گونه های هیبریدی قوچ و میش
خانه / سرفصل های دوره راهنمایان گردشگری / دروس اکوتوریسم / راسته زوج سمان / گونه های هیبریدی قوچ و میش

گونه‌های هیبریدی قوچ و میش‌ در ایران

ایران دارای تنوع قابل توجهی از گوسفندان وحشی یا قوچ و میش‌ها است. قوچ‌ها به علت دارا بودن شاخ، بزرگی جثه و ویژگی‌های بارز ظاهری از فاصله دور بهتر دیده شده و شناسایی می‌گردند. همچنین، شکار آن‌ها در مقایسه با میش‌ها همواره مورد ترجیح انسان بوده است. در نتیجه، تعداد نمونه بیشتری از آن‌ها در موزه‌های شخصی و تاریخ طبیعی به صورت پوست‌آرایی (تاکسیدرمی) شده جمع‌آوری و نگهداری شده‌اند. در نتیجه دسترسی پژوهشگران به قوچ‌ها بیشتر بوده است. به همین علت قوچ‌ها در این بحث جنبه محوری یافته و جمعیت‌ها را با آن‌ها نامیده‌اند.

قوچ اوریال و قوچ ارمنی

در برخی از مناطق مرکزی ایران، مانند نایین، قوچ‌هایی با شاخ‌ها و اشکال متفاوت ریش، در یک گله دیده می‌شوند. به طور کلی قوچ‌های نسبتاً خالص اوریال تنها در مناطق شرقی و قوچ‌های ارمنی تنها در مناطق غربی کشور دیده می‌شوند. این حیوانات زیبا در سایر مناطق، از نظر اندازه جثه، فرم شاخ و رنگ ریش اشکال متنوعی را نشان می‌دهند. بر پایه پژوهش‌های ملکولی اخیر رضایی (Rezaei et al., 2010)، قوچ مناطق شرقی ایران، قوچ اوریال (Ovis vignei) و قوچ مناطق غربی، قوچ ارمنی (Ovis gmelini) نامیده شده است. قوچ‌های مناطق دیگر نیز آمیزه‌هایی (هیبریدهایی) از این 2 گونه‌اند.

گونه قوچ اوریال افغان

گونه قوچ شیراز

گونه‌های قوچ و میش هیبرید عبارتند از:

- گونه قوچ اصفهان
- گونه قوچ لارستان
- گونه قوچ شیراز
- گونه قوچ اوریال افغان
- گونه قوچ اوریال بلوچ
- گونه قوچ البرز مرکزی
- گونه قوچ کرمان

گونه قوچ کرمان

گونه قوچ البرز مرکزی

Diversity of Wild Sheep in Iran
Rams have horns, larger sizes and distinctive external features which make them easier to see and recognize from long distances. Also, collectors and hunters have always preferred them to ewes in their expeditions. Therefore, more male specimens have been collected in private and museum collections and thus are available to scientific studies. we presented two species of wild sheep, namely Urial (Ovis vignei) and Armenian (Ovis gmelini) based on a molecular study by Rezaei et al. (2010). Other populations throughout Iran are hybrids of these two species.
These hybrid species are:

  Esfahan Ram-
Larestan Ram-
Shiraz Ram-
Afghan Urial Ram-
Baluchi Urial Ram-
Central Alborz Ram-
Kerman Ram-


دریافت مشاوره تخصصی رایگان
مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :