معرفی گونه های گیاهی ایران

با توجه به اهمیت گیاهان در حوزه‌های مختلف زیستی، اجتماعی و همچنین طبیعت‌گردی، به معرفی گونه‌های مختلف گیاهی ایران می‌پردازیم. گیاهان به عنوان رکن اصلی و مولد طبیعت، ارزش واقعی خود را در محیط زیست و طبیعت ایران نیافته‌اند، امید است با شناخت هرچه بهتر و دقیق‌تر آن‌ها در جهت فرهنگسازی حفظ و نگهداری گونه‌های ارزشمند و بومی گام برداریم.

انواع گیاهان خوراکی

انواع گیاهان دارویی

انواع گیاهان دارویی

- گل محمدی Rosa damascena
- گل زعفران Crocus-sativus
- گل پیرگیاه Senecio vulgaris
- گیاه آقطی Sambucus ebulus
- گیاه جوالدوزک Catalpa Bignonioides
- گیاه پسته وحشی Pistacia Atlantica
- گیاه استبرق Calotropis procera
- گیاه گل گاو زبان ایرانی Echium amoenum
- گیاه همیشک Danae racemosa
- گیاه تاتوره Datura
- گیاه درمنه Artemisia
- گیاه پرسیاوش Adiantum capillus-veneris
- گیاه قاصدک Taraxacum montanum
- گیاه مامیران Chelidonium majus
- گیاه علف قناری Stellaria media

- گیاه بومادران
- گیاه خاکشیر Descurainia Sophia
- گیاه ریواس R.ribes
- گیاه شقاقل Polygonatum orientale Desf
- گیاه تاجریزی Solanum viarumDunal
- گیاه شیرخشت Cotoneaster
- گیاه ناندینا Nandina domestica
- گیاه سیاه تلو Rhamnaceae
- درختچه ابریشم مصری Caesalpinia_gilliesii
- درخت نمدار Tilia platyphyllos
- درخت ژینگو Ginkgo biloba
- درخت اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis
- درختچه زالزالک Cratargus
- درخت سرخدار Taxus baccata
- درخت انار شیطان Tecomella undulataانواع گیاهان سمی

انواع گیاهان زینتی

انواع گیاهان زینتی

- گل محمدی Rosa damascena
- گیاه جوالدوزک Catalpa Bignonioides
- گیاه سریش Eremurus
- گیاه تاتوره Datura
- گیاه شیرخشت Cotoneaster
- گیاه ناندینا Nandina domestica
- درختچه ابریشم مصری Caesalpinia_gilliesii
- درخت نمدار Tilia platyphyllos
- درخت مگنولیا Magnolia
- درخت سرخدار Taxus baccataانواع گیاهان صنعتی

گیاهان انحصاری ایران

گیاهان در معرض تهدید

گیاهان مهاجم و انگل

دریافت مشاوره تخصصی

نام و نام خانوادگی 
شماره تماس  
آدرس ایمیل 
علاقمند به دریافت مشاوره دوره: * می‌توانید بیش از یک گزینه را انتخاب نمایید.

کد بالا را در کادر وارد نمایید :