معرفی انواع گونه های بومادران
خانه / کانون‌های موسسه طبیعت / معرفی گونه‌های گیاهی / معرفی انواع گونه های بومادران

معرفی انواع گونه های بومادران

گیاه بومادران، از گیاهان دارویی و معطر است که در ایران شامل 18 گونه می‌باشد و به ارتفاعی تا 100 سانتی‌متر هم می‌رسند. بومادران دارای گل‌های سفید یا زرد است.

گیاه بومادران

ارتفاع بومادران

گیاه بومادران دو روایت همراه خود دارد

روایت اول: این است که مادران شیر زن عشایر، در هنگام غذا دادن به کودکان شیرخوار خود، قسمتی از این گیاه را در کنار خود و کودک قرار می‌دادند تا کودک بوی این گیاه را همزمان حس کند و زمانی که مادر مشغول کار روزانه بود، در کنار کودک خود گیاه بومادران را قرار می‌دادند تا کودک احساس امنیت و آرامش کند.
روایت دوم: آشیل که از قهرمانان یونان می‌شناسیم، فرزند هرکول و تتیس (الهه دریا) بود؛ در جنگ تروآ، آشیل شرکت داشت و نزدیک به پیروزی بود، اما در گذشته، در یکی از نبردهایش معبد الهه آپولون را در هم شکسته بود و آپولون با کمانش در جنگ تروآ به پاشنه آشیل تیر زد و آن را به شدت زخمی کرد و مادر آشیل، تتیس تا متوجه می‌شود، گیاه بومادران را بر روی پاشنه آشیل قرار می‌دهد و خونریزی آشیل سریعا بند می‌آید.
در آن جنگ آشیل بخاطر آسیب‌های فراوان فوت می‌کند
اگر به نام علمی تمام گونه‌های بومادران دقت کنید، متوجه میشوید که با اسم Achillea شروع می‌شود.

گلهای بومادران

گونه‌های بومادران در ایران

بومادران هزار برگ Achillea millefolium

بومادران کرمانشاهی، بومادران حلبی Achillea aleppica

بومادران دماوندی Achillea aucheri Boiss. subsp. Aucheri

بومادران دماوندی بی کرک Achillea aucheri boiss. subsp. glabra Hub

بومادران زرد، بومادران مزرعه روی Achillea bieberesteini afan

بومادران خوشرنگ، بومادران باغی Achillea callichroa boiss

بومادران سرسان، بومادران انبوه Achillea conferta dc

بومادران تبریزی Achillea cuneatiloba boiss & buhse

بومادران زاگرسی، بومادران خزری Achillea filipendulina lam

بومادران بختیاری، بومادران کلاری Achillea kellalensis boiss. & hausskn

بومادران تماشایی، بومادران شریف Achillea nobilis l. subsp. neilreichii (kerner) for manek

بومادران کم گل، بومادران پنبه ای Achillea oligocephala dc

بومادران دربندی، بومادران شمیرانی Achillea oxyodonta boiss

بومادران قوچانی، بومادران خراسانی Achillea pachycephala rech. f

بومادران مویین  Achillea setacea waldst

بومادران طالقانی Achillea talagonica boiss

بومادران بیابانی Achillea tenuifoloa lam

بومادران کوهستانی، چوپان کبریتی Achillea vermicularis trin

بومادران در ایران

روایتهای بومادران

نگارنده: پژواک مستوفی

معرفی گیاهان- کانون گیاهان طبیعت


دریافت مشاوره تخصصی رایگان
مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :