معرفی خانواده خفاشهای شامگاهی
خانه / سرفصل های دوره راهنمایان گردشگری / دروس اکوتوریسم / راسته خفاش‌ها / معرفی خانواده خفاشهای شامگاهی

خانواده خفاش‌های شامگاهی (خفاش‌های معمولی) FAMILY VESPERTILIONIDAE

خانواده خفاش‌های شامگاهی بیشترین تعداد گونه را شامل می‌شوند و پراکندگی وسیعی در ایران دارند. این خفاش‌ها فاقد برگه بینی هستند. گوش‌های آن‌ها بزرگ، با گوشک بلند است که برای شناسایی برخی از گونه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. دم نسبتاً بلند و کاملاً پوشیده در پرده دمی است (در برخی از گونه‌ها 1 تا 2 مهره از نوک دم از پرده دمی بیرون است). برای گرفتن حشرات نیز از پرده دمی رشد یافته خود استفاده می‌کنند.

خانواده خفاش‌های شامگاهی

مشخصات خفاش‌های شامگاهی (خفاش‌های معمولی)

معمولاً در غروب مشاهده می‌شوند. برای یافتن شکار و مسیر حرکت از امواج مافوق صوت که توسط دهان به بیرون فرستاده می‌شود، استفاده می‌کنند، به همین علت دهان آنها اغلب باز است. اکثراً خواب زمستانی دارند و احتمالاً عده‌ای نیز به مناطق گرم‌تر مهاجرت می‌کنند.

از خانواده خفاش‌های شامگاهی در ایران تاکنون 32 گونه در 3 جنس شناسایی شده است.

1- خفاش‌های جنس Myotis (خفاش‌های کوچک قهوه‌ای رنگ)

رنگ پشت این خفاش‌ها معمولاً دارای سایه‌ای از قهوه‌ای و زیر بدن روشن‌تر است. گوشک بلند، استوانه‌ای و نوک تیزی دارند. پوزه نسبتاً دراز و استوانه‌ای شکل با 6 دندان فکی در هر طرف آرواره‌های بالا و پایین است (تمام دندان‌هایی که بعد از نیش‌های بلند قرار دارند، «دندان فکی» نامیده می‌شوند که شامل دندان‌های آسیا و پیش آسیا است).

2- خفاش‌های جنس خفاش پی‌پیس‌ترل (Pipistrellus)

این جنس از خفاش‌های معمولی یا شامگاهی، خفاش‌های کوچکی هستند (طول ساعد کوتاه‌تر از 39 میلی‌متر است). گوش‌ها کوچک و گرد با گوشک کوتاه و نوک پهن می‌باشند. تشخیص گونه‌های پی‌پیس‌ترل از هم مشکل است و اغلب نیاز به مطالعه دندان‌های آن‌ها به وسیله ذره‌بین دارد. خفاش‌های این جنس از اولین خفاش‌هایی هستند که در اوایل غروب و یا حتی در نور خورشید ظاهر می‌شوند. روند ظاهر شدن و پروازهای نامنظم و غیرمعمول از مشخصات این خفاش‌ها می‌باشد.

3- خفاش‌های جنس نیکتالوس (Nyctalus)

خفاش‌های نیکتالوس، خفاش‌های بزرگی هستند که بال‌های نسبتاً بلند، باریک و استوانه‌ای شکلی دارند. انگشت پنجم که پهنای بال بستگی به طول آن دارد، در این خفاش‌ها بسیار کوتاه است. گوش‌ها کوتاه و گرد، گوشک پهن این خفاش‌ها ظاهری شبیه قارچ دارد. این خفاش‌ها عموماً در مناطق جنگلی زندگی می‌کنند،‌ برخی از آنها برای تغذیه به مناطق باز و یا مسکونی می‌آیند. آنها 2 پرواز اصلی برای تغذیه دارند که هر کدام 1 تا 2 ساعت طول می‌کشد. یکی بعد از غروب خورشید و دیگری قبل از طلوع خورشید است.

با طبیعت همراه شورده بندی خانواده خفاش معمولی 

راسته خفاش‌ها

زیر راسته خفاش‌های کوچک

  • خانواده خفاش شامگاهی

- گونه خفاش مایوتیس بکشتاین
- گونه خفاش مایوتیس شائوب
- گونه خفاش مایوتیس گوش موشی کوچک
- گونه خفاش مایوتیس انگشت‌ دراز
- گونه خفاش مایوتیس سبیل‌دار
- گونه خفاش مایوتیس ناتر
- گونه خفاش مایوتیس گوش بریده (خفاش حنایی)
- گونه خفاش مایوتیس هیرکانی
- گونه خفاش پی‌ پیسترل کوچک (کوتوله)
- گونه خفاش پی‌ پیسترل (خفاش لب کوتاه)
- گونه خفاش پی پیسترل کول (خفاش بال سفید)
- گونه خفاش پی پیسترل ساوی (خفاش دو رنگ)
- گونه خفاش پی پیسترل عربی
- گونه خفاش جنگلی معمولی (خفاش نکتیول)
- گونه خفاش جنگلی بزرگ
- گونه خفاش جنگلی کوچک
- گونه خفاش سروتین شمالی
- گونه خفاش سروتین بوبرینسکی (خفاش قره‌قوم)
- گونه خفاش سروتین هندی
- گونه خفاش سروتین
- گونه خفاش سروتین بتا (خفاش زرد)
- گونه خفاش سروتین آگنف
- گونه خفاش سروتین آناتولی
- گونه خفاش سروتین سندی
- گونه خفاش برفکی
- گونه خفاش گوش پهن آسیایی
- گونه خفاش گوش بلند کوهستانی
- گونه خفاش گوش بلند آسیای میانه
- گونه خفاش گوش بلند قهوه‌ای
- گونه خفاش گوش پهن اروپایی
- گونه خفاش بیابانی
- گونه خفاش بیابانی آسیای میانهمطالب مرتبط


برچسب ها


خانواده خفاش شامگاهیراسته خفاش‌هازیر راسته خفاش‌های کوچکگونه خفاش مایوتیس بکشتاینگونه خفاش مایوتیس شائوبگونه خفاش مایوتیس گوش موشی کوچکگونه خفاش مایوتیس انگشت‌ درازگونه خفاش مایوتیس سبیل‌دارگونه خفاش مایوتیس ناترگونه خفاش مایوتیس گوش بریدهگونه خفاش مایوتیس هیرکانیگونه خفاش پی‌ پیسترل کوچکگونه خفاش پی‌ پیسترلگونه خفاش پی پیسترل کولگونه خفاش پی پیسترل ساویگونه خفاش پی پیسترل عربیگونه خفاش جنگلی معمولیگونه خفاش جنگلی بزرگگونه خفاش جنگلی کوچکگونه خفاش سروتین شمالیگونه خفاش سروتین بوبرینسکیگونه خفاش سروتین هندیگونه خفاش سروتینگونه خفاش سروتین بتاگونه خفاش سروتین آگنفگونه خفاش سروتین آناتولیگونه خفاش سروتین سندیگونه خفاش برفکیگونه خفاش گوش پهن آسیاییگونه خفاش گوش بلند کوهستانیگونه خفاش گوش بلند آسیای میانهگونه خفاش گوش بلند قهوه‌ایگونه خفاش گوش پهن اروپاییگونه خفاش بیابانیگونه خفاش بیابانی آسیای میانه

ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :