فسیلهای شاخص بسیار خوبی محسوب می‌شوند. آنها در سراسر پالئوزوئیک، از کامبرین زیرین وجود داشته‌اند و حدود ۱۳۰۰ جنس از این رده توصیف شده‌اند. بدن این موجودات بوسیله پوشش سخت خارجی که در سطح پشتی قرار دارد محافظت می‌شود. قسمت عمده بخش شکمی توسط پوشش سخت خارجی محافظت نمیشود. تریلوبیتها دارای چشمهای مرکب بوده و حداکثر ۱۵۰۰۰ عدسی در چشم آنها دیده میشد. البته تریلوبیتهای فاقد چشم نیز وجود دارشته است.

بندپایان دریایی

 


دریافت مشاوره تخصصی رایگان
مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :