معرفی گونه‌ های خزندگان ایران

 معرفی گونه‌ های خزندگان ایران

رده بندی کلی خزندگان

راسته کروکودیل ها Crocodilia

راسته لاکپشت‌ها Testudines

خانواده کرم‌سوسمارهای پوزه کوتاه Trogonophiidae

راسته اسکوآماتاخانواده کرم‌سوسمارهای پوزه کوتاه Trogonophiidae

خانواده مارهای الاپیده‌ Elapidae

خانواده مارهای الاپیده‌ Elapidae

راسته اسکواماتا

زیر راسته مارها

خانواده مارهای الاپیده

زیرخانوداه مارهای کبری

- گونه مار کبری
- گونه مار کبری خوزستان
- گونه مار کرایت سندی

زیرخانواده مارهای دریایی

- گونه مار دریایی افعی‌شکل
- گونه مار دریایی آراسته
- گونه مار دریایی خلیج فارس
- گونه مار دریایی حلقه‌دار
- گونه مار دریایی سر کوچک
- گونه مار دریایی زرد
- گونه مار دریایی کوتاه
- گونه مار دریایی شکم زرد
- گونه مار دریایی نوک‌دار
- گونه مار دریایی سرکوچک گونترخانواده مارهای بوآ Erycidae

راسته اسکوآماتا

زیر راسته مارها

خانواده مارهای بوآ

- گونه مار بوآ شنی باریک (کور مار شنی)
- گونه مار بوآی شنی خوزستان (کور مار خوزستانی)
- گونه کور مار بلوچستانی
- گونه کور مار معمولی
- گونه کور مار تاتاری

طبقه‌بندی گونه کورمار تاتاریخانواده مارهای بوآ Erycidae

خانواده مارهای کرمی شکل Typhlopidae

خانواده آگاماها Agamidae

گالری تصاویر

مطالب مرتبط

مشاوره دوره راهنمایان طبیعت‌گردی

نام و نام خانوادگی 
رشته و مدرک تحصیلی 
شماره همراه  
آدرس ایمیل 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :